ΣΩΤΗΡΑ: Πεντάστερο ξενοδοχείο 25 ορόφων και νοσοκομείο στην Αγία Θέκλα (ΕΙΚΟΝΕΣ)

Έρχεται επένδυση 170 εκατομμυρίων ευρώ στην Αγία Θέκλα - Πέντε αστέρων ξενοδοχείο 25 ορόφων και νοσοκομείο διεθνών προδιαγραφών τεσσάρων ορόφων με Μονάδα Εντατικης Θεραπείας

Στιγμιότυπο 2023 03 19 08 008 exclusive, Top News, Αγία Θέκλα, Αναπτυξιακά Έργα, Επιχειρήσεις, Ξενοδοχεία

Αίτηση για έκδοση αδειών για επένδυση ύψους 170 εκατομμυρίων ευρώ που θα αφορά ανέγερση πολυτελούς ξενοδοχείου πέντε αστέρων είκοσι πέντε ορόφων με νοσοκομείο διεθνών προδιαγραφών τεσσάρων ορόφων το οποίο θα διαθέτει και Μονάδα Εντατικής Θεραπείας υπέβαλε εταιρεία στην περιοχή της Αγίας Θέκλας στη Σωτήρα.

Σύμφωνα με σημερινό ρεπορτάζ της Daily.cy το προτεινόμενο Έργο αφορά το Γενικό Χωροταξικό Σχεδιασμό (masterplan) μικτής ανάπτυξης η οποία θα περιλαμβάνει μια ξενοδοχειακή μονάδα κατηγορίας 5 αστέρων, είκοσι πέντε ορόφων και ένα νοσοκομείο διεθνών προδιαγραφών τεσσάρων ορόφων, στην περιοχή της Αγίας Θέκλας, στο Δήμο Σωτήρας Αμμοχώστου.

Οι ειδήσεις όπως τις θες 1 exclusive, Top News, Αγία Θέκλα, Αναπτυξιακά Έργα, Επιχειρήσεις, Ξενοδοχεία

Όπως αναφέρει η Daily.cy, το ξενοδοχείο θα περιλαμβάνει συνολικά 261 δωμάτια, με συνολική δυναμικότητα 522 κλινών. Το νοσοκομείο θα έχει δυναμικότητα 86 κλινών, εκ των οποίων οι 6 θα αφορούν κλίνες εντατικής θεραπείας. Το Έργο θα διαθέτει συνολικά 781 χώρους στάθμευσης, 57 εκ των οποίων για ΑμεΑ, ενώ 163 χώροι στάθμευσης θα είναι διαθέσιμοι για δημόσια χρήση. Το νοσοκομείο θα περιλαμβάνει ένα υπόγειο χώρο στάθμευσης, ενώ για το ξενοδοχείο δεν προβλέπεται κατασκευή υπόγειου χώρου.

Στιγμιότυπο 2023 03 19 08 001 exclusive, Top News, Αγία Θέκλα, Αναπτυξιακά Έργα, Επιχειρήσεις, Ξενοδοχεία

Η προτεινόμενη ανάπτυξη θα περιλαμβάνει:

 • εστιατόρια,
 • κολυμβητικές δεξαμενές,
 • γυμναστήριο,
 • spa,
 • καταστήματα,
 • εξωτερικά ιατρεία,
 • τμήμα πρώτων βοηθειών,
 • τμήματα διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων,
 • χειρουργεία,
 • δημόσιους χώρους πρασίνου
 • ανοικτές δημόσιες πλατείες.

Στιγμιότυπο 2023 03 19 08 002 exclusive, Top News, Αγία Θέκλα, Αναπτυξιακά Έργα, Επιχειρήσεις, Ξενοδοχεία

Ειδικά μέτρα για προστασία του περιβάλλοντος

Λόγω της θέσης του Έργου, πλησίον περιοχής του δικτύου Natura 2000, σκοπός του Φορέα Υλοποίησης του Έργου είναι η κατασκευή και λειτουργία μιας «πράσινης» και «περιβαλλοντικά φιλικής» ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό, προτίθεται κατά τον τελικό σχεδιασμό του Έργου, να ληφθούν ειδικά μέτρα που αφορούν την τοπιοτέχνηση των χώρων πρασίνου, τα υλικά εξωτερικών όψεων των κτιρίων, το είδος και την ένταση του εξωτερικού φωτισμού όπως και την ορθολογική χωροθέτηση των κτιρίων εντός του οικοπέδου, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι επιπτώσεις στη ΖΕΠ.

