Κάτι άλλο συμβαίνει στη μαρίνα Αγίας Νάπας

Στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου στις 26 Μαΐου διατυπώθηκαν παράπονα από βουλευτές και τοπικούς παράγοντες εναντίον των κρατικών Αρχών για καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών για την κατασκευή μαρίνας στην Αγία Νάπα.

Ωστόσο, τα βέλη των βουλευτών και του δημάρχου Αγίας Νάπας, Γιάννη Καρούσου, μάλλον πρέπει να στραφούν στις ίδιες τις εταιρείες, καθώς αυτές είναι που δεν έχουν υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα για να εκδοθούν οι αναγκαίες άδειες.

Η «Χ» εξασφάλισε έγγραφα τα οποία καταδεικνύουν τις ελλείψεις εκ μέρους της εταιρείας-επενδυτή για τη μαρίνα στην Αγία Νάπα και τα παραθέτει προς αποκατάσταση των ανακριβειών που λέχθηκαν στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, μετά από συνάντηση των αρμόδιων υπηρεσιών του κράτους, των Τοπικών Αρχών και των εμπλεκόμενων εταιρειών διαπιστώθηκε ότι:

  • Ο αιτητής δεν έχει ακόμα υποβάλει αίτηση για τροποποίηση των όρων, αλλά προτίθεται να το πράξει.
  • Δεν έχει ολοκληρώσει σχέδιο Master Plan που να δείχνει λεπτομέρειες των κατασκευών τόσο του αρχικού πλάνου, όσο και των επιπλέον 14.000 δομήσιμων μέτρων.
  • Αναφορικά με την αίτησή του για άδεια εκτέλεσης των λιμενικών έργων, του ξεκαθαρίστηκε πως αρκετοί όροι είναι κοινοί, τόσο για τις χερσαίες κατασκευές όσο και για τις θαλάσσιες, άρα θα πρέπει να ικανοποιηθούν ανάλογα, ιδιαίτερα τα σχέδια εργοταξίου, η διαχείριση των αποβλήτων από τη βυθοκόρηση κ.ά.
  • Αναφορικά με τον όρο 12.4.7 που αναφέρεται στην υποχρέωση του αιτητή, να προσκομίσει μελέτη φυσικού μοντέλου, πριν την έκδοση πολεοδομικής άδειας, ο αιτητής ενημέρωσε πως τα νησιά τελικά δεν θα κατασκευαστούν. Ενόψει αυτής της εξέλιξης, και αν προχωρήσει σε γραπτή ενημέρωση επί τούτου, τότε δεν τίθεται θέμα εφαρμογής του όρου.
  • Αναφορικά με όρους που εκ πρώτης όψεως φαινόταν να ανησυχούν τον αιτητή όπως σχέδια παρακολούθησης της πτηνοπανίδας, φύτευση ιθαγενών φυτών και προστασία ευαίσθητων ειδών που δεν επηρεάζονται από την ανάπτυξη, δόθηκαν οι κατάλληλες διευκρινίσεις και εκφράστηκε ικανοποίηση από μέρους του.
  • Στο τέλος συμφωνήθηκε το εξής: “Ο Αιτητής θα υποβάλει την αίτηση για τροποποίηση όρων στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και παράλληλα θα ετοιμάσει και θα υποβάλει ειδικό σημείωμα/επιστολή, στην οποία θα περιγράφει με λεπτομέρεια αλλαγές και τροποποιήσεις που αιτείται επί των όρων της γνωμάτευσής μας”.
  • Συμπερασματικά, αναμένεται η υποβολή της επιστολής και λοιπών στοιχείων για περαιτέρω εξέταση.

Σε κίνδυνο άλλη μια περιοχή Natura

Το Τμήμα Περιβάλλοντος από την πλευρά του κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το εν λόγω έργο έχει σοβαρές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις, τόσο για το είδος Charadrius leschenaultia (ερημοσφυριχτής – είδος πτηνού), όσο και για τα άλλα είδη υπό προστασία στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000 «Αγία Θέκλα- Λιοπέτρι».

Στη γνωμάτευσή του, η οποία εκδόθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2015, σημειώνει ακόμα πως η συγκεκριμένη περιοχή εντάχθηκε στο δίκτυο Natura 2000 για την προστασία άλλων 18 ειδών ορνιθοπανίδας, τη διατήρηση ειδών που περιλαμβάνονται στο «κόκκινο βιβλίο της χλωρίδας της Κύπρου» και την προστασία των φυσικών οικότοπων της περιοχής.

Εξέδωσε μεν την περιβαλλοντική άδεια, καλούσε όμως δε την εταιρεία να προχωρήσει σε λήψη αντισταθμιστικών μέτρων και ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σημειώνεται, ότι η Κομισιόν έχει ήδη λάβει καταγγελία ενάντια στο έργο της μαρίνας Αγίας Νάπας για παραβιάσεις της κοινοτικής οδηγίας για τις περιοχές Natura, την οποία και διερευνά, όπως μας επιβεβαίωσαν αρμόδιες πηγές από τις Βρυξέλλες.

Τίθεται συνεπώς εν αμφιβόλω η πραγματοποίηση της επένδυσης, έστω και αν κάποιοι πανηγύριζαν για τη συμφωνία με τον Αιγύπτιο επιχειρηματία και την κατάθεση της εγγυητικής.

Υπενθυμίζεται ότι η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών είχε εκφράσει έντονες διαφωνίες για την κατασκευή της μαρίνας, ακριβώς λόγω της περιβαλλοντικής σημασίας της περιοχής στην οποία προγραμματίζεται να γίνει η επένδυση.

Διατύπωνε δε το εύλογο ερώτημα, γιατί να μην επεκταθεί το υφιστάμενο λιμανάκι της Αγίας Νάπας, ούτως ώστε να εξυπηρετούνται και σκάφη αναψυχής;

Πηγή: ΧΑΡΑΥΓΗ