Γεωργία: Κατάργηση ΟΓΑ και μείωση εισφορών γεωργών κατά 10%

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε τη δέσμη των νομοθετημάτων για τη δημιουργία ταμείου για διαχείριση κινδύνων και αντιστάθμιση ζημιών στη γεωργική παραγωγή, που ουσιαστικά καταργεί τον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης.

Η Ολομέλεια προηγουμένως υπερψήφισε τροπολογία του ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ για μείωση των εισφορών των γεωργών στο ταμείο κατά 10%. Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλάς διευκρίνισε πως το ποσό που θα απωλεσθεί με τη μείωση των εισφορών των αγροτών θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τροπολογία του ΔΗΣΥ για ενημέρωση των αγροτών αναφορικά με τις ζημιές επίσης υπερψηφίστηκε.

Τροπολογία του ΑΚΕΛ για μείωση των εισφορών κατά 20% απορρίφθηκε με 17 ψήφους υπέρ, 25 εναντίον.

Συγκεκριμένα, ψηφίστηκε σε νόμο ομόφωνα, η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης και μεταφορά του προσωπικού του οργανισμού στο Τμήμα Γεωργίας και παράλληλα δημιουργία ταμείου για διαχείριση κινδύνων και αντιστάθμιση ζημιών στη γεωργική παραγωγή.

Επίσης ψηφίστηκε με 45 ψήφους υπέρ και 2 εναντίον μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης και μεταφορά του προσωπικού του οργανισμού στο Τμήμα Γεωργίας και παράλληλα δημιουργία ταμείου για διαχείριση κινδύνων και αντιστάθμιση ζημιών στη γεωργική παραγωγή.

Ομόφωνα ψηφίστηκε σε νόμο και νομοσχέδιο που επιφέρει την απαιτούμενη τροποποίηση στον νόμο για τη γεωργική ασφάλιση.

Ο Υπουργός Γεωργίας χαιρετίζει την ψήφιση της μεταρρύθμισης της γεωργικής ασφάλισης

Ο Υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδης χαιρέτισε τη ψήφιση της μεταρρύθμισης της Γεωργικής Ασφάλισης από τη Βουλή

“Η σημερινή μέρα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ιστορική για τον τομέα της Γεωργίας και της Αγροτικής Ανάπτυξης στην Κύπρο. Μια από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που εδώ και χρόνια είχε ανάγκη ο χώρος, αυτή του εκσυγχρονισμού του συστήματος γεωργικής ασφάλισης, περνά από το στάδιο των σχεδιασμών και συζητήσεων, στο στάδιο της εφαρμογής, με τη σημερινή ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των τριών σχετικών νομοσχέδιων”, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση.

Πρόσθεσε ότι με τη μεταρρύθμιση αυτή, διασφαλίζεται η σταθερότητα του γεωργικού εισοδήματος, μέσα από ένα σύστημα που είναι καθολικό, δίκαιο και αποτελεσματικό, “ένα σύστημα που λαμβάνει υπόψη όλους τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι καλλιέργειες των αγροτών μας, κάτι που καθίσταται επιτακτικό ιδιαίτερα σήμερα, εξαιτίας των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, που ολοένα γίνονται εντονότερες”.

Οπως αναφέρει, με τα ψηφισθέντα νομοσχέδια τίθεται γερή βάση για την ανασυγκρότηση της αγροτικής μας οικονομίας, με περιορισμό της γραφειοκρατίας και μετάβαση σε ένα πιο αποτελεσματικό και καθολικό σύστημα διαχείρισης κινδύνων, ποιοτικό και ανθρώπινο.

Με το νέο σύστημα, λέει ο Υπουργός, καλύπτεται το σύνολο της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, μέσω της δημιουργίας ειδικού Ταμείου Προστασίας και Ασφάλισης, το οποίο θα χρηματοδοτεί δράσεις για τη διαχείριση κινδύνων από θεομηνίες και δυσμενείς συνθήκες. Το Ταμείο θα χρηματοδοτείται κατά ένα μέρος από εισφορές των αγροτών με παράλληλη συνεισφορά του Κράτους, με στόχο την άμεση καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων και ενισχύσεων.

Αναφέρει ακόμη ότι με τις νέες τροποποιήσεις στο σύστημα διαχείρισης των ζημιών προσφέρεται:

  • Συνολική κάλυψη των καλλιεργειών με μειωμένες εισφορές από τους γεωργούς.
  • Κάλυψη όλων των καλλιεργειών για όλους τους κινδύνους.
  • Δυνατότητα επανεκτίμησης, επιβεβαίωσης και ελέγχου των εκτιμήσεων όπου κριθεί αναγκαίο.
  • Συμπερίληψη όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών σχεδίων/μέτρων που αφορούν τη διαχείριση κινδύνων.
  • Άμεση και γρήγορη καταβολή των αποζημιώσεων.
  • Συμμετοχή των εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου.

“Το γεγονός ότι η μεταρρύθμιση στηρίχθηκε από το σύνολο των αγροτικών οργανώσεων και από τη συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων αντικατοπτρίζει και την καθολική αποδοχή του νέου συστήματος γεωργικής ασφάλισης, στο οποίο καταλήξαμε μέσα από εντατικές διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις αγροτικές οργανώσεις, αλλά και το σύνολο των οργανωμένων φορέων του αγροτικού μας κόσμου για την αγαστή συνεργασία που αναπτύχθηκε καθώς και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας για τον εποικοδομητικό διάλογο, μέσα από τον οποίο καταλήξαμε σήμερα σε μια σημαντική μεταρρύθμιση για τη Διαχείριση των Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή”, καταλήγει ο Υπουργός.