“Εμπόδιο” ο Γενικός Ελεγκτής στην κατασκευή του δρόμου Περνέρα στον Πρωταρά

Ο Γενικός Ελεγκτής ανατρέπει τη θέση του υπουργού Μεταφορών και του Τμήματος Δημοσίων Έργων ότι στον διαγωνισμό για την ανάπλαση της λεωφόρου Περνέρα στο Παραλίμνι πληρούν τα κριτήρια και μπορούν να συμμετάσχουν δώδεκα εργοληπτικές εταιρείες, υποδεικνύοντας πως ουσιαστικά μόνον τέσσερις μπορούν να υποβάλουν προσφορά με αξιώσεις.

Η πιο πάνω θέση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας περιλαμβάνεται σε επιστολή του Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη προς τη διευθύντρια του Τμήματος Δημοσίων Έργων με κοινοποίηση και στη βουλευτή του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η οποία κατήγγειλε φωτογραφικές προσφορές. Παράλληλα εκφράζεται ανησυχία για πιθανή δημιουργία καρτέλ προς διαμοιρασμό των έργων που ακολουθούν.

Στην επιστολή, με την ένδειξη «κατεπείγουσα», υποδεικνύεται πως αν ληφθούν υπόψη οι οικονομικοί φορείς που πιθανώς να αποκλειστούν εξαιτίας επαγγελματικού παραπτώματος στο έργο του αποχετευτικού της Πάφου, τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πλείστοι φορείς αλλά και ο μεγάλος αριθμός έργων που προκηρύσσονται και θα προκηρυχθούν, τότε απομένουν δύο κοινοπραξίες και δύο φορείς που μπορούν να διεκδικήσουν τις προσφορές, γι’ αυτό καλείται το Τμήμα να επανεξετάσει τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, ώστε να διευρυνθεί ο αριθμός των εργοληπτών που μπορούν να υποβάλουν προσφορά.

Ουσιαστικά ο Γενικός Ελεγκτής εισηγείται όπως το Τμήμα διατηρήσει στις προσφορές μόνο την απαίτηση για την κατηγορία και τάξη του έργου.

Στην επιστολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, την οποίαν υπογράφει ο κ. Ανδρέας Χασαπόπουλος, καταγράφονται οι δέκα οικονομικοί φορείς/κοινοπραξίες που, όπως υποστήριξε η διευθύντρια του Τμήματος Δημοσίων Έργων σε επιστολή της, έχουν εκτελέσει έργα αξίας €4 εκατ., οπόταν πληρούν του όρους για να υποβάλουν προσφορά.

Από τους δέκα αποκλείονται οι τρεις λόγω εμπλοκής στο αποχετευτικό της Πάφου, ενώ άλλοι τρεις φέρονται να μην πληρούν κάποιους οικονομικούς όρους για να συμμετάσχουν, οπόταν τα κριτήρια πληρούν μόνο τέσσερις οικονομικοί φορείς, αριθμός ο οποίος θεωρείται μικρός.

Αναλύοντας τα πιο πάνω, η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει τα εξής: «Εάν δεν ληφθούν υπόψη οι οικονομικοί φορείς που ενδεχομένως να αποκλειστούν εξαιτίας διάπραξης επαγγελματικού παραπτώματος κατά την εκτέλεση έργων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου (παρατίθενται τα ονόματα τριών εταιρειών) απομένουν μόνο τέσσερις οικονομικοί φορείς που πληρούν τα κριτήρια, οι οποίοι και κατονομάζονται από τον Γενικό Ελεγκτή».

Ο Γενικός Ελεγκτής σημειώνει πως λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πλείστοι οικονομικοί φορείς, τρεις από τους δέκα (κατονομάζονται) διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας για τον αριθμοδείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας ή/και για τον αριθμοδείκτη κάλυψης πληρωτέων τόκων. (Πρόκειται για πρόσθετες οικονομικές εξασφαλίσεις που πρέπει να πληρούν οι προσφοροδότες για να δικαιούνται να υποβάλουν προσφορά, αλλά λόγω της οικονομικής στενότητας οι περισσότεροι μένουν εκτός κριτηρίων τα οποία μπορούν να καλύψουν μέσω των τραπεζών, οι οποίες ωστόσο δεν διευκολύνουν τους εργολάβους, οπόταν αυτοί δεν υποβάλλουν προσφορά αφού θα αποκλειστούν).

Ο Γενικός Ελεγκτής, αναφέρει επίσης ότι οικονομικά προβλήματα αντιμετωπίζουν άλλες δύο από τις εταιρείες (που θα μπορούσαν να υποβάλουν προσφορά) τις οποίες κατονομάζει, και εξηγεί:

«Όσες από τις πιο πάνω εταιρείες δεν έχουν εκκρεμείς οφειλές στο Δημόσιο και θα μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, θα οφείλουν, αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, να προσκομίσουν δέσμευση κάλυψης κεφαλαίου κίνησης ύψους 20% της ετήσιας αξίας του έργου σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, πέραν της εγγυητικής πιστής εκτέλεσης».

