Ενημερωτικά σεμινάρια για τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα

Οι ευκαιρίες που έχουν οι Κύπριοι να πάρουν χρηματοδότηση από ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ είναι το θέμα σειράς ενημερωτικών σεμιναρίων που διοργανώνουν στην Λευκωσία και στο Παραλίμνι η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης.

Τα σεμινάρια διοργανώνονται στο πλαίσιο της προσπάθειας ενημέρωσης που στόχο έχει την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση από πολίτες και φορείς στην Κύπρο των πόρων που είναι διαθέσιμοι από τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2014-2020.

Τα σεμινάρια, που είναι ανοικτά σε όλους, θα περιέχουν μια γενική παρουσίαση για όλες τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που υπάρχουν από τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ – αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην διαδικτυακή Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων. Το κάθε σεμινάριο θα συμπεριλαμβάνει επίσης και μια εξειδικευμένη παρουσίαση για ένα συγκεκριμένο ανταγωνιστικό πρόγραμμα, όπως ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑ & ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ και LIFΕ.

Το πρόγραμμα των ενημερωτικών σεμιναρίων έχει ως εξής:

Λευκωσία: Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016 “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ, Πολιτισμός & ΜΜΕ”

Λευκωσία: Τρίτη 14 Ιουνίου 2016 “ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ”

Λευκωσία: Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 “ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ & ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ”

Παραλίμνι: Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016 “LIFE”

Περιβάλλον (το πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο σύντομα στην ιστοσελίδα που αναγράφεται κάτω)

Για περισσότερες πληροφορίες http://ec.europa.eu/cyprus/news/20160602_2_el.htm ή στο www.fundingprogrammesportal.gov.cy

SotiraNews