Γ.Κάρουλλας: “Αναβάθμιση της προσφυγικής πολιτικής”

Του Γιώργου Κάρουλλα:

Με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο επιχειρεί η κυβέρνηση να επανασχεδιάσει την προσφυγική πολιτική του κράτους, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές απώλειες περιουσίας που άφησε η τουρκική εισβολή και τις σημερινές πραγματικές ανάγκες των προσφύγων, που συνεχίζουν να ζουν για σαράντα τρία χρόνια μακριά από τις πατρογονικές τους εστίες. Η προσπάθεια για να τεθεί σε μια νέα πιο αναβαθμισμένη βάση το κεφάλαιο της προσφυγικής πολιτικής, θα πρέπει να αντιμετωπισθεί υπερκομματικά και μακριά από τις όποιες σκοπιμότητες.

Ξεκινώντας από τη βασική αρχή ότι διαφορετικές είναι οι σημερινές ανάγκες των προσφύγων από αυτές που είχαν το 1974 και σίγουρα από αυτές που λήφθηκαν υπόψη για τη διαμόρφωση της προσφυγικής πολιτικής πριν χρόνια και ότι η κατοχή συνεχίζεται ο πρόσφυγας πρέπει να λαμβάνει και την ελάχιστη απόδοση για την απώλεια χρήσης για την απροσπέλαστη περιουσία του. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι πως μέσα από την επεξεργασία της νέας φόρμουλας που θα προταθεί, είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν στρεβλώσεις και αδικίες.

Στόχος, είναι η απόδοση στον πρόσφυγα ετήσιας χρηματικής ή άλλης αποζημίωσης στη βάση της αξίας της απώλειας χρήσης της συνολικής περιουσίας του στα κατεχόμενα. Θα πρέπει να υπολογιστεί το μέχρι σήμερα ύψος της αποζημίωσης, αλλά και ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης μελλοντικά. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος χρειάζεται να υπάρξει συνεργασία με το Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών που ως γνωστό έχει διενεργήσει έρευνα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σχετικά με το κόστος της εισβολής και κατοχής. Επίσης, είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί το Μητρώο Προσφύγων, του οποίου η ολοκλήρωση που ήδη βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο, για να λειτουργήσει ως αναφορά .

Στη συζήτηση και μελέτη που διεξάγεται για την ετοιμασία σχετικής φόρμουλας θα πρέπει το θέμα να αντικριστεί ολιστικά. Οι συμπατριώτες μας που βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής και κατοχής, έχουν κάθε λόγο να δικαιούνται τη στήριξη της πολιτείας. Για τους πρόσφυγες, το μαύρο καλοκαίρι του 1974 δεν είναι μόνο ένας σταθμός ή ένα σημείο πολιτικής αναφοράς για το εθνικό μας πρόβλημα. Για τους πρόσφυγες είναι μια πραγματική καταστροφή που για δεκαετίες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν. Είναι γι´ αυτό που θα πρέπει συλλογικά οι πολιτικές δυνάμεις να στηρίξουν τις προσπάθειες και το πλάνο της κυβέρνησης προς όφελος των προσφύγων.

Με τη στήριξη των προσφύγων, στέλνουμε το μήνυμα ότι δεν αποδεχόμαστε τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής. Αναγνωρίζουμε την αγωνία, την αδικία και τη δυσπιστία του πρόσφυγα. Στηρίζουμε τους πρόσφυγες για να αντέξουν και να κρατήσουν αναμμένη τη φλόγα της επιστροφής αλλά και της ποιότητας ζωής μέχρι τη λύση του κυπριακού. Η όποια στήριξη και βοήθεια στους πρόσφυγες είναι προσωρινή και σίγουρα δεν είναι μόνιμη λύση. Ο στόχος μας παραμένει η εξεύρεση μίας βιώσιμης, δίκαιης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού, που θα αφήσει τους πρόσφυγες να επιστρέψουν στη γη που γεννήθηκαν. Μόνο τότε θα νιώθουμε δικαιωμένοι για τις προσπάθειές μας, τιμώντας και όσους πρόσφυγες έφυγαν από τη ζωή, με ανεκπλήρωτο το όραμα της επιστροφής. Με την πρόταση αυτή στοχεύουμε στην αποκατάσταση – έστω και στο ελάχιστο – αυτών που χάνει εδώ και 43 χρόνια ο πρόσφυγας.

Γιώργος Κάρουλλας
Βουλευτής ΔΗΣΥ Αμμοχώστου