Ό,τι έσπειραν Κυβέρνηση και Βουλή, τώρα το θερίζουν

ΤαρακουνήματαΤου Σταύρου Ι. Χαραλάμπους

Ο ετσιθελισμός Κυβέρνησης και Βουλής να επιβάλουν με το έτσι θέλω τα μέτρα εξυγίανσης της οικονομίας και η απαράδεκτη καταπάτηση θεσμών και πρακτικών δεματιών, έχει επιφέρει ανεπανόρθωτο πλήγμα στο σύστημα εργασιακών σχέσεων… 

Είναι γι’ αυτό που τις τελευταίες μέρες παρουσιάζονται φαινόμενα ασυνήθιστα και πρωτόγνωρa στα εργασιακά δρώμενα του τόπου με μικρές ομάδες εργαζομένων να δρουν και να συμπεριφέρονται όπως ακριβώς έπραξαν Κυβέρνηση και Βουλή. Όταν καταργούσαν το ιερό δικαίωμα των υπεύθυνων συντεχνιών για διάλογο και διαβούλευση. Κατά συνέπεια ότι έσπειραν θερίζουν. Και μάλιστα με κόστος.