“Ο Μηχανισμός Στήριξης θα επηρεάσει το φορολογικό μας σύστημα”

Τί φοβάται ο νέος Προέδρος της Κεντρικής Τράπεζας για την ένταξή μας στο Μηχανισμό Στήριξης

Κινήσεις σε τρεις άξονες σχεδιάζουν το Υπ. Οικονομικών και ο νέος Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Π. Δημητριάδης, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, να ικανοποιηθεί το αίσθημα δικαίου μεταξύ των φορολογουμένων και να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος… 

Σε συνέντευξή του ο νέος Διοικητής δεν αποκρύβει την μεγάλη ανησυχία του ότι τυχόν ένταξη της Κύπρου στον Μηχανισμό Στήριξης θα επηρεάσει το φορολογικό καθεστώς που επέτρεψε μέχρι σήμερα την ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών και ειδικότερα των υπεράκτιων εταιρειών.

Ο κ. Δημητριάδης υπογραμμίζει ότι «στην περίπτωση που τελικά κριθεί αναγκαίο να προσφύγει η χώρα μας στον Μηχανισμό Στήριξης με στόχο τη στήριξη-ανακεφαλαιοποίηση συγκεκριμένης τράπεζας, θα προσπαθήσουμε με το Υπουργείο Οικονομικών οι οποιοιδήποτε όροι τεθούν να μην επηρεάσουν το φορολογικό καθεστώς που αφορά τις εταιρείες ξένων συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο».

Ο ίδιος υπογραμμίζει και την αναγκαιότητα για δημοσιονομική εξυγίανση και τήρηση των δεσμεύσεων της Κύπρου έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Διοικητής παρουσιάζεται καθησυχαστικός ότι θα αποφευχθεί το ακραίο σενάριο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα.

Στην ίδια κατεύθυνση με τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας κινούνται και οι ανησυχίες του πρώην προέδρου της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων, Ανδρέα Πήττα, ο οποίος σε συνέντευξή του προειδοποιεί ότι: Η Κύπρος θα χάσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει, τον χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή για ξένες εταιρείες. Με ένταξη στο μηχανισμό στήριξης αυτό το πλεονέκτημα, για το οποίο γίνεται «πόλεμος» προκειμένου να διατηρηθεί, θα χαθεί.

Η οικονομία μας, εκτιμά, δεν θα είναι πλέον ανταγωνιστική και οι επιχειρήσεις θα υποχρεωθούν να πληρώνουν υψηλές φορολογίες.

Από την οπτική γωνία των εργοδοτουμένων βλέπει τα πράγματα ο ΓΓ της ΣΕΚ. Ο Νίκος Μωυσέως υπογραμμίζει ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η μείωση των απολαβών και των κοινωνικών παροχών.

Συμμερίζεται τις ανησυχίες για αύξηση του εταιρικού φόρου, μια εξέλιξη που εκτιμά ότι θα επηρεάσει πολύ αρνητικά τον τομέα των υπηρεσιών και ειδικά τις υπεράκτιες εταιρείες.

Πηγή: ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