Μάθετε που ψηφίζετε

Ειδήσεις, Εκλογές 2011

Το SotiraNews σας ενημερώνει για τα Εκλογικά Κέντρα στα οποία μπορείτε να ψηφίσετε την Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011… 

Β’ Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας, ΚΕΝΤΡΟ Α’: α) Όλοι οι κοινοτικοί εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Δήμου Σωτήρας

β) Οι Εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο Δήμου Σωτήρας με αριθμό εκλογικού βιβλιαρίου μέχρι 297380.

Β’ Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας, ΚΕΝΤΡΟ Β’: Οι Εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο Δήμου Σωτήρας με αριθμό εκλογικού βιβλιαρίου από 297381 μέχρι 298140

Β’ Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας, ΚΕΝΤΡΟ Γ’: Οι Εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο Δήμου Σωτήρας με αριθμό εκλογικού βιβλιαρίου από 298141 μέχρι 372080

Β’ Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας, ΚΕΝΤΡΟ Δ’: Οι Εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο Δήμου Σωτήρας με αριθμό εκλογικού βιβλιαρίου από 372081 μέχρι 454000

Β’ Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας, ΚΕΝΤΡΟ Ε’: Οι Εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο Δήμου Σωτήρας με αριθμό εκλογικού βιβλιαρίου από 454001 μέχρι 547370

Β’ Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας, ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ’: Οι Εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο Δήμου Σωτήρας με αριθμό εκλογικού βιβλιαρίου από 547371 μέχρι 640000

Β’ Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας, ΚΕΝΤΡΟ Ζ’: Οι Εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο Δήμου Σωτήρας με αριθμό εκλογικού βιβλιαρίου από 640001 και άνω.