Απειλούν την Κύπρο με νέα καμπάνα για την λαθροθηρία

Τον κίνδυνο βαρύτατου χρηματικού προστίμου από την ΕΕ αντιμετωπίζει η Κύπρος εάν δεν λάβει μέτρα για την αποτροπή της συνεχιζόμενης μαζικής παγίδευσης, θανάτωσης και εμπορίας άγριων πτηνών… 

Σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση “Φίλοι της Γης Κύπρου”, την Επιτροπή ενάντια στη σφαγή πτηνών (Committee Against Bird Slaughter) και το Ίδρυμα Βιοποικιλότητας (Pro Biodiversity Foundation)αυτό είναι ένα φαινόμενο που άρχισε να παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις.

Ένα χρόνο σχεδόν από την πραγματοποίηση Ευρωπαϊκού Συνεδρίου στη Λάρνακα και την υιοθέτηση της ”Διακήρυξης της Λάρνακας”, που καταδίκαζε την παράνομη θανάτωση πουλιών και ζητούσε την εφαρμογή ”μηδενικής ανοχής”, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς παρατηρείται αύξηση των περιστατικών παγίδευσης και θανάτωσης άγριων πτηνών, τα οποία αντιμετωπίζουν πλέον κίνδυνο εξαφάνισης.

Σε διάσκεψη Τύπου το πρωί στη Λεμεσό, εκπρόσωποι των τριών οργανώσεων ανέφεραν ότι, παρότι η Κύπρος θεωρείται μια περιοχή με υψηλής σημασίας βιοποικιλότητα και με ιδιαίτερα πλούσια πτηνοπανίδα, σχεδόν το 33% των ειδών των πουλιών που συναντώνται στο νησί, επηρεάζονται, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, από την παγίδευση με μη επιλεκτικά μέσα, όπως τα ξόβεργα και τα δίχτυα.

Ως αποτέλεσμα της συστηματικής χρήσης αυτών των παράνομων μεθόδων, προσθέτουν, εκατομμύρια πουλιά παγιδεύονται και θανατώνονται κάθε χρόνο στην Κύπρο, με στόχο όχι την κάλυψη ανθρωπίνων αναγκών, αλλά την ικανοποίηση της πολυτελούς συνήθειας ”μιας μικρής μειονότητας μεζεκλήδων”.

Αναφέρουν, επίσης, ότι η παράνομη παγίδευση και θανάτωση άγριων πτηνών, στηρίζει τη συγκρότηση και ανάπτυξη ενός άρτια οργανωμένου εγκληματικού δικτύου, το οποίο ”καταληστεύει την κοινή φυσική κληρονομία όλων των Κυπρίων και Ευρωπαίων πολιτών”, ενώ την ίδια ώρα θέτει την Κύπρο ενώπιον του κινδύνου επιβολής βαρύτατου χρηματικού προστίμου από την ΕΕ.

Οι οργανώσεις κάνουν λόγο ακόμη για συγκάλυψη και υπεράσπιση των κυκλωμάτων λαθροθηρίας ”από συγκεκριμένους πολιτικούς αξιωματούχους”, φαινόμενο στο οποίο ”οφείλουν να εναντιωθούν όλοι οι δημοκρατικοί και προοδευτικοί πολίτες”.

Εξάλλου, σε παρέμβαση του το Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Ευρωκοινοβουλίου Andrea Zanoni, κάλεσε τα αρμόδια Υπουργεία να ενισχύσουν τους ελέγχους στις περιοχές της Λάρνακας και της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου, όπου επικεντρώνεται το πρόβλημα, καθώς και την λήψη πολιτικών αποφάσεων που να αντικρούουν τα επιχειρήματα των υποστηρικτών της παράνομης και μη-επιλεκτικής παγίδευσης και θανάτωσης πτηνών, στους οποίους περιλαμβάνονται, όπως υπέδειξε, ”μέλη του Κοινοβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, που εκπροσωπούν τις περιοχές Λάρνακας και Αμμοχώστου και τα οποία παρέχουν πολιτική στήριξη στους παγιδευτές και εμπόρους των πτηνών”.

Ο κ.Zanoni κάλεσε, τέλος, το Υπουργείο Εσωτερικών και τη Γενική Εισαγγελία όπως αναθεωρήσουν τις επιβαλλόμενες ποινές και να εφαρμόσουν πιο αυστηρά τις υφιστάμενες εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς νομοθεσίες.