“Πράσινο” σκάνδαλο με φόντο την Green Dot

Νέο σκάνδαλο με υπερχρεώσεις τοπικών αρχών και παραβάσεις συμβατικών υποχρεώσεων της διαχειρίστριας εταιρείας, καταγγέλλει με σημερινή του επιστολή σε Γενικό Εισαγγελέα και Γενικό Ελεγκτή ο Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος. Το νέο σκάνδαλο αφορά την εταιρεία GreenDot.

Στη δεκασέλιδη επιστολή προς τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, ο Δήμαρχος Πάφου καταγγέλλει ότι μόνο στον Δήμο Πάφου τα τελευταία 7 χρόνια, διαπίστωσε βάσει ερευνών του υπερχρεώσεις 206 χιλιάδων ευρώ.

Ο κ. Φαίδωνος κάνει σαφείς αναφορές στην επιστολή του για υπερκέρδη που διαπιστώνονται και παραβιάσεις συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας, η οποία σημειώνει είναι και μη κερδοσκοπικός οργανισμός.

Ο Δήμος Πάφου δεσμεύεται από το 2009 με σύμβαση με εν λόγω εταιρεία λόγω μονοπωλιακού χαρακτήρα, αλλά και προβληματικής νομοθεσίας σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο κ. Φαίδωνος.

Ο Δήμαρχος Πάφου θα καταθέσει στην Αστυνομία τα συγκεκριμένα στοιχεία που βάσει της καταγγελίας του συνιστούν νέες σκανδαλώδεις διαδικασίες, προκειμένου να αρχίσει περαιτέρω διερεύνηση τους.

Πρώτη αντίδραση της GreenDot

Στο στούντιο του ΡΙΚ βρισκόταν και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Μάικ Σπανός.

Μιλώντας στο ΡΙΚ, ο πρόεδρος του Δ.Σ της Green Dot, Μάικ Σπανός, ανέφερε πως τα συμπεράσματα του κ. Φαίδωνος είναι αυθαίρετα.

Τα έξοδα της GreenDot στον Δήμο Πάφου κάθε χρόνο, ανέφερε ο κ. Σπανός, ανέρχονται στις 195 χιλιάδες ευρώ. Και τα λεφτά τα οποία ο Δήμος πρέπει ανταποδοτικά να πληρώνει, είναι 57.300 ευρώ. Δηλαδή το 29% των εξόδων που υποκείμεθα.

Ο κ. Φαίδωνος, συνεχίζει ο κ. Σπανός, λέει ότι στείλαμε τον υπεργολάβο να πάρει τους κάδους – σωστά – και τον σταμάτησε ο Δήμαρχος διότι, λέει υπογράψαμε με τον Βέργα και αυτό είναι αήθεια.

Φαίδωνας: Να απαντήσει για την «ταμπακέρα» η Green Dot

Οι δικαιολογίες και οι αναφορές των εκπροσώπων της διαχειρίστριας εταιρείας για τα ανακυκλώσιμα υλικά, δεν έχουν πείσει τον Δήμαρχο Πάφου. Αυτό δήλωσε σήμερα, σε διάσκεψη Τύπου στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου ο Φαίδωνας Φαίδωνος, σχολιάζοντας τις αιτιάσεις των εκπροσώπων της εταιρείας σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές τους εμφανίσεις, όταν έγινε γνωστή η καταγγελία του για υπερχρεώσεις και άλλες παράτυπες μεθοδεύσεις στο Δήμο Πάφου.

“Άκουσα πολλές κοινοτυπίες χωρίς ουσία, αλλά τίποτα για τις καταγγελίες μου για τις υπερχρεώσεις”, είπε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Πάφου. «Δεν απάντησαν για τις παράνομες χρεώσεις που γίνονταν για το πλαστικό, ούτε για την χρέωση 65% για το χαρτί μη συσκευασίας, ούτε για την μη τήρηση συγκεκριμένων όρων της συμφωνίας, ούτε για το θέμα του μονοπωλίου».

Ο κ. Φαίδωνος είπε ακόμη ότι η θέση της εταιρείας στις καταγγελίες του ήταν γενικόλογες θεωρίες του στυλ «βάλαμε την Κύπρο στο χάρτη της ανακύκλωσης», παρατηρώντας ότι τον ίδιο και τον Δήμο Πάφου δεν τον ενδιαφέρει ποιός έβαλε την Κύπρο στο χάρτη αυτό, αλλά τον ενδιαφέρει η υπερχρέωση των 206 χιλιάδων ευρώ και γιατί έγιναν αυτές οι παραβιάσεις των όρων της σύμβασης που έχουν διαπιστωθεί.

