Κυπριακές εταιρείες πίσω από το κτίριο που ενοικιάζει το Κτηματολόγιο στο Παραλίμνι

Δύο κυπριακές εταιρείες με μέτοχο ιδιοκτήτη μεγάλου λογιστικού – ελεγκτικού γραφείου κατέχουν όλες τις θέσεις κλειδιά στην εταιρεία με έδρα τον Παναμά, η οποία εμφανίζεται να ενοικιάζει στο κράτος μέσω άλλης εταιρείας το κτίριο στο Παραλίμνι όπου θα μεταστεγαστεί το Κτηματολόγιο Αμμοχώστου, σύμφωνα με την εφημερίδα «ΧΑΡΑΥΓΗ».

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η εφημερίδα, στην εταιρεία Vereno Holdings Corp. η οποία είναι εγγεγραμμένη στον Παναμά, τις τρεις βασικές θέσεις του διευθυντή, του γραμματέα και του ταμία-οικονομικού διευθυντή κατέχουν οι κυπριακές εταιρείες X.M. Management Ltd και X.M. Secretarial Ltd. Μοναδικός μέτοχος στις εταιρείες αυτές με βάση τα στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών στην Κύπρο είναι ο κ. Χρίστος Μακρίδης, εγκεκριμένος λογιστής και ιδιοκτήτης του ελεγκτικού – λογιστικού γραφείου Χρίστος Μακρίδης και Συνεργάτες με έδρα τη Δερύνεια.

Ο Χρ. Μακρίδης, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερίδας, είναι άτομο που χαίρει της εμπιστοσύνης του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο τον διόρισε στη θέση του μέλους της Επιτροπής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών στις 30 Απριλίου 2014, για πενταετή θητεία, ενώ το δημοσίευμα αναφέρει, επίσης, ότι η ενοικίαση του κτιρίου έγινε με παρέμβαση του Υπουργικού Συμβουλίου και φωτογραφική ανάθεση.

Η έρευνα της εφημερίδας κατέδειξε ότι στην παναμέζικη εταιρεία, η οποία εγγράφηκε στις 18 Ιανουαρίου 2006, οι τρεις βασικές και απαραίτητες θέσεις αξιωματούχων και διευθυντών κατέχονται από τα εξής φυσικά και νομικά πρόσωπα: Στις θέσεις των διευθυντών εμφανίζονται οι κυπριακές εταιρείες X.M. Management Ltd και X.M. Secretarial Ltd, καθώς και ο Ρώσος Artak Litman, ο οποίος κατέχει και τη θέση του προέδρου.

Ο Ρώσος, όπως αναφέρεται, είναι το πρόσωπο, το οποίο εμφανίζεται να έχει διαπραγματευτεί με το κράτος την ενοικίαση του κτιρίου στο Παραλίμνι εκπροσωπώντας την εταιρεία Ruidoso Overseas Ltd, η οποία παρουσιάζεται ως ιδιοκτήτρια του κτιρίου και έχει ως μοναδικό μέτοχο την εταιρεία Vereno Holdings Ltd στον Παναμά. H δομή λοιπόν αρχίζει από την Κύπρο με τη Ruidoso Overseas Ltd, περνά από τον Παναμά και τη Vereno Holdings Ltd και επιστρέφει στην Κύπρο με τις εταιρείες X.M. Management Ltd και X.M. Secretarial Ltd. H X.M. Management Ltd κατέχει επίσης το αξίωμα του ταμία ή οικονομικού διευθυντή της παναμέζικης εταιρείας (treasurer), ενώ γραμματέας είναι η X.M. Secretarial Ltd.

Το δημοσίευαμ της «Χαραυγής» σημειώνει, επίσης, ότι στη διευθυντική δομή της εταιρείας στον Παναμά εμφανίζονται και δύο φυσικά πρόσωπα από τον Παναμά ως “συνδρομητές” με τα ονόματα Harmodio Herrera Villareal και Lilian De Muschet. Πρόκειται για πρόσωπα, τα οποία όπως αναφέρεται, απαιτούνται από τη νομοθεσία στον Παναμά στο στάδιο της εγγραφής μιας εταιρείας και με βάση την πάγια πρακτική, αμέσως μετά την εγγραφή της εταιρείας, αποποιούνται με ιδιωτικό συμφωνητικό τα ιδιοκτησιακά τους δικαιώματα τα οποία μεταβιβάζουν στους πραγματικούς μετόχους.

Άγνωστοι δικαιούχοι

Η εφημερίδα διευκρινίζει, παράλληλα, ότι η κατοχή των πιο πάνω διευθυντικών θέσεων από τις εταιρείες του κ. Μακρίδη δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι εταιρείες αυτές είναι και οι μέτοχοι της παναμέζικης εταιρείας, χωρίς αυτό να αποκλείεται όμως. Το σίγουρο είναι ότι οι δύο κυπριακές εταιρείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της εταιρείας στον Παναμά, η οποία θα λαμβάνει το ενοίκιο των 18 χιλιάδων ευρώ μηνιαίως από το κράτος ως κατέχουσα τις μετοχές της ιδιοκτήτριας εταιρείας του κτιρίου.

Επίσης παραμένει άγνωστο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εάν υπάρχει πραγματικός δικαιούχος του κτιρίου και συνεπώς του ενοικίου και ποιος είναι αυτός. Η πρακτική που χρησιμοποιείται είναι ο διορισμός από τον πραγματικό δικαιούχο (beneficiary) μέσω ιδιωτικών συμφωνητικών (declaration of trust) άλλων προσώπων (trustees), τα οποία αναλαμβάνουν τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων χωρίς αυτοί να εμφανίζονται. Τα ερωτήματα αυτά πρέπει να απαντηθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Να δώσουν πειστικές απαντήσεις σε εύλογα και καυτά ερωτήματα

Η εφημερίδα, παράλληλα, αναφέρει ότι εκκρεμούν πειστικές απαντήσεις από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και του Υπουργείου Μεταφορών για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν μέχρι την ενοικίαση του κτιρίου για τις ανάγκες του Κτηματολογίου Αμμοχώστου στο Παραλίμνι, ενώ αναφέρεται ότι υπήρξε διαφοροποίηση από την αρχική προκήρυξη της προσφοράς και ετοιμάστηκε δεύτερη προσφορά, η οποία φωτογράφιζε το συγκεκριμένο κτίριο. Σημειώνεται, επίσης, ότι η κυβέρνηση και όχι η εταιρεία, ξόδεψε €500.000 για να γίνουν οι διαχωρισμοί των γραφείων, ενώ ξεκίνησε η καταβολή ενοικίου €18.000 μηνιαίως χωρίς ακόμη να ολοκληρωθεί η μεταστέγαση. Το ύψος του ενοικίου, σύμφωνα με ανεξάρτητους οίκους, είναι τρεις σχεδόν φορές μεγαλύτερο από ό,τι το μέσο ενοίκιο στην περιοχή για παρόμοιες χρήσεις. Η εφημερίδα, σημειώνει και το γεγονός ότι ότι για πρώτη φορά ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου παρευρίσκετο σε συνεδρίες Επιτροπών και παρακολουθούσε τη διαδικασία.

Παράλληλα, απευθύνει το ερώτημα τι είδους επίβλεψη έγινε για να διασφαλιστούν διαφανείς, αξιόπιστες και συμφέρουσες προς το δημόσιο διαδικασίες.

Πηγή: Χαραυγή / Τάσος Περδίος