Ανεργιακό Επίδομα: Μόνο ηλεκτρονικά από σήμερα οι αιτήσεις

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι

5C91ABD2 5A3B 4FBA AFE5 CC19AEC3729C

Μιλώντας στο Τρίτο διευκρίνισε ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να εγγραφούν ως άνεργοι στο ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ακολούθως να αιτηθούν ηλεκτρονικά το επίδομα ανεργίας.

Yπενθυμίζεται ακόμη πως στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την ψηφιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που προσφέρονται προς τον πολίτη, με σκοπό τη δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ανακοίνωσε ότι:

1/ Από 19/9/2022 θα ισχύει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για Επίδομα Ανεργίας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω της gov.cy.

2/ Από 26/9/2022 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για Επίδομα Μητρότητας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία έχει ήδη εφαρμοστεί, καθίσταται υποχρεωτική. 

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης Επιδόματος Ανεργίας και Επιδόματος    Μητρότητας είναι απαραίτητο οι ασφαλισμένοι να έχουν προηγουμένως δημιουργήσει προφίλ στην υπηρεσία CY Login και να έχουν ταυτοποιηθεί.

3/ Από 03/10/2022 δίνεται η δυνατότητα σε οφειλέτες μέσω του Διαδικτυακού Συστήματος Πληρωμής Εισφορών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων SISnet, επιπρόσθετα από τις τρέχουσες εισφορές τους, να καταβάλλουν και οφειλές για περιόδους των οποίων η προθεσμία έχει παρέλθει.