Αυξάνεται η φορολογία σκυβάλων με απόφαση Βουλής

Αύξηση των τελών σκυβάλων που επιβάλλονται για τις οικίες από 100 λίρες που είναι σήμερα στα 250 ευρώ ψήφισε η Ολομέλεια της Βουλής, υπερψηφίζοντας νομοσχέδιο με 29 ψήφους υπέρ, 1 εναντίον και 2 αποχές.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών το νομοσχέδιο διαλάμβανε κατάργηση των διατάξεων οι οποίες καθορίζουν τα ανώτατα όρια των επιβαλλόμενων τελών και δικαιωμάτων για την καθαριότητα και τη συλλογή, αποκομιδή και διαχείριση σκυβάλων, για τη διανυκτέρευση σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και οικοτροφεία, για την άσκηση ορισμένων ειδών επιχειρήσεων, βιομηχανιών, επαγγελμάτων, επιτηδευμάτων ή εμπορίου εντός των δημοτικών ορίων και για τη διατήρηση ή χρήση επαγγελματικών υποστατικών και κατατέθηκε στη Βουλής την 31η Μαρτίου 2011.

Στην έκθεση διευκρινίζεται ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και ιδιαίτερα την ανάγκη κάλυψης του αυξημένου στη βάση ειλημμένων αποφάσεων κόστους επεξεργασίας των αστικών αποβλήτων, ομόφωνα αποφάσισε να επαναδιατυπώσει αρκετές πρόνοιες του νομοσχεδίου, ώστε να μην καταργηθούν τα προβλεπόμενα στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία ανώτατα όρια των επιβαλλόμενων τελών και δικαιωμάτων για τη διανυκτέρευση σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και οικοτροφεία, για την άσκηση ορισμένων ειδών επιχειρήσεων, βιομηχανιών, επαγγελμάτων, επιτηδευμάτων ή εμπορίου εντός των δημοτικών ορίων και για τη διατήρηση ή χρήση επαγγελματικών υποστατικών.

Επίσης η Βουλή αποφάσισε να αυξηθεί το ισχύον ανώτατο όριο του τέλους σκυβάλων που επιβάλλεται για τις οικίες από εκατό λίρες (£100), που ισχύει σήμερα, στα διακόσια πενήντα ευρώ (€250) και να μετατραπούν από λίρες Κύπρου σε ευρώ τα ισχύοντα ανώτατα όρια του τέλους σκυβάλων που επιβάλλεται για τις άλλες κατηγορίες υποστατικών, πλην των οικιών, που προβλέπονται στη βασική νομοθεσία.

Η Επιτροπή  Εσωτερικών με την έκθεση της καλεί την εκτελεστική εξουσία να επανεξετάσει το νομοθετικό πλαίσιο για την επιβολή τέλους σκυβάλων όσον αφορά τα υποστατικά εντός των δημοτικών ορίων και να μελετήσει κατά πόσο ενδείκνυται να διαφοροποιηθούν τόσο οι προβλεπόμενες στην υπό αναφορά βασική νομοθεσία κατηγορίες υποστατικών όσο και τα σχετικά ανώτατα όρια ανά κατηγορία υποστατικών, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν από τις τοπικές αρχές και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου  αφού ανέφερε ότι από τον Ιούνιο του  2016 έπρεπε να κάνουμε διαχείριση στο 65% των οικιακών αποβλήτων, ώστε αυτά να μην καταλήγουν στους σκουπιδότοπους, είπε πως ακόμα και σήμερα πολλές περιοχές που δεν ανακυκλώνουν.

Από τις 5 επιλογές που μας έδωσε η ΕΕ για τα οικιακά απόβλητα καταλήξαμε στους σκουπιδότοπους, είπε στη συνέχεια προσθέτοντας ότι δεν γίνεται χωριστή διαλογή οργανικών αποβλήτων και δεν κατέστη προσπάθεια να εφαρμοστεί το σύστημα να χρεωνόμαστε όσο πετούμε.

Το Κίνημα Οικολόγων μπροστά στα δύο κακά τηρεί αποχή, πρόσθεσε.