Για την εν λόγω προτεινόμενη ανάπτυξη έχει κατατεθεί αίτηση για προκαταρκτικές απόψεις από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως με Αριθμό Αίτησης ΑΜΧ/Π18/2019, σύμφωνα με την ισχύουσα τότε Δήλωση Πολιτικής, πριν την εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου (2020).

Στιγμιότυπο 2023 03 19 08 exclusive, Top News, Αγία Θέκλα, Αναπτυξιακά Έργα, Επιχειρήσεις, Ξενοδοχεία

Χωροθέτηση του έργου

Η θέση του υπό εξέταση Έργου εμπίπτει εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σωτήρας Αμμοχώστου και καταλαμβάνει τα τεμάχια 416, 417, 210, 209 και 287 των Φ/Σχ. 0/2-283-372 και 0/2-284-372, συνολικής έκτασης 60.040m2 (βλ. Χάρτη 0-1). Μέρος της εν λόγω περιοχής στα νότια περιλαμβάνει τμήμα της περιοχής του δικτύου Natura 2000 «ΖΕΠ Περιοχή Αγίας Θέκλας – Λιοπέτρι», ενώ στα ανατολικά και δυτικά συνορεύει με σύνολο παραθεριστικών κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων. Η τοποθεσία χωροθέτησης του Έργου βρίσκεται επί της λεωφόρου Αγίας Θέκλας, περίπου 2km δυτικά από την υπό ανέγερση Μαρίνα Αγίας Νάπας, ενώ η πρόσβαση στα υπό εξέταση τεμάχια μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω του Ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4, το οποίο διέρχεται από το βόρειο σύνορο της προτεινόμενης ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τους περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμων του 2018 και 2021, το προτεινόμενο Έργο εμπίπτει στις Κατηγορίες 30 (α) και (β) του Πρώτου Παραρτήματος. Η κατηγορία 30 αφορά γενικά «Αναπτύξεις», ενώ η υποκατηγορία (α) αφορά «Σύνθετες και ενοποιημένες αναπτύξεις» και η υποκατηγορία (β) αφορά συγκεκριμένα «Ψηλά κτίρια με αριθμό ορόφων πέραν των δύο από τον ανώτερο επιτρεπτό αριθμό που καθορίζει το Τοπικό Σχέδιο ή/και η Δήλωση Πολιτικής».

Στιγμιότυπο 2023 03 19 08 005 exclusive, Top News, Αγία Θέκλα, Αναπτυξιακά Έργα, Επιχειρήσεις, Ξενοδοχεία

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 127(Ι)/2018 και των εκάστοτε τροποποιητικών του, για τα Έργα που εντάσσονται στο Πρώτο Παράρτημα του Νόμου απαιτείται να υποβάλλεται Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον. Ωστόσο, λόγω του γεγονότος ότι μέρος του προτεινόμενου Έργου εμπίπτει εντός περιοχής δικτύου Natura 2000 «Περιοχή Αγίας Θέκλας – Λιοπέτρι» απαιτείται και η ετοιμασία «Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης» ως μέρος της όλης διαδικασίας εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 2 του Νόμου, και αποτελεί δεσμευτικό, αναπόσπαστο αλλά άμεσα διακριτό τμήμα της διαδικασίας έκδοσης Πολεοδομικής Έγκρισης.

