ΚΥΠΡΟΣ: Όριο στο μέγεθος των πατατών

118

Διάταγμα για την εμπορία της πατάτας εξέδωσε το Υπουργείο Γεωργίας, έτσι ώστε να βάλει σε τάξη την αγορά, με στόχο την καλύτερη… παρουσίαση του προϊόντος. Για παράδειγμα με το συγκεκριμένο διάταγμα απαγορεύεται πλέον να διατίθενται στην αγορά πατάτες μικρότερες των 35 χιλιοστών και χωρίς να είναι υγιείς.

Το διάταγμα καθορίζει μεταξύ άλλων πως οι πατάτες που διατίθενται στην αγορά πρέπει να είναι ακέραιες, υγιείς, απαλλαγμένες από εξωτερικά ή εσωτερικά ελαττώματα όπως καφέ κηλίδες λόγω υψηλής θερμοκρασίας, ίχνη από μώλωπες ή σχισμές που υπερβαίνουν τα 4 χιλιοστόμετρα, καφέ εσωτερικές κηλίδες και άλλες εσωτερικές αλλοιώσεις.

Μετρούν μέγεθος

Για τις φρέσκες πατάτες το μικρότερο μέγεθος στο οποίο μπορούν να διατίθενται στην αγορά ανέρχεται σε 28 χιλιοστόμετρα για τις φρέσκες πατάτες και 35 χιλιοστόμετρα για τις ώριμες πατάτες.

Νοείται ότι στις περιπτώσεις των ειδικών τύπων πατάτας όπως είναι για παράδειγμα οι «μικρές πατάτες» (babies) το μέγεθος μπορεί να είναι μικρότερο από 25 χιλιοστόμετρα, ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη, με την προϋπόθεση ότι σημαίνονται κατάλληλα.

Μάλιστα όταν οι πατάτες πωλούνται συσκευασμένες πρέπει να είναι όλες ίδιες, δηλαδή η συσκευασία να περιλαμβάνει μόνο φρέσκες ή ώριμες πατάτες της ίδιας προέλευσης, ποιότητας, ποικιλίας και μεγέθους. Οι πατάτες πρέπει να παρουσιάζουν τον ίδιο βαθμό ωριμότητας και να έχουν τον ίδιο χρωματισμό τόσο της επιδερμίδας όσο και της σάρκας.

Πηγή: Politis