Εκστρατεία της Κοιν. Αστυνόμευσης και Τροχαίας Παραλιμνίου για την Ασφαλή Οδήγηση

Μέσα στα πλαίσια της σύσφιξης των σχέσεων Αστυνομίας – Κοινού, της προβολής του θεσμού της Κοινοτικής Αστυνόμευσης καθώς και επί ευκαιρία της «Παγκόσμιας Ημέρας Μνήμης των Θυμάτων των Τροχαίων Συγκρούσεων» την 19/11/2016 η Κοινοτική Αστυνόμευση Παραλιμνίου σε συνεργασία με την Τροχαία Αμμοχώστου διένεμαν στο Παραλίμνι διαφωτιστικό έντυπο υλικό που αφορά την ασφαλή οδήγηση.