Χριστός Ανέστη!

Το SotiraNews.com, εύχεται η ανάσταση του Ιησού να φέρει την ελπίδα και τη συναδελφοσύνη στις καρδιές μας, ως εφόδια απαραίτητα που θα μας ενδυναμώσουν για την αντιμετώπιση της κρίσης της εποχής μας. Η σημερινή κρίση, είτε οικονομική, είτε κοινωνική, είτε πολιτική, είτε κρίση αξιών μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την κοινωνική αλληλεγγύη και την επικέντρωσή μας στους φορείς εκείνους που θα μας εντρυφήσουν σε ανθρωποκεντρική ηθική και κουλτούρα.

Εκ της Συντάξεως