Στιγμιότυπο 2023 03 19 08 004 exclusive, Top News, Αγία Θέκλα, Αναπτυξιακά Έργα, Επιχειρήσεις, Ξενοδοχεία

Το ξενοδοχείο και το νοσοκομείο θα ανεγερθούν στο κεντρικό και βόρειο τμήμα των τεμαχίων μελέτης ώστε να διατηρείται απόσταση ασφαλείας από την Ζώνη Προστασίας της Παραλίας και τη περιοχή Natura 2000. Για τους δημόσιους χώρους πρασίνου θα παραχωρηθεί συνολική έκταση 8.741m2, για κοινωνικό εξοπλισμό θα παραχωρηθεί έκταση 1.748m2, ενώ θα κατασκευαστούν δημόσιοι χώροι για το κοινό (πλατείες, χώροι στάθμευσης, κήποι) συνολικής έκτασης 9.910m2. Βάσει των πιο πάνω, η γη που θα παραχωρηθεί για δημόσια χρήση θα αποτελεί περίπου το 34% της συνολικής έκτασης των τεμαχίων μελέτης. Σημειώνεται πως το μέρος των τεμαχίων που εμπίπτουν εντός της ΖΕΠ, θα παραχωρηθούν για δημόσιους χώρους πρασίνου και χώρου κοινωνικού εξοπλισμού, και δεν θα ανεγερθούν οποιεσδήποτε κατασκευές εντός τους που να σχετίζονται με την λειτουργία της ανάπτυξης.

Τα τεμάχια μελέτης χωροθετούνται σε κεντροβαρή θέση εντός της Τουριστικής Ζώνης του Δήμου Σωτήρας σε έκταση 60.040m2, προσδίδοντας συγκριτικό πλεονέκτημα στην προτεινόμενη ανάπτυξη για άμεση οπτική αναγνώριση από την ευρύτερη περιφέρεια, με τη δημιουργία τοπόσιμου. Ως εκ τούτου, η επί μέρους χωροταξική οργάνωση δημιουργεί την ευκαιρία το προτεινόμενο κτίριο να δομηθεί καθ’ ύψος, και με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατόν απρόσκοπτη θέα από την ενδοχώρα (και τον παραλιακό δρόμο) προς το παραλιακό μέτωπο – σε αντιπαραβολή μιας ευμεγέθους και εκτενούς οριζόντιας διάταξης, η οποία θα κατανεμηθεί εγκάρσια του τεμαχίου.

Στιγμιότυπο 2023 03 19 08 007 exclusive, Top News, Αγία Θέκλα, Αναπτυξιακά Έργα, Επιχειρήσεις, Ξενοδοχεία

Στόχος και Οικονομικά Στοιχεία του Έργου

Το προτεινόμενο Έργο, σύμφωνα με τον Φορέα Ανάπτυξης, έχει ως στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της ευρύτερης περιοχής μέσω της παροχής υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης και φροντίδας, την προσέλκυση ποιοτικού ιατρικού τουρισμού, καθώς και τον εμπλουτισμό και βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής της Αμμοχώστου, παρέχοντας πολυτελή διαμονή, ευεξία, τοπική γαστρονομία, ψυχαγωγία και διασκέδαση στους χρήστες της ξενοδοχειακής μονάδας. Στα πλαίσια των Μέτρων και Κινήτρων για ενθάρρυνση και ανάκαμψη της αναπτυξιακής δραστηριότητας, ο Φορέας Ανάπτυξης επιθυμεί με το προτεινόμενο Έργο να ενισχύσει το υποσχόμενο μέλλον ανάπτυξης του Δήμου Σωτήρας σε μία προσπάθεια ενδυνάμωσης της εμπιστοσύνης δυνητικών διεθνών επενδυτών, ενισχύοντας παράλληλα και τη κάλυψη των αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

Τα έργα που κατασκευάζονται ή προγραμματίζονται στην ευρύτερη περιοχή (Μαρίνα Αγίας Νάπας, Αλιευτικό Καταφύγιο Λιοπετρίου, ανάπλαση παραλιακού μετώπου Δήμου Σωτήρας), σε συνδυασμό με το προτεινόμενο Έργο, μπορούν να δημιουργήσουν ένα καινούργιο ποιοτικό τουριστικό κέντρο, το οποίο θα αναβαθμίσει την περιοχή και θα προσελκύσει ντόπιο και ξένο τουρισμό.