Η καταγγελία του Δημάρχου Πάφου


Θέμα: Συνεργασία Δήμου Πάφου – Green Dot (Cyprus) Public Co. Ltd


Σε συνέχεια προφορικής ενημέρωσης σε σχέση με το πιο πάνω θέμα, σας παραθέτω στοιχεία με την παράκληση να αξιολογηθούν κατάλληλα.


1. Αποτελεί θέση μου ότι μπορούν να στοιχειοθετηθούν τα εξής σε σχέση με την εν λόγω εταιρεία:
(α) Παράνομες χρεώσεις για αποκομιδή και διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών
(β) Υπερχρεώσεις για αποκομιδή και διαχείριση υλικών τα οποία δεν αποτελούν συσκευασία στη ροή χαρτιού/χαρτονιού
(γ) Ανεπαρκής διεκπεραίωση του έργου της.


2. Ο Δήμος Πάφου συμβλήθηκε με την Green Dot το 2009 και η αποκομιδή των τριών ροών ανακυκλώσιμων συσκευασιών γινόταν αποκλειστικά από νησίδες μέχρι τον Ιούλιο του 2013, οπότε άρχισε και η αποκομιδή «από πόρτα σε πόρτα».


2.1. Από τον Οκτώβριο 2009 μέχρι και τον Ιούνιο 2011, το Σύστημα επιβάλλει χρέωση προς τον Δήμο ίση με το 10% επί του συνολικού κόστους αποκομιδής και διαχείρισης της ροής αποβλήτων συσκευασιών PMD, γεγονός που αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των όρων λειτουργίας του, αφού είναι υπόχρεο να αναλαμβάνει όλο το κόστος αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών. Η χρέωση περιλαμβάνει 10% επί του κόστους:


• ενοικίασης κάδων στους οποίους τοποθετούνται τα απόβλητα συσκευασιών
• συλλογής ανά επίσκεψη
• συλλογής ανά τόνο
• διαχείρισης / διαλογής.


Ο περί Δήμων Νόμος καθορίζει ως ευθύνη της δημοτικής Αρχής τη «συλλογήν, αποκομιδήν, διάθεσιν και επεξεργασίαν των σκυβάλων», ευθύνη όμως που τροποποιείται στον περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμο του 2002 (Ν.215(Ι)/2002), άρθρο 2 (η ερμηνεία αυτή περιλαμβάνεται πανομοιότυπη και στον περί Αποβλήτων Νόμο του 2011, όπου καθορίζεται η έννοια των οικιακών αποβλήτων, αυτών δηλαδή που αποκαλούσαμε “σκύβαλα”:


“οικιακά απόβλητα” σημαίνει τα απόβλητα που προέρχονται από κατοικίες, οικοδομές ή από μέρος οικοδομών στο οποίο υπάρχουν διευκολύνσεις για διαμονή, παραμονή και διατροφή, περιλαμβανομένων των οργανικών αποβλήτων κουζίνας που μπορούν να λιπασματοποιηθούν, εξαιρουμένων όμως των αποβλήτων που απορρίπτονται στα αποχετευτικά συστήματα, των επικίνδυνων αποβλήτων και αποβλήτων που συλλέγονται χωριστά με σκοπό να ανακυκλωθούν.


Δηλαδή, η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν φέρει την ευθύνη για την αποκομιδή και διαχείριση των απόβλητων συσκευασιών που συλλέγονται χωριστά και αποτελούν ευθύνη των υπόχρεων οικονομικών φορέων, οι οποίοι στην Κύπρο έχουν αναθέσει αυτή την ευθύνη στο μόνο αδειοδοτημένο Συλλογικό Σύστημα Συμμόρφωσης, αυτό της Green Dot.


Με βάση τις χρεώσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω, για την πρώτη περίοδο συνεργασίας του με την Green Dot, ο Δήμος κατέβαλε ποσό €4.399,62, χωρίς Φ.Π.Α., για την ανάκτηση 60 τόνων PMD. Δηλαδή, το συνολικό κόστος ανάκτησης και διαχείρισης ενός τόνου PMD ανήλθε στα €440,00, ποσό που εύλογα θεωρείται εξωπραγματικό.


