171 εκατομμύρια εκτάρια στην ΕΕ, 34900 εκτάρια στην Κύπρο οι αγροτικές εκτάσεις, σύμφωνα με Eurostat

37

Περίπου 171 εκατομμύρια εκτάρια γης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), από τα οποία  34900 εκτάρια στην Κύπρο, δηλαδή περίπου το 40% της συνολικής έκτασης της ΕΕ (0,3% στην Κύπρο), χρησιμοποιήθηκαν για γεωργική παραγωγή το 2016, υποστηρίζοντας περίπου 10,3 εκατομμύρια αγροτικές εκμεταλλεύσεις (αγροκτήματα, φάρμες κ.α), σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat,

Η Eurostat αναφέρει ότι τα περισσότερα από τα αγροκτήματα της ΕΕ είναι μικρής φύσης, τα δύο τρίτα των οποίων είναι μικρότερα από 5 εκτάρια (ha). Αντίθετα, το 3% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ είναι των 100 εκταρίων και άνω σε μέγεθος και απασχολούσαν περισσότερο από το ήμισυ της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της ΕΕ.

Επιπλέον η Eurostat καταγράφει ότι μόνο το 11% των διαχειριστών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ ήταν ηλικίας κάτω των 40 ετών, ενώ το 32% ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω. Οι νεαροί αγρότες ήταν ιδιαίτερα περιορισμένοι στην Κύπρο (3,3% όλων των διαχειριστών εκμεταλλεύσεων), Πορτογαλία (4,2%) και Ηνωμένο Βασίλειο (5,3%). Ήταν όμως περισσότεροι Αυστρία (22,2%), την Πολωνία (20,3%) και τη Σλοβακία (19,0%). Ωστόσο, οι νεότεροι διαχειριστές τείνουν να έχουν μεγαλύτερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις όσον αφορά την έκταση, την κτηνοτροφία και την τυποποιημένη παραγωγή από ό, τι οι παλαιότεροι (άνω των 65 ετών).

Το επάγγελμα του γεωργού κυριαρχείται από άνδρες, ενώ μόνο οι τρεις από τους δέκα (29%) διαχειριστές αγροτικών εκμεταλλεύσεων είναι γυναίκες. Το ποσοστό των νέων διευθυντών αγροκτημάτων που ήταν γυναίκες ήταν ακόμη χαμηλότερο (23%).

Το ένα τρίτο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ βρίσκονταν στη Ρουμανία το 2016 (33%), ενώ ένα τρίτο στην Πολωνία (14%), στην Ιταλία (10% το 2013) και στην Ισπανία (9%).

Επιπλέον ένα 7% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μεγέθους άνω των 50 εκταρίων απασχολούσε λίγο περισσότερο από τα δύο τρίτα (68%) της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της ΕΕ (ΧΓΕ).

Οι αντιθέσεις στο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων αντικατοπτρίζονται επίσης από την άποψη του οικονομικού τους μεγέθους. Από τα 10,3 εκατομμύρια αγροκτήματα της ΕΕ, 4,0 εκατομμύρια είχαν τυποποιημένη παραγωγή κάτω των 2 000 ευρώ και ευθύνονται μόνο για το 1% της συνολικής αγροτικής οικονομικής παραγωγής. Εξάλλου 296000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις (ή το 3% όλων των εκμεταλλεύσεων) στην ΕΕ παρήγαγαν τυποποιημένη παραγωγή ύψους 250000 ευρώ ή μεγαλύτερη και ευθύνονται για το 55% της συνολικής αγροτικής οικονομικής παραγωγής της ΕΕ. Το ήμισυ (54%) της τυποποιημένης παραγωγής που παράγεται από τη γεωργία στην ΕΕ προέρχεται από γεωργικές εκμεταλλεύσεις στη Γαλλία (17%), τη Γερμανία (13%),την Ιταλία (12% το 2013) και την Ισπανία (11%). Το ένα τρίτο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ, αντιπροσώπευαν μόνο το 3,4% των τυποποιημένων προϊόντων της ΕΕ.

Τέλος η Eurostat αναφέρει ότι η Γαλλία χρησιμοποίησε 27,8 εκατομμύρια εκτάρια για γεωργικούς σκοπούς το 2016, τη μεγαλύτερη έκταση από οποιοδήποτε κράτος μέλος (16% του συνόλου της ΕΕ). Άλλα 23,2 εκατομμύρια εκτάρια καλλιεργήθηκαν στην Ισπανία (14%), 16,7 εκατομμύρια εκτάρια στο Ηνωμένο Βασίλειο (10%), 15,2 εκατομμύρια εκτάρια στη Γερμανία (9%) και 14,4 εκατομμύρια εκτάρια στην Πολωνία (8%).

Τα γεωργικά τοπία κυριάρχησαν στην ύπαιθρο σε ορισμένα κράτη μέλη. Το 72% των εκτάσεων της Ιρλανδίας χρησιμοποιήθηκαν ως γεωργικές εκτάσεις, ενώ το μερίδιο ήταν επίσης ιδιαίτερα υψηλό στη Δανία (62%), σε πλήρη αντίθεση με τη Φινλανδία (8%) και τη Σουηδία (7%), όπου κυριαρχούσε το δάσος, καθώς και την Κύπρο (με 12%).

Πηγή: ΚΥΠΕ