Αλλάζουν όλα στα νοσοκομεία από σήμερα

Ό,τι γνώριζαν μέχρι σήμερα οι πολίτες σε σχέση με τον τρόπο εξυπηρέτησης τους από τους γιατρούς του δημοσίου στα εξωτερικά ιατρεία, αλλάζει.

Όλοι ανεξαιρέτως, ασθενείς αλλά και εργαζόμενοι στα νοσηλευτήρια, επιβάλλεται πλέον να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες και ταυτόχρονα να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας και υγιεινής τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδό τους από τα νοσοκομεία.

Τέρμα και στον συνωστισμό. Στις αίθουσες αναμονής θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο στους ασθενείς και όχι στους συνοδούς τους (εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από την κατάσταση του ασθενούς). Επιπρόσθετα, θα απαιτείται αυστηρή τήρηση των ραντεβού και οι ασθενείς θα πρέπει να προσέρχονται στο νοσηλευτήριο μόνο μισή ώρα πριν από την καθορισμένη.

Το πλάνο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας για την επανεκκίνηση των νοσηλευτηρίων βρίσκεται εδώ και μερικές ημέρες στα χέρια των συντεχνιών των εργαζομένων και άρχισε να εφαρμόζεται από σήμερα.

«Στόχος της σταδιακής επανεκκίνησης και λειτουργίας των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσοκομείων είναι η εξυπηρέτηση των ασθενών μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους εργαζόμενους του Νοσηλευτηρίου, διασφαλίζοντας, την αποφυγή διασποράς του COVID-19 από μη διαγνωσμένους ασθενείς, στο προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό κ.λπ.), όπως και διασπορά COVID-19 μεταξύ των ασθενών που συναθροίζονται για εξετάσεις», αναφέρει στην εισαγωγή του σημειώματος του ο ΟΚΥπΥ.

Ο στόχος αυτός, θα επιτευχθεί «με τη λήψη προληπτικών μέτρων, τόσο από το προσωπικό όσο και από τους ασθενείς. Περαιτέρω, θα επιδιωχθεί η αποφυγή της παρατεταμένης επαφής γιατρού – ασθενή, αλλά και η αποφυγή στενών επαφών μεταξύ των ασθενών εξαιτίας της μεγάλης διάρκειας παραμονής τους στις αίθουσες αναμονής.

Επιπρόσθετα, θα γίνεται συχνή απολύμανση των χώρων και θα επιβάλλεται η συχνή χρήση αντισηπτικών διαλυμάτων από όλους.

Το πλάνο του ΟΚΥπΥ, χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά την πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας των εξωτερικών ιατρείων. Για την εξυπηρέτηση των ασθενών, την πρώτη εβδομάδα θα καταβάλλεται προσπάθεια για εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας από το γιατρό τους. Εάν οι πολίτες χρειάζονται μόνο ανανέωση των συνταγών τους, ο γιατρός θα μπορεί να διεκπεραιώνει ηλεκτρονικά τη διαδικασία μέσω του λογισμικού του ΓεΣΥ.

Σε περίπτωση, ωστόσο, που κριθεί ότι επιβάλλεται η κλινική εξέταση του ασθενούς, τότε «αυτό θα γίνεται, κατά το μέτρο του δυνατού, κατόπιν ραντεβού, με στόχο την αποφυγή αυξημένης ταυτόχρονης προσέλευσης δικαιούχων στα Νοσηλευτήρια». Οι ημέρες και ώρες εξέτασης, ο χρόνος λειτουργίας αλλά και ο ημερήσιος αριθμός ραντεβού ανά γιατρό και ο χρόνος εξέτασης ανά ασθενή, «θα καθορίζεται από το διευθυντή της κάθε Κλινικής/ Τμήματος, ο οποίος θα έχει την ευθύνη ενημέρωσης του Γραφείου για τα ραντεβού». Όπως προτείνει ο ΟΚΥπΥ, «εκεί και όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν, κατά την κρίση του διευθυντή της Κλινικής/ Τμήματος και σε συνεργασία με τους γιατρούς της κάθε ειδικότητας, οι γιατροί θα μπορούν να εργάζονται ως ομάδες με διαφορετικό ωράριο κατά τη διάρκεια της ημέρας».

Μετά την πρώτη εβδομάδα και αφού θα προηγηθεί η απαραίτητη προετοιμασία αλλά και αξιολόγηση του πλάνου που έχει ετοιμαστεί, τα δεδομένα θα αλλάξουν και οι ασθενείς θα μπορούν να προσέρχονται με μεγαλύτερη ευκολία στα εξωτερικά ιατρεία ειδικοτήτων, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα ακολουθούν πιστά τους Κανόνες που θα εφαρμόζονται σε όλα τα κρατικά νοσηλευτήρια.