Για τα δύο περίπου χρόνια που οι δημότες Πάφου πλήρωναν τις παράνομες και υπερβολικές χρεώσεις που επέβαλλε η Green Dot για το PMD, διατέθηκαν πέραν των €28.000, ποσό που διεκδικούμε να μας επιστραφεί με το νόμιμο τόκο.


2.2. Από τον Ιούνιο 2009 μέχρι και σήμερα, το Σύστημα επιβάλλει χρέωση, αρχικά 60% και αργότερα 65%, επί του συνολικού κόστους αποκομιδής και διαχείρισης της ροής συσκευασιών χαρτιού /χαρτονιού, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι το 60% κατά βάρος των υλικών που συλλέγει σε αυτή τη ροή δεν αποτελούν απόβλητα συσκευασιών αλλά είδη από χαρτί, όπως εφημερίδες / περιοδικά, βιβλία, χαρτί γραφείου, για τα οποία δεν έχει την ευθύνη αποκομιδής και διαχείρισης. Νομότυπα, το Σύστημα δικαιολογείται να μετακυλήσει αυτό το κόστος στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, νοουμένου όμως ότι:


• διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον δύο φορές ανά εποχή κατά την οποία παρουσιάζονται διακυμάνσεις στην παραγωγή απόβλητων συσκευασιών αυτής της ροής, δειγματοληπτικοί έλεγχοι στη παρουσία εκπροσώπου της Τοπικής Αρχής ώστε να διακριβώνεται το ποσοστό των μη συσκευασιών και
• η χρέωση κυμαίνεται σε λογικά επίπεδα – για την πρώτη περίοδο συνεργασίας του με το Σύστημα, ο Δήμος κατέ-


βαλε €20.935,81 χωρίς Φ.Π.Α. για την κάλυψη του 60% του κόστους ανάκτησης και διαχείρισης 157 τόνων χαρτιού / χαρτονιού. Δηλαδή, το αντίστοιχο κόστος ανά τόνο ανήλθε στα €222,25. Με βάση το τελευταίο τιμολόγιο της Green Dot, για την ανάκτηση και διαχείριση 35,82 τόνων χαρτιού/χαρτονιού κατά τον περασμένο Φεβρουάριο, επιβλήθηκε στο Δήμο χρέωση €4.573 χωρίς Φ.Π.Α. για το 65% του συνολικού κόστους, το οποίο δηλαδή ανήλθε στα €196,41 ανά τόνο.


2.3. Από τον Ιανουάριο 2012, η Green Dot επέβαλλε χρέωση 65% επί του συνολικού κόστους:
• ενοικίασης κάδων στους οποίους τοποθετούνται τα απόβλητα συσκευασιών
• συλλογής ανά επίσκεψη
• συλλογής ανά τόνο
• διαχείρισης/ διαλογής.


2.4. Από τον Ιούλιο 2013, με την έναρξη αποκομιδής των απόβλητων συσκευασιών και «από πόρτα σε πόρτα», επιπρόσθετα του ενοικίου των κάδων, της συλλογής και διαλογής ανά τόνο, προστέθηκε και η χρέωση ανά κάτοικο, δηλαδή η Green Dot επέβαλε χρέωση €1,44 ανά κάτοικο, ως σταθερό κόστος συλλογής, από το οποίο “φορτώνεται” το 65%, όπως και στις άλλες χρεώσεις, ο Δήμος. Συνάγεται ότι η Green Dot επέβαλε «χαράτσι ανακύκλωσης» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.


Στοιχεία που προκύπτουν από την ποιοτική σύσταση των αποβλήτων στην Επαρχία Πάφου και τα οποία περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων που ετοίμασε το Τμήμα Περιβάλλοντος τον Οκτώβριο 2015, καταδεικνύουν ότι οι μεγαλύτερες ποσότητες χαρτιού/χαρτονιού καταλήγουν στον Χ.Υ.Τ.Α. Επαρχίας Πάφου και ότι η σύσταση της ροής χαρτιού /χαρτονιού του Συλλογικού Συστήματος αποτελείται ως επί το πλείστο από συσκευασίες και όχι από άλλου είδους υλικά από χαρτί. Ως εκ τούτου, υιοθετήθηκε η αντίστροφη ποσόστωση από αυτή που επέβαλλε το Σύστημα, δηλαδή 60% συσκευασίες και 40% άλλου είδους υλικά από χαρτί. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η εν λόγω σύσταση αφορά ολόκληρη την Επαρχία Πάφου ενώ στον Δήμο, λόγω της σημαντικής τουριστικής βιομηχανίας, το ποσοστό συσκευασιών στη ροή χαρτιού /χαρτονιού είναι ανάλογα αυξημένο.


