Δεν είναι όλα μαύρα στην κυπριακή οικονομία

Τα προβλήματα της κυπριακής οικονομίας είναι πολλά, αλλά μπορούν να αντιμετωπισθούν με ηρεμία, ψυχραιμία και διαβούλευση, ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Βάσος Σιαρλής, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα σταθερότητας 2011-2012, ενώπιον διευρυμένης συνεδρίας της Οικονομικής Συμβουλευτικής Επιτροπής… 

Στη σύσκεψη, όπου διατυπώθηκαν απόψεις και υποβλήθηκαν εισηγήσεις, που θα μελετηθούν για οριστική διαμόρφωση του προγράμματος σταθερότητας, παρέστησαν ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Αθανάσιος Ορφανίδης και εκπρόσωποι των κομμάτων, αλλά και των συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων.

Στην παρέμβασή του, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Αθανάσιος Ορφανίδης προειδοποίησε ότι η Κύπρος βρίσκεται ενώπιον τεράστιων προκλήσεων, που υπονομεύουν όχι μόνο την περαιτέρω μεγέθυνση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος αλλά και πολλά από τα επιτεύγματα του παρελθόντος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ζημίες που προκλήθηκαν στις κυπριακές τράπεζες από το «κούρεμα» του ελληνικού χρέους κρίνονται ως διαχειρίσιμες και πρόσθεσε ότι η Κεντρική Τράπεζα έχει αξιολογήσει και εγκρίνει τα σχέδια ανακεφαλαιοποίησής τους, ενώ παρακολουθεί στενά την εφαρμογή τους.

Υπογράμμισε, τέλος, ότι η εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας, σε συνδυασμό με τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Κύπρου.