Προσέλευση μετά από τηλεφωνική ενημέρωση

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η έναρξη λειτουργίας των Εξωτερικών Ιατρείων Ειδικοτήτων για μη επείγοντα περιστατικά στα Δημόσια Νοσηλευτήρια, αρχίζει από σήμερα.
Για την ασφάλεια, τόσο των ασθενών, όσο και του προσωπικού που εργάζεται στα Δημόσια Νοσηλευτήρια, για εξέταση στα Εξωτερικά Ιατρεία, θα προσέρχονται μόνο οι ασθενείς οι οποίοι θα έχουν τύχει τηλεφωνικής ενημέρωσης από τις αντίστοιχες Κλινικές των Νοσηλευτηρίων.
Για όλα τα ραντεβού που ακυρώθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας, άρχισε ο επαναπρογραμματισμός και οι επηρεαζόμενοι ασθενείς θα τύχουν ενημέρωσης.

Κανόνες από την είσοδο μέχρι και την έξοδο

Σε κάθε νοσηλευτήριο θα πρέπει να καθορισθεί συγκεκριμένη είσοδος των ασθενών στα Εξωτερικά Ιατρεία:

– Σε κάθε είσοδο και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους θα υπάρχει αλκοολούχο αντισηπτικό.
– Εκεί θα γίνεται έλεγχος για κατά πόσο ο ασθενής έχει προγραμματισμένο ραντεβού.
– Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε συνοδούς, εκτός εάν επιβάλλεται από την κατάσταση του ασθενή.
– Θα γίνεται θερμομέτρηση στον ασθενή και σε περίπτωση που παρουσιάζει πυρετό ή βήχα ή άλλα συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού συστήματος, θα παραπέμπεται άμεσα στο Ιατρείο Διαλογής (Βραχεία Νοσηλεία) για εξέταση.
– Η είσοδος του ασθενή θα επιτρέπεται με υποχρεωτική χρήση μάσκας, μισή ώρα πριν το προκαθορισμένο ραντεβού του για αποφυγή συνωστισμού.
– Αν ο ασθενής, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, θεωρηθεί ύποπτο κρούσμα, θα ακολουθούνται όλα τα σχετικά μέτρα προφύλαξης. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό θα απομακρύνεται και θα εφαρμόζονται τα σχετικά πρωτόκολλα.
– Ο ασθενής πρέπει να παραμείνει στο δωμάτιο με κλειστή την πόρτα. Τα αντικείμενα και τα απορρίμματα πρέπει επίσης να παραμένουν στο δωμάτιο..
– Θα ενημερώνεται το Ιατρείο Διαλογής (Βραχεία Νοσηλεία) για την παραλαβή του ασθενή.
– Θα ακολουθεί καθαρισμός απορριμμάτων και απολύμανση των επιφανειών του χώρου σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα.
– Θα γίνεται ενημέρωση των παρευρισκομένων στο χώρο του ιατρείου, οι οποίοι είχαν οποιαδήποτε άμεση επαφή με τον ασθενή.

Διαδικασία εγγραφής

– Η εγγραφή των ασθενών θα γίνεται σε συγκεκριμένους χώρους που θα καθορίζονται από τη Διεύθυνση του Νοσηλευτηρίου, ανάλογα και με τον ημερήσιο αριθμό ραντεβού και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλα τα μέτρα προστασίας (υποχρεωτική χρήση μάσκας και γαντιών από το προσωπικό και χρήση μάσκας από τους ασθενείς, προστατευτικό γυαλί μπροστά από το γραφείο εγγραφής, απόσταση τουλάχιστον δύο μέτρων μεταξύ των ασθενών, χρήση αντισηπτικού κ.λπ.).
– Εφόσον τα ραντεβού θα είναι προκαθορισμένα, να γίνεται προσπάθεια όπως οι ιατρικοί φάκελοι των ασθενών να ανευρίσκονται από την προηγούμενη ημέρα.
– Οι χώροι αναμονής για ασθενείς πρέπει, «να είναι καλά αεριζόμενοι και να υπάρχουν τουλάχιστο δύο μέτρα απόσταση μεταξύ των ασθενών, αλλά και εύκολη πρόσβαση σε αλκοολούχο αντισηπτικό».

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΗΣ

Στο σχεδιασμό που απέστειλε στις συντεχνίες ο ΟΚΥπΥ, κάνει και συγκεκριμένη πρόταση η οποία αφορά την εξυπηρέτηση των ασθενών με την όσο το δυνατό λιγότερη φυσική επαφή τους με το προσωπικό των νοσοκομείων.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την πρόταση:
– Για συνταγές φαρμακευτικών προϊόντων που βρίσκονται στον κατάλογο του ΓεΣΥ και δεν χρειάζεται εξέταση από γιατρό, κατόπιν συνεννόησης γιατρού και ασθενή, η συνταγή να υποβάλλεται στο μηχανογραφικό σύστημα του ΟΑΥ, χωρίς την απαίτηση εγγραφής και συμπληρωμής.
– Για όλους τους ασθενείς που βρίσκονται στον ημερήσιο κατάλογο για ραντεβού, η εγγραφή να γίνεται χωρίς τη φυσική παρουσία των ασθενών βάσει του καταλόγου και χωρίς να απαιτείται η συμπληρωμή.

Η πρόταση αυτή του οργανισμού φαίνεται να γίνεται αποδεκτή από τις συντεχνίες.

Πηγή: philenews