Αυξημένες οι καταθέσεις των επιχειρήσεων στις τράπεζες το 2021

Πού αλλού παρατηρείται αύξηση σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας

cache 1500x3000 Analog medium 1365369 68626 29122021 2021, Επιχειρήσεις, κεντρική τράπεζα

Αυξήθηκαν κατά €2,87 δισ. οι καταθέσεις από την αρχή του χρόνου μέχρι τον Νοέμβριο 2021, ενώ πέρυσι η αύξηση ήταν €804 εκατ. Οι επιχειρήσεις αύξησαν τις καταθέσεις κατά 1,47 δισ., τα νοικοκυριά κατά 557 εκατ., οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία κατά €243 εκατ., η γενική κυβέρνηση κατά €102,5 εκατ. και τα υπόλοιπα προήλθαν από τους λοιπούς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Από τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Κεντρική Τράπεζα, φαίνεται ότι αρκετά νοικοκυριά σχεδόν κάθε μήνα τραβούσαν από τα έτοιμα, σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις που έβαζαν κάτι στην άκρη.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Νοέμβριο 2021 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €480,8 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €279,6 εκατ. τον Οκτώβριο 2021 και €190,9 εκατ. πέρυσι τον Νοέμβριο. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο 5,8%, σε σύγκριση με 5,3% τον Οκτώβριο 2021. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Νοέμβριο 2021 έφθασε στα €51,2 δισ.

Τα νοικοκυριά δεν τα πήγαν τόσο καλά στις καταθέσεις, όσο οι επιχειρήσεις. Από τον Ιούλιο σημειώνονται εκροές, με εξαίρεση τον Οκτώβριο, που σημειώθηκε άνοδος €67 εκατ. Οι καταθέσεις κατοίκων εσωτερικού αυξήθηκαν κατά €502,5 εκατ. τέλος Νοεμβρίου από €268,1 εκατ. τον Οκτώβριο και €177,7 εκατ. πέρυσι τον Νοέμβριο. Οι καταθέσεις κατοίκων τρίτων χωρών παρουσίασαν άνοδο 13,9 εκατ. από 17,2 εκατ. τον Οκτώβριο και €38,3 εκατ. πέρυσι τον Νοέμβριο. Οι καταθέσεις κατοίκων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασαν εκροές €35,6 εκατ. τον Νοέμβριο ενώ τον Οκτώβριο ήταν €5,7 εκατ. Πέρυσι τον Νοέμβριο οι εκροές ήταν €25,1 εκατ.

Τα συνολικά δάνεια τον Νοέμβριο 2021 κατέγραψαν καθαρή μείωση €3,9 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €15,7 εκατ. τον Οκτώβριο 2021. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 1,4%, σε σύγκριση με 1,3% τον Οκτώβριο 2021. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Νοέμβριο 2021 έφθασε στα €29,6 δισ. Η διαφορά καταθέσεων και δανείων έχει ανεβάσει την πλεονάζουσα ρευστότητα στα €21,15 δισ., αλλά παρά το ρευστό που διατηρούν οι τράπεζες δεν δανείζουν εύκολα. Το υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων τέλος Νοεμβρίου ήταν €8,84 δισ., των καταναλωτικών €1,42 δισ. και των επιχειρήσεων €14,99 δισ.

philenews.com