Αύξηση της Βιομηχανικής Παραγωγής κατά το 10μηνο 2021

Οι πλείστες οικονομικές δραστηριότητες του τομέα να καταγράφουν αυξήσεις

2021, βιομηχανική παραγωγή

Σημαντική αύξηση παρουσίασε η βιομηχανική παραγωγή κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2021, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με τις πλείστες οικονομικές δραστηριότητες του τομέα να καταγράφουν αυξήσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον Οκτώβριο του 2021 έφθασε στις 132,1 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 1,7% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2020.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 8,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 2,4% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2020.

Αύξηση καταγράφηκε επίσης στον τομέα παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+26,0%). Αρνητική μεταβολή παρατηρήθηκε στους τομείς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-4,8%) και μεταλλείων και λατομείων (-2,2%).

Στον μεταποιητικό τομέα, τις σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2020 παρουσίασαν οι δραστηριότητες κατασκευής ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+137,9%), κατασκευής προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (+13,1%) και κατασκευής επίπλων, άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (+4,9%).

Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (-16,5%), βιομηχανίας ξύλου και κατασκευής προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (-14,5%), παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-13,3%) και κατασκευής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (-5,8%).

Βιομηχανική παραγωγή κατά το 10μηνο 2021
———————–
Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, παρατηρούνται αυξήσεις στις πλείστες οικονομικές δραστηριότητες, με τις μεγαλύτερες εξ αυτών να αφορούν τις δραστηριότητες: κατασκευής ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+62,5%), συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού (+26,9%), μεταλλείων και λατομείων (+18,8%), ανάκτησης υλικών (+15,5%), κατασκευής επίπλων, άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (+15,2%), παραγωγής βασικών μετάλλων και κατασκευής μεταλλικών προϊόντων (+13,9%), κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+10,8%) και κατασκευής προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (+10,6%).

Οι μοναδικές δραστηριότητες στις οποίες παρατηρήθηκε μείωση της παραγωγής συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020 ήταν αυτές της παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (-8,7%) και κατασκευής προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεων (-3,7%).