Ετήσια αύξηση 19,5% στον Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία τον Απρίλιο

Αυξήσεις καταγράφηκαν σε όλους τους τομείς σε σχέση με τον Απρίλιο του 2021

b b viomixanies kipros

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Απρίλιο 2022 έφτασε στις 123,8 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 19,5% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2021, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Αυξήσεις καταγράφηκαν σε όλους τους τομείς σε σχέση με τον Απρίλιο του 2021. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκε κατά 43,6%, η παροχή νερού και ανάκτηση υλικών κατά 27,2%, η μεταποίηση κατά 13% και τα μεταλλεία και λατομεία κατά 4,4%.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Απρίλιο 2022 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, με τις σημαντικότερες να παρουσιάζονται στη βιομηχανία ξύλου, που αυξήθηκε κατά 37,2%, στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με 33,4%, στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες κατά 18,8%, στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων κατά 12,2% και στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών με 12,2%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, η αύξηση που σημειώθηκε τον Απρίλιο 2022 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, τον Μάρτιο 2022 ανέρχεται στο 2,1%. Αυτή την περίοδο, ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ σημείωσε αύξηση στους τομείς της μεταποίησης κατά 2,8%, της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 0,7% και των μεταλλείων και λατομείων κατά 0,5%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 17,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.