Το Εκλογοδικείο δικαίωσε τον Καρούσο

CEB1 34 Γιάννης Καρούσος, Δημοτικές Εκλογές 2016, Ειδήσεις, Νέα Αμμοχώστου, Τοπική Αυτοδιοίκηση
CEB1 242 Γιάννης Καρούσος, Δημοτικές Εκλογές 2016, Ειδήσεις, Νέα Αμμοχώστου, Τοπική Αυτοδιοίκηση

Το Εκλογοδικείο απέρριψε την εκλογική αίτηση του υποψήφιου Δημάρχου Αγίας Νάπας στην εκλογή της 18 Δεκεμβρίου 2016, Βάσου Βασίλειου και του Εκπροσώπου του ΑΚΕΛ, Χρύσανθου Ζαννέτου, με την οποία ζητούσαν την ακύρωση της εκλογής του Γιάννη Καρούσου ως Δημάρχου Αγίας Νάπας.

Η εκλογική αίτηση εκκρεμούσε από τοn περασμένο Φεβρουάριο, ενώ η απόφαση εκδόθηκe χθες απορρίπτοντας την εκλογική αίτηση.

Σύμφωνα με την απόφαση του Εκλογοδικείου, την οποία εξασφάλισε το ΚΥΠΕ, οι λόγοι για τους οποίους επιζητείτο η ακύρωση της διαδικασίας εκλογής ουσιαστικά εστιάζονται στο γεγονός ότι ο Έπαρχος Αμμοχώστου, ο Γενικός Έφορος Εκλογών και ο Υπουργός Εσωτερικών δεν προέβησαν στη δέουσα έρευνα σχετικά με τις ενστάσεις που έγιναν αναφορικά με την εγγραφή προσώπων στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Αγ. Νάπας, με αποτέλεσμα, όπως προβλήθηκε από τους αιτητές, η διαδικασία να πάσχει.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, οι αιτητές επιζητούσαν διάταγμα του Εκλογοδικείου με το οποίο να κηρύσσει τη διαδικασία εκλογής άκυρη, ως επίσης διάταγμα για την ακύρωση της εκλογής του νυν Δημάρχου, Γιάννη Καρούσου.

Αναφορά στα γεγονότα όπως αυτά εκτίθενται στην εκλογική αίτηση

Η απόφαση κάνει αναφορά στα γεγονότα, επισημαίνοντας πως ο Επαρχιακός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, ο οποίος είχε τη γενική ευθύνη των εκλογών στην επαρχία Αμμοχώστου, Χρύσανθος Ζαννέττος σε διάφορες περιπτώσεις μεταξύ των ημερομηνιών 17.4.15 – 24.10.16 απέστειλε επιστολές στον Έπαρχο Αμμοχώστου ότι από τα στοιχεία που συνέλεξε δημιουργήθηκαν εύλογες υποψίες ότι σημαντικός αριθμός εκλογέων, που αναγράφονταν στους συμπληρωματικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Αγ. Νάπας, έχουν παρουσιάσει ψευδή στοιχεία, με σκοπό να επιτύχουν την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο και περαιτέρω υπέβαλε ένσταση εκ μέρους του ΑΚΕΛ.

Ο κ. Ζανέττος υποδείκνυε συγκεκριμένα άτομα, ώστε να ερευνηθεί κατά πόσο είχαν το δικαίωμα να εγγραφούν στον εκλογικό κατάλογο και περαιτέρω κατάγγειλε ότι ο κοινοτάρχης Αγίας Νάπας ανάρτησε αργοπορημένα τον συμπληρωματικό εκλογικό κατάλογο.

Επίσης, απέστειλε σχετική επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών ενημερώνοντας τον για τις πιο πάνω καταγγελίες, ενώ ο τελευταίος τον πληροφόρησε ότι μπορούσε να υποβληθούν συγκεκριμένες ενστάσεις.

Ο Έπαρχος Αμμοχώστου στις 8.11.16 ενημέρωσε, μεταξύ άλλων, τον κ. Ζαννέττο ότι τα χρονικά περιθώρια εξέτασης των ενστάσεων ήταν τόσο περιορισμένα που ήταν αδύνατος ο έλεγχος του μεγαλύτερου μέρους των ενστάσεων, ενόψει και του γεγονότος ότι το προσωπικό της Επαρχιακής Διοίκησης ήταν ολιγάριθμο και ήταν αδύνατο να ανταποκριθεί σε τόσο μεγάλο αριθμό ενστάσεων.

Στη συνέχεια ο κ. Ζαννέττος ενημέρωσε τον Γενικό Έφορο Εκλογών για σχετικές καταγγελίες που τέθηκαν ενώπιον του.

Προσφυγή στο Εκλογοδικείο

Με την προσφυγή του στο Εκλογοδικείο, ο κ. Ζανέττος ισχυρίστηκε ότι ο Έπαρχος Αμμοχώστου, ο Γενικός Έφορος Εκλογών και ο Υπουργός Εσωτερικών δεν προέβησαν στη δέουσα έρευνα και δεν εξέτασαν τις ενστάσεις, με αποτέλεσμα η διαδικασία να πάσχει.

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε σε λάθη κατά την καταμέτρηση, στη διαλογή, κατάταξη, καταγραφή των ψήφων ως επίσης ισχυρίστηκε πως υπήρξαν λάθη στη μεταφορά των αποτελεσμάτων από την κάθε κάλπη προς την Επαρχιακή Διοίκηση στη μηχανογράφηση και στην επίσημη ανακοίνωση τους.

