“Γεφύρι της Αρτάς” η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σαν δρόμος χωρίς τελικό προορισμό μοιάζει η προσπάθεια για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πολλές αλλαγές, τεράστια κενά και ασάφειες, συνθέτουν ένα σκηνικό αβεβαιότητας, σχετικά με την τελική ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης αυτής.

Με πιο γρήγορους ρυθμούς φαίνεται να προχωρά το κομμάτι της μεταρρύθμισης που αφορά στα Επαρχιακά Συμπλέγματα, ή όπως ονομάζονται πλέον Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης. Στόχος είναι η ενοποίηση διαφόρων τομέων και αρμοδιοτήτων που μέχρι σήμερα ήταν διάσπαρτες σε Επαρχιακό επίπεδο (Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Αποχετευτικού, στερεών αποβλήτων, πολεοδομικών και άλλων αδειών).

Στην αλλαγή ονομασίας από Επαρχιακά Συμπλέγματα σε Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης προχώρησε η Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, σε μια προσπάθεια να αναδείξει τον τεχνοκρατικό και τεχνικό ρόλο που θα έχει ο εν λόγω θεσμός.

Αυτή την περίοδο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, βρίσκεται στη Γραμματεία της Βουλής για να περάσει από νομοτεχνική επεξεργασία.

Ταυτόχρονα το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει σταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, για το λόγο ότι πολλές πρόνοιές του, παραπέμπουν σε κανονισμούς, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν συγκεκριμενοποιηθεί από το Υπουργείο. Η Επιτροπή Εσωτερικών ζήτησε από το Υπουργείο, όπως επανέλθει με τους βασικούς κανονισμούς, μέχρι τα μέσα Μαρτίου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών με τη σειρά του διαβεβαιώνει ότι θα έχει έτοιμους τους βασικούς κανονισμούς και θα τους αποστείλει στη Βουλή, εντός του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος.

Αφού κατατεθούν οι συγκεκριμένοι κανονισμοί, τότε θα συνέλθει εκ νέου η Επιτροπή Εσωτερικών για περαιτέρω συζήτηση στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής, Ελένη Μαύρου, αν όλα προχωρήσουν ομαλά οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης θα μπορούν να τεθούν σε λειτουργία σε λιγότερα από δυο χρόνια.

Αγκάθι στη διαδικασία οι συγχωνεύσεις Δήμων-Κοινοτήτων

Το κυριότερο πρόβλημα στο δρόμο προς τη μεταρρύθμιση είναι η διαδικασία και τα κριτήρια με τα οποία θα γίνουν οι συγχωνεύσεις, συμπλεγματοποιήσεις, καταργήσεις, κοινοτήτων και δήμων.

Το νομοσχέδιο το οποίο αφορά στο κομμάτι αυτό, έχει σταλεί πίσω στο Υπουργείο για το λόγο ότι τα κενά που παρατηρήθηκαν αλλά και η προχειρότητα με την οποία είχε δομηθεί και σταλεί στη Βουλή προς συζήτηση, δεν άφηναν περιθώρια κατάληξης στο συγκεκριμένο ζήτημα. Το νομοσχέδιο κρίθηκε ως ελλειπές, καθώς δεν συνοδευόταν από συγκεκριμένες λεπτομέρειες σε σχέση με τα κριτήρια που θα διέπουν τις συγχωνεύσεις των δήμων.

Με αυτό ως δεδομένο, γίνεται αντιληπτό ότι καμία πρόοδος δεν έχει επιτευχθεί στο σημείο της συγχώνευσης δήμων, ένα σημείο που αποτελεί την πιο ουσιαστική και πολυδαίδαλη διαδικασία στην όλη μεταρρύθμιση που προωθεί η Κυβέρνηση.

Η δουλειά που απομένει να γίνει σε τεχνοκρατικό επίπεδο από μέρους Υπουργείου είναι πολλή και βαρυσήμαντη για την τελική έκβαση σε σχέση με το νομοσχέδιο αυτό. Η προθεσμία που έχει δοθεί για το συγκεκριμένο σημείο από πλευράς Βουλής, είναι μέχρι τον Ιούνιο, κάτι ωστόσο που σε καμιά περίπτωση δεν προδικάζει την μετέπειτα θετική κατάληξη.

Δυσκολία υπάρχει επίσης, στο πότε και πως θα ξεκινήσει η εφαρμογή της συγχώνευσης των Δήμων, αν αναλογιστούμε ότι μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο είχαμε δημοτικές εκλογές και η θητεία των υφιστάμενων δημάρχων και δημοτικών συμβουλίων λήγει σε πέντε χρόνια.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αν κατατεθεί εκ νέου το νομοσχέδιο τον Ιούνιο στη Βουλή, τότε ενδεχόμενη συζήτηση θα παραπεμφθεί εκτός απροόπτου για τον Σεπτέμβριο, περίοδος ωστόσο που δεν θα ευνοεί τελικές αποφάσεις και ριζοσπαστικές λύσεις, λόγω προεκλογικής εκστρατείας που θα ξεκινά εκείνη την περίοδο, για τις προεδρικές εκλογές 2018.

Οι εξελίξεις αυτές δεν αφήνουν ιδιαίτερα περιθώρια αισιοδοξίας, σε σχέση με την άμεση προώθηση και ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης από Κυβέρνηση και Βουλή, πόσο μάλλον για εφάρμογή της στην πράξη στα επόμενα χρόνια.

Πηγή: Sigma Live News