Πρόσθετα, πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι η Green Dot, ενώ μας χρεώνει €40,00 ανά τόνο για τη διαλογή του χαρτιού (το 65% αυτού του κόστους), η ίδια εμπορεύεται το ανακτηθέν υλικό, καλύπτοντας ένα σημαντικό μέρος των εξόδων της. Η αξία του μεικτού χαρτιού παραμένει γύρω στα €40,00 ανά τόνο, δηλαδή χωρίς καν τη διαλογή το Σύστημα θα μπορεί να έχει αυτό το έσοδο, ενώ με τη διαλογή τα διάφορα είδη χαρτιού έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία (πληροφοριακά, το χαρτόνι έχει σχεδόν τριπλάσια τιμή).


Είναι άξιο αναφοράς και το εξής σε σχέση με τις επίσημες δηλώσεις που υποβάλλει η Green Dot όσον αφορά τα έσοδα που απολαμβάνει από την εμπορία των απόβλητων συσκευασιών που διαχειρίζεται. Σύμφωνα με την Έκθεση του Συστήματος για το 2011, τα έσοδα από την εμπορία των συλλεγμένων συσκευασιών ανήλθαν στα €680.567,00. Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα του Συστήματος, το 2011 συλλέγηκαν συνολικά 8.165 τόνοι PMD και 12.180 τόνοι χαρτιού (οι ποσότητες αυτές αφορούν μόνο τις οικιακές συσκευασίες, αυτές δηλαδή που συλλέγονται από τους καταναλωτές και όχι από εμπορικά υποστατικά). Παρατίθεται πιο κάτω Πίνακας στον οποίο παρουσιάζονται αναλυτικά τα έσοδα από την εμπορία συσκευασιών, αντίστοιχων σε ποσότητα και ποιότητα με αυτών που εμπορεύτηκε η Green Dot to 2011:


Η ποσόστωση υλικών από το κάθε ρεύμα έγινε βάσει δεδομένων αδειοδοτημένων, εν ενεργεία Μονάδων Διαλογής με τις οποίες συνεργάζεται το Σύστημα, αλλά και παραδοχών που χρησιμοποιεί το Σύστημα για τις χρεώσεις που επιβάλλει


στην Tοπική Aυτοδιοίκηση. Χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος τιμών εξαγωγής για το κάθε υλικό το 2011 (πρέπει να σημειωθεί ότι κατά το 2011 παρουσιάστηκαν ψηλές τιμές αξίας για υλικά προς ανακύκλωση – οι σημερινές τιμές για τα ίδια υλικά κυμαίνονται σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα). Η διαφορά στα έσοδα που παρουσιάζεται είναι εμφανής και δύσκολο να εξηγηθεί. Ακόμα και εάν γίνει παραδοχή ότι το Σύστημα ωφελήθηκε μόνο κατά ένα ποσοστό 60% των εσόδων της εμπορίας των συλλεγμένων συσκευασιών, τα έσοδά του θα πρέπει να ήσαν σημαντικά ψηλότερα από ό,τι παρουσιάζονται στα οικονομικά αποτελέσματα του Συστήματος για το 2011 (υπερδιπλάσια).


Με βάση όλα αναφέρθηκαν πιο πάνω σχετικά με τις υπερχρεώσεις που μας επέβαλε η Green Dot για το ρεύμα χαρτονιού/ χαρτιού, ο Δήμος Πάφου διεκδικεί την επιστροφή ποσού πέραν των €147.000, επιπρόσθετα του νόμιμου τόκου.