Είναι όμως γνωστό, συνεχίζει ο Γενικός Ελεγκτής, ότι σε αντίθεση με παλαιότερες πρακτικές, σήμερα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χειρίζονται την έκδοση τέτοιων δεσμεύσεων με ανάλογο τρόπο που εφαρμόζουν για τις τραπεζικές εγγυήσεις. Αυτό σημαίνει ότι οικονομικοί φορείς που καλούνται να προσκομίσουν τέτοια δέσμευση έχουν συχνά πολύ μεγάλες δυσκολίες στην εξασφάλισή της, γεγονός που αποθαρρύνει τη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Ανησυχία Ελεγκτή για δυσκολίες εργοληπτών

Ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει πως στην Υπηρεσία του προκαλούν έντονη ανησυχία οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οικονομικοί φορείς (εργολήπτες) αλλά και ο αριθμός έργων που ακολουθούν και προσθέτει: Θα αναμέναμε να συμβαίνει το ίδιο και με το Τμήμα σας, πως συντρέχουν οι προϋποθέσεις, είτε για μειωμένη συμμετοχή είτε για προσυνεννόηση των προσφοροδοτών (για διαμοιρασμό των έργων μεταξύ αυτών -των λίγων- που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής).

Και ο Γενικός Ελεγκτής καταλήγει: «Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, καθώς και τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες, έχουμε την άποψη πως, για σκοπούς ευρύτητας συμμετοχής στον υπό αναφορά διαγωνισμό, αλλά και έχοντας υπόψη και τους διαγωνισμούς που έχουν ήδη προκηρυχθεί και αυτούς που αναμένεται να προκηρυχθούν σύντομα, θα πρέπει να επανεξετάσετε άμεσα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που θέτετε υπό τη μορφή επιπρόσθετων προϋποθέσεων συμμετοχής, οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, διατηρώντας, εκτός όπου τούτο είναι απόλυτα αναγκαίο λόγω του πολύ μεγάλου μεγέθους ή ιδιαίτερης τεχνικής δυσκολίας κάποιου έργου, μόνο την απαίτηση για την Κατηγορία και Τάξη του έργου».

Τί απάντησε ο ΥπουργόςΚαρτέλ δεν υπάρχει στα Δημόσια Έργα, είπε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Μάριος Δημητριάδης, σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων.

Κληθείς να σχολιάσει το δημοσίευμα του «Φιλελεύθερου» με τίτλο «Νέο καρτέλ στα δημόσια έργα», σύμφωνα και το οποίο αναφέρεται στο διαγωνισμό για την ανάπλαση της Λεωφόρου Περνέρα στο Παραλίμνι, ο κ. Δημητριάδης είπε ότι αυτό το θέμα έχει ξανασυζητηθεί.

Οι όροι του διαγωνισμού είναι όροι που έχουν τα Δημόσια Έργα για παρόμοια έργα, για όλα τα παρόμοια έργα, δηλαδή δεν έχουν γίνει ειδικοί όροι γι` αυτό το έργο, ώστε να φωτογραφίζουν οποιονδήποτε, δήλωσε.

“Αυτοί είναι οι συνηθισμένοι όροι που θέτουν τα Δημόσια Έργα ώστε να διασφαλίσουν ότι κάποιο έργο θα γίνει με την αναγκαία ποιότητα, διότι το να γίνεται κάποιο έργο, ειδικά όταν μιλάμε για έργα άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ, μπαίνουν κάποια κριτήρια ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτός που θα τον κατασκευάσει θα μπορέσει να ολοκληρώσει το έργο. Σε αυτή την περίπτωση μάλιστα είχε γίνει και μία έρευνα για να δούμε πόσοι ικανοποιούν αυτά τα κριτήρια. Πρόκειται για 11 εταιρείες οι οποίες ικανοποιούν τα κριτήρια και βάση αυτού κρίθηκε ότι θα ήταν ικανοποιητικός ο ανταγωνισμός μεταξύ τους, ώστε να διασφαλίσει το δημόσιο τις κατάλληλες τιμές», πρόσθεσε.

Ο κ. Δημητριάδης ανέφερε ότι στάλθηκε μία επιστολή από τον Γενικό Ελεγκτή.

«Εγώ ζήτησα από τα Δημόσια Έργα να έρθουν σε συνεννόηση μαζί με τον Γενικό Ελεγκτή. Η άποψη του Γενικού Ελεγκτή ήταν ότι θα έπρεπε τα κριτήρια να είναι πολύ πιο χαλαρά. Υπάρχει η άποψη του Τμήματος η οποία θέτει ή πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια. Έχει γίνει μια συνεννόηση μαζί με το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή και θα καταλήξουμε πιστεύω σε ένα καλό αποτέλεσμα το οποίο να συνδυάζει και τα δύο. Δεν αντιλαμβάνομαι ούτε πώς μένει εκτεθειμένο το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ούτε πώς μένει εκτεθειμένος ο Υπουργός, ούτε πώς δημιουργείται καρτέλ. Καρτέλ δεν υπάρχει στα Δημόσια Έργα. Όποιος έχει οποιανδήποτε στοιχεία γι` αυτό το θέμα να τον παρακαλέσω να τα καταθέσει και στον Γενικό Ελεγκτή, αλλά και στην Αστυνομία», κατέληξε.

Πηγή: Φιλελεύθερος