Απόφαση Εκλογοδικείου

Το Εκλογοδικείο αποφάσισε πως οι λόγοι για τους οποίους επιζητείτο η ακύρωση δεν εμπίπτουν στους λόγους ακύρωσης, όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 58 του Νόμου.

«Περαιτέρω στην εκλογική αίτηση δεν καθορίζεται ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση προς τις διατάξεις συγκεκριμένου Νόμου. Και κάτι εξίσου σημαντικό και έτσι να μην είχαν τα πράγματα, που δεν συμβαίνει, δεν καθορίζεται ότι η μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Νόμου επηρέασε το αποτέλεσμα της εκλογής. Συνεπώς, οι λόγοι για τους οποίους ζητείται ακύρωση δεν είναι λόγοι ακύρωσης της εκλογής όπως αυτοί καθορίζονται στο Νόμο και κατ΄ επέκταση η εκλογική αίτηση πάσχει και είναι έκθετη σε απόρριψη», αναφέρει η απόφαση.

Σε σχέση με την εκλογική αίτηση, που αναφέρει ότι υπήρξαν εύλογες υποψίες ότι σημαντικός αριθμός εκλογέων, που αναγράφονταν στους συμπληρωματικούς εκλογικούς καταλόγους παρουσίασαν ψευδή στοιχεία με σκοπό να πετύχουν την εγγραφή τους σ΄ αυτόν και περαιτέρω πρόσωπα τα οποία δικαιούνταν να εγγραφούν στον εκλογικό κατάλογο δεν συμπεριλήφθηκαν σ΄ αυτόν, το Εκλογοδικείο αποφάσισε πως «η νομολογία υποδεικνύει ότι η εγγραφή ή διαγραφή προσώπου σε εκλογικό κατάλογο συνιστά διοικητική πράξη».

«Ο έχων έννομο συμφέρον έχει το δικαίωμα εντός της προθεσμίας που τάσσεται να καταχωρίσει προσφυγή εναντίον της διοικητικής πράξης. Η παρούσα διαδικασία δεν είναι διοικητικής φύσης ούτε και το εκλογοδικείο αποφασίζει με βάση τις αρχές του διοικητικού δικαίου. Στην προκείμενη περίπτωση η εγγραφή προσώπων στον εκλογικό κατάλογο του Δήμου Αγ. Νάπας και η μη εγγραφή άλλων συνιστούν διοικητική πράξη στα πλαίσια της έννοιας του Νόμου, υποκείμενη σε προσφυγή δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος. Συνεπώς, το Δικαστήριο δεν κέκτηται δικαιοδοσία να εξετάσει το συγκεκριμένο ζήτημα και κατ΄ επέκταση απορρίπτεται η σχετική περί του αντιθέτου εισήγηση της ευπαιδεύτου συνηγόρου των καθ΄ ων η αίτηση στην παρούσα», αναφέρεται στην απόφαση.

Ποσοστά εκλογικής αναμέτρησης της 18ης Δεκεμβρίου του 2016

Σημειώνεται ότι στην εκλογική διαδικασία που διεξήχθη στις 18 Δεκεμβρίου του 2016 ο κ. Βασιλείου έλαβε 910 ψήφους, ενώ ο κ. Καρούσος έλαβε 1682 ψήφους επί συνόλου 2.592 εγκύρων ψηφοδελτίων και έτσι ο τελευταίος ανακηρύχθηκε Δήμαρχος Αγ. Νάπας.

Δήλωση Γ. Καρούσου

Κληθείς από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει την απόφαση, ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας εξέφρασε την πλήρη ικανοποίηση και αναφέρθηκε σε δικαίωσή του.
«Νιώθω πλήρως δικαιωμένος και χαίρομαι που αυτό το θέμα έχει λήξει, γιατί οι εκλογές τέλειωσαν 18 Δεκεμβρίου και μάλιστα με διαφορά μεγάλη στους ψήφους που δεν έχρηζε καμιάς αμφισβήτησης. Φυσικά ο κάθε ένας είχε το δικαίωμα να προσφύγει και να λάβει όποια μέτρα θεωρούσε σωστά για να υπερασπίσει τα οποιαδήποτε θέμα είχε», είπε.

Πρόσθεσε ότι «τώρα είναι καιρός να καταλάβουν όλοι ότι οι εκλογές τέλειωσαν 18 Δεκεμβρίου και να αφήσουν τον Δήμαρχο και το νέο Δημοτικό Συμβούλιο να δουλέψουν για το καλό και την πρόοδο της Αγίας Νάπας».

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, ο κ. Καρούσος είπε πως δεν γνωρίζει τους λόγους που οι κύριοι Βασιλείου και Ζανέττος προέβησαν σε ένταση, προσθέτοντας ότι στις περισσότερες προσφυγές που γίνονται για ακύρωση της εκλογικής διαδικασίας το μόνο που επιτυγχάνεται είναι η ψυχολογική πίεση που ασκείται στον τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρόσθεσε πως «το νέο ΔΣ έβαλε γερές βάσεις, ώστε να προχωρήσει για να παράξει απρόσκοπτα την πολιτική του και να υλοποιήσει το δύσκολο έργο το οποίο έχει αναλάβει».

Για τον εκλογικό κατάλογο, του οποίου ο κ. Βασιλείου ζήτησε την «εκκαθάρισή» του, ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας είπε: «Δεν πιστεύω ότι χρήζει εκκαθάρισης. Δεν είναι σωστό να ερχόμαστε και αμφισβητούμε τη δουλειά που έχε γίνει από μια υπηρεσία. Οι διαδικασίες για την Αγία Νάπα ήταν οι πιο σωστές από όλες τις διαδικασίες που έγιναν στους υπόλοιπους δήμους».

Πηγή: ΚΥΠΕ