Κουγιάλης: Στήριξη της αλιείας και των παράκτιων περιοχών

1433080661 thumb Ειδήσεις

Για τη στήριξη της αλιείας και των παράκτιων περιοχών μέσω αναπτυξιακών έργων διαβεβαίωσε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Νίκος Κουγιάλης.

1433080661 thumb Ειδήσεις

Ο Υπουργός Γεωργίας απηύθυνε χαιρετισμό κατά την τελετή εγκαινίων της ανάπλασης του αλιευτικού καταφυγίου Αγίας Νάπας που πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα.Αναφερόμενος στο αλιευτικό καταφύγιο, ο κ. Κουγιάλης είπε πως αυτό εντάσσεται σε μια σειρά έργων μέσω των οποίων επιδιώκεται η βελτίωση των υποδομών στα αλιευτικά καταφύγια και η τοπιοτέχνηση της περιοχής των αλιευτικών καταφυγίων, ώστε να αναβαθμιστεί το οικιστικό περιβάλλον, να αναδειχθεί η παραδοσιακή αρχιτεκτονική κληρονομιά και να γίνει πόλος έλξης, με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην οικονομία και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.Η ανάπλαση του αλιευτικού καταφυγίου Αγίας Νάπας υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 και του Τοπικού προγράμματος Αλιευτικών Περιοχών Επαρχίας Λάρνακας – Αμμοχώστου. Κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 θα δοθεί μεγαλύτερη σημασία στην τοπική ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών και αύξηση των πόρων που θα διατεθούν για την υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων, δήλωσε ο κ. Κουγιάλης.Έχουν εξασφαλιστεί €39,7 εκατομμύρια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας την περίοδο 2014-2020, ποσό διπλάσιο από αυτό που μας είχε δοθεί από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2007-2013 και αυτό θα συμβάλει σημαντικά στην υλοποίηση έργων σε μια δυσμενή οικονομική περίοδο, υπογράμμισε.Στόχος του Υπουργείου του, επεσήμανε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είναι μια γαλάζια και αποδοτική στη χρήση των πόρων οικονομία, και μια πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη αλιεία, που θα συμβάλλει στην τόνωση της οικονομίας μας, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης στις παράκτιες περιοχές, διασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής και προστατεύοντας το περιβάλλον.Σημείωσε επίσης ότι η επένδυση στην αναδιάρθρωση του αλιευτικού τομέα, στην ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, και παράλληλα στη στήριξη των παράκτιων περιοχών με την προώθηση του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού θα επιφέρει πολλά οφέλη, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η προώθηση μιας αειφόρου διαχείρισης της αλιείας συνδυάζουν τα οφέλη τόσο της διατήρησης του ιχθυοαποθέματος, της στήριξης των αλιέων, όσο και της δημιουργίας νέων προοπτικών βιώσιμης ανάπτυξης, όπως είναι ο γαλάζιος οικοτουρισμός, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της οικονομίας των παράκτιων περιοχών».Πηγή: ΚΥΠΕ