Φεύγει το ΚΕΝ Λάρνακας, έρχεται εμπορικό κέντρο

CEB11 Ειδήσεις, Λάρνακα
CEB11 Ειδήσεις, Λάρνακα

Το πράσινο φως που αναμενόταν από το υπουργείο Άμυνας για τη μεγάλη εμπορική ανάπτυξη της Λάρνακας δίπλα από το ΚΕΝ και το γήπεδο της ΑΕΚ, δόθηκε και επομένως η εταιρεία Acsion προχωρεί στα επόμενα της βήματα για την εξασφάλιση της πολεοδομικής άδειας.

Η Περιβαλλοντική Αρχή έχοντας στα χέρια της την τελική θέση του υπουργείου Άμυνας ότι δεν ενίσταται στο αίτημα για ανέγερση του εμπορικού κέντρου Metropolis Mall@Larnaca, προχώρησε σε θετική γνωμάτευση για το έργο. Σημειώνεται ότι στα αρχικά στάδια εκφράστηκαν επιφυλάξεις από το ΓΕΕΦ λόγω της παρουσίας του στρατοπέδου.

Στην ενημέρωση του Yπουργείου Άμυνας, σημειώνεται ότι η Εθνική Φρουρά προτίθεται να προχωρήσει σε μεταστάθμευση στρατοπέδων που βρίσκονται στα αστικά κέντρα στο πλαίσιο της Β’ Φάσης του Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Εκσυγχρονισμού της Ε.Φ. την περίοδο 2020-2025.

Σημειώνεται ότι μέσα στο πλαίσιο αυτό έχει ενταχθεί και η κατά προτεραιότητα του στρατοπέδου Λοχία Λαζάρου Γεωργίου στην Λάρνακα, όπου σήμερα λειτουργεί και το Κέντρο Νεοσυλλέκτων Λάρνακας.

a Ειδήσεις, Λάρνακα

Το Yπουργείο Άμυνας μερίμνησε και στην περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών ανέγερσης και λειτουργίας του εμπορικού κέντρου πριν τη μεταστάθμευση του στρατοπέδου. Συγκεκριμένα, επισημαίνει ότι τα θέματα ασφάλειας που μπορεί να προκύψουν θα τύχουν έγκαιρα προσωρινής αντιμετώπισης από την Ε.Φ. μέχρι την οριστική μεταστάθμευση του στρατοπέδου.

Η εταιρεία Acsion που υπέβαλε τη σχετική αίτηση αναμένει πλέον την εξασφάλιση της πολεοδομικής άδειας για να ανεγερθεί το mall σε γη της Μητρόπολης Κιτίου. Στόχος πάντως είναι το εμπορικό κέντρο να ανοίξει για το κοινό στα τέλη του 2018.

Η περιοχή όπου χωροθετείται η προτεινόμενη ανάπτυξη διέπεται από τις πρόνοιες του «Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας (2013)». Τα τεμάχια στα οποία προτείνεται να ανεγερθεί το υπό μελέτη έργο εμπίπτουν σε Ζώνη Κα4*, (περιοχές με επικρατούσα χρήση την κατοικία) και ένα πολύ μικρό τμήμα στα δυτικά σε Ζώνη Εβ5 (εμπορικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες εκτός αστικού εμπορικού κέντρου).

Επιπρόσθετα επειδή στη Ζώνη αυτή εντοπίζεται βλάστηση από δέντρα σε συστάδες ή / και μεμονωμένα, σύμφωνα με το ΤΣΛ ο σχεδιασμός των προτεινόμενων αναπτύξεων θα πρέπει να προβλέπει όπως οι υφιστάμενες συστάδες δένδρων συμπεριληφθούν στον ανοικτό δημόσιο χώρο που θα παραχωρηθεί από τις υπό ανάπτυξη ιδιοκτησίες και όπως περιοριστεί η εκρίζωση δένδρων, με παράλληλη δυνατότητα μεταφύτευσής τους κατά προτίμηση σε θέσεις κοντά ή στην περίμετρο της Ζώνης.

Μεγάλες εμπορικές αναπτύξεις, όπως το προτεινόμενο εμπορικό κέντρο δεν επιτρέπεται να χωροθετηθούν εντός της οικιστικής ζώνης Κα4* και επομένως η προτεινόμενη ανάπτυξη παρεκκλίνει από τις πρόνοιες του ισχύοντος ΤΣΛ. Ως εκ τούτου, για την εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας για το Έργο απαιτείται η υποβολή Αίτησης κατά Παρέκκλιση.

