3 κυρωτικά νομοσχέδια συζήτησε η Επιτροπή Εξωτερικών

Ποιοι οι σκοποί των νομοσχεδίων

imagew 3

Την κύρωση των Συμφωνιών της Κύπρου με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, με τη Σερβία για Συνεργασία στην Προστασίας Έναντι Καταστροφών και τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την Παραποίηση Ιατρικών Προϊόντων και Παρόμοιες Παραβάσεις που αποτελούν Απειλή για τη Δημόσια Υγεία, συζήτησε την Τρίτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η Επιτροπή Εξωτερικών ενημερώθηκε για το κυρωτικό νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου είναι η κύρωση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκού Συνεργαζόμενου Κράτους μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ), η οποία υπεγράφη στις 19 Νοεμβρίου 2021 στο Ματοσίνιος, στην Πορτογαλία.  Η Συμφωνία αποτελεί το δεύτερο στάδιο συνεργασίας με τον ΕΟΔ και αποσκοπεί στην προετοιμασία των ευρωπαϊκών χωρών, με την περαιτέρω ενίσχυση των εθνικών τους διαστημικών οικοσυστημάτων, για ένταξή τους στον ΕΟΔ.

Περαιτέρω η Επιτροπή Εξωτερικών ενημερώθηκε για το νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου είναι η κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας αναφορικά με Συνεργασία στον Τομέα Προστασίας έναντι Καταστροφών, η οποία υπεγράφη στις 2 Ιουλίου 2021 από την Κυπριακή Δημοκρατία, κατόπιν της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 91.436 και ημερομηνία 24 Ιουνίου 2021.

Τέλος η Επιτροπή Εξωτερικών ενημερώθηκε για το κυρωτικό νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου είναι η κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την Παραποίηση Ιατρικών Προϊόντων και Παρόμοιες Παραβάσεις που αποτελούν Απειλή για τη Δημόσια Υγεία, που υπεγράφη στις 28 Οκτωβρίου 2011 από την Κυπριακή Δημοκρατία κατόπιν της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 87.321 και ημερομηνία 17 Απριλίου 2019.

Πηγή: KYΠΕ