Η προσέλκυση ποιοτικού ιατρικού τουρισμού, αποτελεί βασικό στόχο του προτεινόμενου Έργου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, απαιτούνται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και υποδομές, τις οποίες θα καλύψει το προτεινόμενο Έργο, και σε συνδυασμό με το κλίμα της περιοχής, ο συνδυασμός ιατρικού και τουριστικού τομέα είναι εφικτός. Το Έργο θα προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου εντός ενός τουριστικού θέρετρου πολυτελείας, ώστε οι ασθενείς και τα άτομα που τα συνοδεύουν να μπορούν να παραμείνουν στην Κύπρο για την περίοδο αποκατάστασης ή και για διακοπές.

Το κόστος υλοποίησης του προτεινόμενου Έργου εκτιμάται στα εκατό εβδομήντα εκατομμύρια (€170.000.000), το οποίο θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια του Φορέα Ανάπτυξης, καθώς και από τα έσοδα που θα επιφέρει η λειτουργία της ανάπτυξης.

Στιγμιότυπο 2023 03 19 08 006 exclusive, Top News, Αγία Θέκλα, Αναπτυξιακά Έργα, Επιχειρήσεις, Ξενοδοχεία

Περιβαλλοντικές μελέτες και απόψεις τμημάτων

Για το έργο έχουν υποβληθεί τον Οκτώβριο του 2022 Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για το Masterplan κατασκευής και λειτουργίας.

Σε επιστολή της στις 16 Δεκεμβρίου 2020 η Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων Δρ Μαρίνα Σολομίδου – Ιερωνυμίδου ενημέρωσε για την περιοχή με την οποία γειτνιάζει η προτεινόμενη ανάπτυξη και συγκεκριμένα σε τεμάχιο το οποίο περιλαμβάνει νεκροταφείο λαξευτών θαλαμοειδών τάφων (“Μνήματα των Ελλήνων”) δυτικά της παραλίας “Σειρήνες”.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών, Δρ Χαράλαμπος Χριστοδούλου σε επιστολή του στις 3 Νοεμβρίου 2020, αναφέρθηκε στο Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Μεγάλων Αποστάσεων (Ε4) το οποίο υπάρχει στην περιοχή καθώς και σε πέντε απειλούμενα είδη φυτών τα οποία υπάρχουν στην περιοχή, εκφράζοντας τις ανησυχίες του τμήματος για τις συσσωρευτικές επιπτώσεις και την αύξηση των επισκεπτών στην παραλία καθώς και στο γεγονός ότι η παραλιακή ζώνη είναι ενταγμένη στο Δίκτυο Natura 2000.

Από την πλευρά του ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών, Κώστας Χατζηπαναγιώτου, σε επιστολή του στις 13 Νοεμβρίου 2020, αναφέρει τα εξής:

“Όπως ήδη γνωρίζετε, τα τεμάχια του προτεινόμενου έργου εμπίπτουν εφάπτονται με την προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000 Ζώνη Ειδική Προστασίας (ΖΕΠ) “Περιοχή Αγίας Θέκλας-Λιοπέτρι-CY3000009”. Εντός της ΖΕΠ υπάρχουν καταγραφές αρκετών απειλούμενων ειδών φυτών του Κόκκινου Βιβλίου της Χλωρίδας της Κύπρου.

Η ακτογραμμή της περιοχής ΖΕΠ δέχεται έντονη πίεση ιδιαίτερα από την οικιστική και τουριστική ανάπτυξη και παρανομίες που παρατηρούνται όσον αφορά τη χρήση της παραλίας. Το έργο της Μαρίνας Αγίας Νάπας, καθώς και η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, δρουν συσσωρευτικά όσον αφορά την ένταση των επιπτώσεών τους.