Εντός του υπό μελέτη τεμαχίου επί της Λεωφόρου Γεωργίου Χριστοδουλίδη χωροθετείται πρατήριο πετρελαιοειδών καυσίμων το οποίο παραμένει και θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά και μετά την υλοποίηση του έργου.

Δυτικά της υπό μελέτη περιοχής βρίσκεται το κλειστό γήπεδο «ΚΙΤΙΟΝ», το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, το Νέο Στάδιο Γ.Σ.Ζ. και το γήπεδο ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ. Στη νότια πλευρά η περιοχή μελέτης εφάπτεται με το Στρατόπεδο Λοχία Λάζαρου Γεωργίου, την Όαση Ηλικιωμένων «Άγιος Γεώργιος» και την εκκλησία Αγίου Γεωργίου Κοντού. Επί της Λεωφόρου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής χωροθετούνται εμπορικές αναπτύξεις, το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και νοτιοανατολικά το Λύκειο Αγίου Γεωργίου. Τα υπό μελέτη τεμάχια γειτνιάζουν με οικιστικές αναπτύξεις στο βόρειο μέρος τους.

Εντός των προτεινόμενων τεμαχίων υπάρχουν περίπου 550 δέντρα (ελιές, χαρουπιές, πεύκα και κυπαρίσσια), μεγάλος αριθμός των οποίων (περίπου 350) αναμένεται ότι θα αφαιρεθούν κατά το στάδιο της κατασκευής και να επαναχρησιμοποιηθούν στην τοπιοτέχνηση της ανάπτυξης εφόσον κριθεί κατάλληλο ή να μεταφερθούν σε άλλο τεμάχιο εντός της γειτνιάζουσας περιοχής.

Σε αναμονή για αρχαιότητες

Υπό την επίβλεψη Λειτουργού του Τμήματος Αρχαιοτήτων θα πραγματοποιηθούν εργασίες εκσκαφών και κάθε άλλης χωματουργικής εργασίες. Το Αρχαιολογικό Μουσείο επαρχίας Λάρνακας θα πρέπει να ειδοποιηθεί ένα μήνα πριν την έναρξη των εκσκαφών για έγκαιρο προγραμματισμό.

Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων, θα πρέπει να διακοπούν στο συγκεκριμένο σημείο οι εργασίες, να εξασφαλιστούν οι δέουσες συνθήκες ασφάλειας και υγείας για το προσωπικό του Τμήματος Αρχαιοτήτων που θα διενεργήσει την ανασκαφική έρευνα και να τους δοθεί κάθε δυνατή τεχνική και υλική βοήθεια για την ολοκλήρωση της ανασκαφής.

Η τύχη των αρχαιοτήτων που τυχόν θα ανευρεθούν είναι αρμοδιότητα της Διευθύντριας του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Θα φιλοξενεί 100 καταστήματα

Το προτεινόμενο εμπορικό κέντρο θα αποτελείται από ισόγειο και υπόγειο. Το ισόγειο θα περιλαμβάνει 100 καταστήματα (ένδυσης, υπόδησης, παιδικά, αθλητικά, οπτικά είδη, χώρος ηλεκτρονικών παιχνιδιών, αίθουσες κινηματογράφου, εστιατόρια, καφετέριες παιδότοπος κλπ.), υπεραγορά, πολυκατάστημα και υπαίθριο χώρο στάθμευσης, ενώ στο υπόγειο θα χωροθετηθούν χώρος στάθμευσης και αποθηκευτικοί χώροι.

Στην προτεινόμενη ανάπτυξη θα δημιουργηθούν συνολικά 1415 χώροι στάθμευσης (συμπεριλαμβανομένων 75 θέσεων ΑμεΑ).

Για την τοπιοτέχνηση του χώρου θα μεταφυτευθούν δέντρα και βλάστηση που υπάρχει στο χώρο της ανάπτυξης (εάν είναι δυνατόν) και θα ενσωματωθούν αυτοφυή φυτά που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες ποσότητες νερού. Αυτό προτείνει εξάλλου και η Περιβαλλοντική Αρχή που εισηγείται να δοθεί προτεραιότητα σε μεγάλης ηλικίας χαρουπιές.

Στόχος της προτεινόμενης ανάπτυξης είναι η αναβάθμιση της εμπορικής δραστηριότητας στη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς και η παροχή εμπορικών εξυπηρετήσεων, διευκολύνσεων και χώρων ψυχαγωγίας και αναψυχής στους δημότες της Λάρνακας αλλά και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της επαρχίας Λάρνακας.

Επίσης, προνοείται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων στη στέγη της ανάπτυξης η οποία θα καλύπτει περίπου το 70% των ενεργειακών αναγκών του έργου.

Πηγή: Φιλελεύθερος