Ανανεώθηκε το Πρόγραμμα ΥΤΧ για τους Δήμους της επ. Αμμοχώστου

Ο Δήμος Παραλιμνίου, με τη στήριξη του ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Ένταξης και Μετανάστευσης και της Κυπριακής Δημοκρατίας συνεχίζει να υλοποιεί προγράμματα ένταξης που στόχο έχουν την ενσωμάτωση Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην τοπική κοινωνία.

Σε γραπτή ανακοίνωση του Δήμου Παραλιμνίου αναφέρεται ότι «η ανανέωση της Συμφωνίας Επιδότησης του έργου με τίτλο «Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές» υπογράφηκε την Τρίτη 14/3/17 στα γραφεία της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων από τον Επικεφαλής της Μονάδας, Κωνσταντίνο Κυπριανού, εκ μέρους της Υπεύθυνης Αρχής και από τον δήμαρχο Παραλιμνίου, Θεόδωρο Πυρίλλη, εκ μέρους του Τελικού Δικαιούχου».

Γενικός στόχος του έργου, προστίθεται «είναι η στήριξη της διαδικασίας ένταξης των ΥΤΧ στην κυπριακή κοινωνία, βελτιώνοντας την ικανότητα κοινωνικής ένταξης, συνοχής και κοινωνικοποίησης, καθώς και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού. Η συμμετοχή των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων θεωρείται σημαντική στον σχεδιασμό και υλοποίηση των πολιτικών ένταξης των μεταναστών στην κοινωνία υποδοχής, τόσο για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής όσο και για την παρεμπόδιση του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «το νέο έργο θα υλοποιηθεί με Τελικό Δικαιούχο τον Δήμο Παραλιμνίου και εταίρους τον Δήμο Δερύνειας, τον Δήμο Σωτήρας και τον Δήμο Αγίας Νάπας και την Enoros Consulting ltd».

Η ανανεωμένη Συμφωνία «με περίοδο υλοποίησης ένα χρόνο και δικαίωμα ανανέωσης, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενέργειες που στόχο έχουν την αλληλεπίδραση και την αλληλοενημέρωση της τοπικής κοινωνίας με τους ΥΤΧ μέσα από δημιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, καθώς και ενέργειες ανάπτυξης αισθήματος αποδοχής και κατανόησης της διαφορετικότητας και αντιμετώπισης του ρατσισμού και των διακρίσεων».

Συγχρηματοδοτούμενα «είναι επίσης και προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, που θα βοηθήσουν του ΥΤΧ τόσο στην καθημερινή τους ζωή όσο και στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη, αλλά και στην αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Τα προγράμματα κοινωνικής στήριξης, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου, αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση και διευκόλυνση της καθημερινής ζωής των παιδιών και γονέων ΥΤΧ».

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 90% από το εν λόγω Ταμείο της ΕΕ και κατά 10% από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Πηγή: ΚΥΠΕ