Στην έκθεση για δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων από τη διαμόρφωση του αλιευτικού καταφυγίου και ποταμού στο Λιοπέτρι, που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2018 από το Τμήμα Περιβάλλοντος, περιλαμβάνεται μέτρο για αποφυγή κατασκευής ή προώθησης επιπλέον έργων κοντά στην ακτή εντός της ΖΕΠ, ώστε να διασφαλισθεί ότι το έργο δεν θα επιφέρει αρνητικές, μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στη ΖΕΠ. Με δεδομένο το μεγάλο έργο της μαρίνας της Αγίας Νάπας και των σημαντικών επιπτώσεων του στην περιοχή ΖΕΠ και στο είδος χαρακτηρισμού και την αυξημένη επισκεψιμότητα που θα επιφέρει η κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου, μελλοντικά έργα εντός της ΖΕΠ θα πρέπει να παραμείνουν στο ελάχιστο δυνατόν, αφού συσσωρευτικά με τα προαναφερόμενα έργα πιθανόν να επιφέρουν αρνητικές, μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στη ΖΕΠ.

Όσον αφορά έργα που χωροθετούνται πλησίον της ΖΕΠ ή σε θέσεις που εφάπτονται με τη ΖΕΠ, κατά την εκτίμηση των επιπτώσεων, θα πρέπει ιδιαίτερα να λαμβάνονται υπόψη η αυξημένη κυκλοφορία και χρήση της παραλίας καθώς και οι μετακινήσεις πεζών που πιθανόν να επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στη ΖΕΠ, όπως επίσης και θέματα φωτισμού που πιθανόν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην πτηνοπανίδα. Για επιπρόσθετες πληροφορίες, σχετικά με στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην πτηνοπανίδα της περιοχής, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας που είναι η Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή μέτρων προστασίας, ελέγχου, εποπτείας και διαχείρισης των ΖΕΠ.

Οι επιπτώσεις θα πρέπει να αξιολογούνται συσσωρευτικά με άλλα υφιστάμενα και προτεινόμενα έργα στην περιοχή, καθώς και με παρανομίες που παρατηρούνται όσον αφορά τη χρήση της παραλίας. Στην ευρύτερη περιοχή χωροθέτησης του προτεινόμενου έργου βρίσκονται στο στάδιο εξέτασης άλλα 3 προτεινόμενα έργα (ξενοδοχείο Opus One – AMX/00343/2019, ξενοδοχείο 5* εταιρείας Abelia Campus Ltd & ACC Hadjichristou Bros Ltd – AMX/00470/2017, ξενοδοχείο 4* εταιρείας Anastasia Tsokkou Estates Ltd ΑΜΧ/00198/2017), ενώ σχεδιάζεται και η ανάπλαση του παραλιακού πεζόδρομου από τον Δήμο Σωτήρας.

Σε κάθε περίπτωση, η πολεοδομική ζώνη στην περιοχή χωροθέτησης του προτεινόμενου έργου, είναι Τ2β, με μέγιστο συντελεστή δόμησης 0,40 και μέγιστο αριθμό ορόφων τους 3. Η ζώνη Τ2β, με τις συγκεκριμένες πρόνοιες, περιλαμβάνεται στο νέο Τοπικό Σχέδιο Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου, για το οποίο έχει εκπονηθεί, εξεταστεί και αξιολογηθεί Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει εκδώσει γνωμάτευση τον Ιούνιο του 2020.

Το προτεινόμενο έργο, που περιλαμβάνει ξενοδοχείο 25 ορόφων, κτίριο οικιστικής χρήσης 25 ορόφων και νοσοκομείο 4 ορόφων, υπερβαίνει κατά πολύ τις πρόνοιες της πολεοδομικής ζώνης Τ2β. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις έντονες πιέσεις που δέχεται ήδη η περιοχή, καθιστούν το προτεινόμενο έργο ιδιαίτερα προβληματικό και το Τμήμα Περιβάλλοντος διατηρεί έντονες επιφυλάξεις για την προώθησή του.”

Πηγή: Daily.cy /  Με πληροφορίες από Τμήμα Περιβάλλοντος