Ο Δήμος Σωτήρας προκηρύσσει νέες θέσεις εργασίας για τις παραλίες

Νέες θέσεις εργασίας έχει προκηρύξει σήμερα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ο Δήμος Σωτήρας που αφορούν την παραλία της Αγίας Θέκλας αλλά και τις δύο νέες παραλίες (Ποσειδώνας και Σειρήνες). Συγκεκριμένα οι θέσεις αυτές αφορούν εποχιακούς ναυαγοσώστες για τις παραλίες, υπεύθυνο για τα κρεβατάκια και τις ομπρέλες στην παραλία της Αγίας Θέκλας και υπεύθυνους για τα δύο νέα περίπτερα-snack bar που θα ανοικτούν στις παραλίες Σειρήνες και Ποσειδώνας. Με αυτό τον τρόπο φαίνεται πως οι δεσμεύσεις του Δήμου ότι οι εργασίες της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου θα δημιουργήσουν και νέες θέσεις εργασίας, γίνεται σιγά-σιγά πραγματικότητα.

Διαβάστε αναλυτικά τις προκηρύξεις του διαγωνισμού:

Προκήρυξη Προσφοράς για πρόσληψη Εποχιακών Ναυαγοσωστών για την περίοδο Μάΐος μέχρι 30.10.2013 για τις δύο νέες παραλιες στην περιοχή Αγίας Θέκλας (Ποσειδώνα, Σειρήνες) του Δήμου Σωτήρας
Οι αιτητές πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ναυαγοσωστικής (τουλάχιστον ασημένιο μετάλλιο), να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να έχουν πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
Επίσης, θα είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα των παραλιών, των κτιρίων των υπηρεσιών του Δήμου και θα είναι υπεύθυνοι για την είσπραξη των αντικειμένων (κρεβατάκια, ομπρέλλες) του Δήμου και να τα διατηρούν σε άριστη κατάσταση.
Έντυπα αιτήσεων βρίσκονται στα Γραφεία του Δήμου Σωτήρας στη Λεωφ. Μακαρίου Γ΄22. Οι αιτήσεις πρέπει να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Σωτήρας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10 Μαΐου 2013 και ώρα 12.00, μέσα σε κλειστούς φακέλους, στους οποίους να αναγράφεται η φράση «Aίτηση για την πρόσληψη εποχιακού Ναυαγοσώστη»

Προκήρυξη Προσφοράς για πρόσληψη εποχιακού υπαλλήλου για την διαχείριση των αντικειμένων (κρεβατιών, ομπρελλών) του Δήμου στην Παραλία Αγίας Θέκλας για την περίοδο Μάΐος -30.10.2013
Οι αιτητές θα είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα της παραλίας, του κτιρίου υπηρεσιών του Δήμου και θα είναι υπεύθυνοι για την είσπραξη των αντικειμένων (κρεβατάκια, ομπρέλλες) του Δήμου και να τα διατηρούν σε άριστη κατάσταση.
Έντυπα αιτήσεων βρίσκονται στα Γραφεία του Δήμου Σωτήρας στη Λεωφ. Μακαρίου Γ΄22. Οι αιτήσεις πρέπει να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Σωτήρας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10 Μαΐου 2013 και ώρα 12.00, μέσα σε κλειστούς φακέλους, στους οποίους να αναγράφεται η φράση «Aίτηση για την πρόσληψη εποχιακού υπαλλήλου για την διαχείριση των αντικειμένων (κρεβατιών, ομπρελλών) του Δήμου στην Παραλία Αγίας Θέκλας».

Προκήρυξη Προσφοράς για την διαχείριση των καντίνων/περιπτέρων στις δύο νέες παραλίες του Δήμου (Ποσειδώνα, Σειρήνες)
(i) Η χρονική περίοδος διαχείρισης των καντίνων/περιπτέρων θα είναι για μια καλοκαιρινή περίοδο, από 1.6.2013 μέχρι 30.10.2013.
(ii) Οι προσφοροδότες στους οποίους θα κατακυρωθούν οι προσφορές :
• Θα είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα των καντίνων/περιπτέρων και του χώρου γύρω από αυτές.
• Επίσης θα συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του Δήμου Σωτήρας και των Υγειονομικών Υπηρεσιών.
(iii) Θα κληθούν να υπογράψουν συμβόλαιο.
(iv) Στα περίπτερα/καντίνες θα διατίθενται προς πώληση είδη περιπτέρου – «SNACK BAR -TAKE AWAY» .
(v) Οι τιμές πώλησης όλων των ειδών θα βρίσκονται σε αναρτημένο τιμοκατάλογο για την έγκυρη ενημέρωση των καταναλωτών.
Έντυπα αιτήσεων βρίσκονται στα Γραφεία του Δήμου Σωτήρας στη Λεωφ. Μακαρίου Γ΄22. Οι αιτήσεις πρέπει να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Σωτήρας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10 Μαΐου 2013 και ώρα 12.00, μέσα σε κλειστούς φακέλους, στους οποίους να αναγράφεται η φράση «Προσφορά για την διαχείριση των καντίνων/περιπτέρων στις δύο νέες παραλίες του Δήμου (Ποσειδώνα, Σειρήνες)»
Οι προσφορές που θα είναι εκπρόθεσμες δεν θα ληφθούν υπόψη.
(vi) Ο Δήμος Σωτήρας δεν είναι υποχρεωμένος να αποδεχτεί την πιο ψηλή ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά.

Πηγή: sotira.org.cy