3. Πέραν των παράνομων χρεώσεων και υπερχρεώσεων προς τις Τοπικές Αρχές της Κύπρου, η Green Dot αποδεικνύεται σαφώς αναποτελεσματική και ανεπαρκής, αφού η μεγάλη πλειονότητα των ανακυκλώσιμων συσκευασιών καταλήγουν είτε σε χωματερές ή στις μονάδες διαχείρισης, με αποτέλεσμα οι Δήμοι και οι Κοινότητες να υποχρεώνονται να επωμίζονται το μεγάλο κόστος διαχείρισης.


Από το 2010 μέχρι και το 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο προαναφερθέν Σχέδιο (το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος), κατέληξαν στο Χ.Υ.Τ.Α. Επαρχίας Πάφου (Μαραθούντα) 48.147 τόνοι χαρτιού/ χαρτονιού, ενώ η Green Dot κατάφερε να ανακτήσει μόλις 7.695 τόνους, δηλαδή ποσοστό 13,77%.


Κατά την ίδια περίοδο, κατέληξαν στον ίδιο Χ.Υ.Τ.Α. συνολικά 2.449 τόνοι απόβλητων συσκευασιών τύπου TetraPak, ενώ η Green Dot συνέλεξε μόλις 28 τόνους. Επιπρόσθετα, στον Χ.Υ.Τ.Α. διοχετεύθηκαν 5.698 τόνοι απόβλητων πλαστικών συσκευασιών τύπου PET και 11.559 τόνοι απόβλητων πλαστικών συσκευασιών τύπου LDPE, ενώ για την αντίστοιχη περίοδο η Green Dot περισυνέλεξε συνολικά απόβλητα πλαστικών συσκευασιών 708 τόνων. Η ανεπάρκεια και αναποτελεσματικότητα του Συστήματος είναι προφανής.


4. Εγείρεται αβίαστα θέμα “κέρδους και συνολικού εισοδήματος” της Green Dot ως “μη κερδοσκοπικού οργανισμού”, με βάση τα επίσημα οικονομικά αποτελέσματα του Συστήματος:


2011: €1.026.220


2012: € 975.491


2013: € 964.595


2014: € 632.452


Γεννώνται εύλογα ερωτήματα:


Πώς αξιοποιούνται αυτά τα έσοδα; Έχουν μειωθεί τα τέλη που χρεώνονται στους υπόχρεους οικονομικούς φορείς που το Σύστημα είναι εντεταλμένο να εξυπηρετεί; Σίγουρα δεν έχουν μειωθεί οι χρεώσεις που επιβάλλονται στις Τοπικές Αρχές και σίγουρα δεν έχει βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και επάρκεια του Συστήματος.


Για σκοπούς περαιτέρω ενημέρωσης και στοιχειοθέτησης όσων παρατέθηκαν πιο πάνω, συνδιαβιβάζονται :(α) Πίνακες όπου φαίνονται οι επιβληθείσες στον Δήμο χρεώσεις της Green Dot και οι οφειλές της εταιρείας στον Δήμο και αντίστροφα˙ (β) Απόφαση διαιτησίας που εκδόθηκε στις 11.2.2015 στο πλαίσιο διαφοράς της Green Dot (απαιτητών) και του Δήμου Έγκωμης (καθ’ ων η απαίτηση).
Με εκτίμηση
Φαίδωνας Φαίδωνος
Δήμαρχος Πάφου


Κοινοποίηση: – Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας (τηλεομ. 22662310)
– Υπουργό Εσωτερικών (τηλεομ. 22676709)
– Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (τηλεομ. 22780623)
– Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας (τηλεομ. 22675580)
– Πρόεδρο Ένωσης Δήμων Κύπρου (τηλεομ. 22677230)

Καταγγελίες από Δημάρχους Παραλιμνίου και Έγκωμης


Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Παραλιμνίου Θεόδωρος Πυρίλλης, κατηγόρησε την εταιρεία για το γεγονός ότι απομάκρυνε τους καλάθους ανακύκλωσης γυαλιού.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Έγκωμης Ζαχαρίας Κυριάκου, ανέφερε ότι οι χρεώσεις ήταν μεγαλύτερες από το ποσό που ήταν αρχικά συμφωνημένο. Πρόσθεσε πως τώρα βρίσκονται σε μία διαδικασία επιδιαιτησίας, η οποία είναι ενώπιον του Γενικού Ελεγκτή, αφού η Green Dot διεκδικεί χρήματα τα οποία ο Δήμος δεν θέλει να δώσει, αφού δεν ήταν συμφωνημένα.

Πηγή: ΠΟΛΙΤΗΣ