Ανάγκη για απόσταση 100 μέτρων στις παραλίες

Την ανάγκη όπως υπογραφεί και κυρωθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία το Έβδομο Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου εξέφρασε ο Γενικός Εισαγγελίας, Κώστας Κληρίδης, σε δήλωσή του στον τηλεοπτικό στάθμο Sigma, κληθείς να σχολιάσει το χθεσινό δημοσίευμα του «Φ» με θέμα τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας για τη δόμηση στις παραλίες. Ο κ. Κληρίδης έκανε λόγο για «κλασική περίπτωση κατά την οποία πρέπει να πρυτανεύει το δημόσιο συμφέρον και όχι οποιοδήποτε άλλο συμφέρον».

Σημειώνεται ότι η Κύπρος δεν έχει προχωρήσει στην υπογραφή και κύρωση του Πρωτοκόλλου, «βασικά λόγω της ανησυχίας που έχει εκφράσει το Υπουργείο Εσωτερικών σε σχέση με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου, το οποίο προβλέπει ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η δόμηση σε απόσταση 100 μέτρων από την υψηλότερη χειμερινή ίσαλη γραμμή εκτός υπό κάποιες προϋποθέσεις», αναφέρει σε απάντηση ο υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΓΑΑΠ) σε σχετική ερώτηση που τέθηκε στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Σε αντίθεση με το ισχύον καθεστώς, εφόσον κυρωθεί το Πρωτόκολλο, η χάραξη παράκτιας ζώνης προστασίας θα είναι υποχρεωτική με αποτέλεσμα έργα ιδιωτικού συμφέροντος που απέχουν λιγότερο από 100 μέτρα από τον αιγιαλό δεν θα αδειοδοτούνται, αφού οι εξουσίες του Υπουργικού Συμβουλίου δεν υπερτερούν της διεθνούς σύμβασης.

Σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα, το 7ο Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βαρκελώνης «θα πρέπει να υπογραφεί και να κυρωθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία», προσθέτοντας ότι «περιέχει χρήσιμες και αυστηρές πρόνοιες, οι οποίες θα υποβοηθήσουν την ορθολογιστική ανάπτυξη των παραλιών μας».

Πρόσθεσε ότι «έχει τεθεί κάποιο θέμα διαχρονικά και μια διαφωνία ως προς το κατά πόσο είναι ικανοποιητικές οι υφιστάμενες νομοθετικές ρυθμίσεις ή αντίθετα κατά πόσο θα πρέπει να εφαρμοστούν οι κάπως πιο αυστηρές πρόνοιες του Πρωτοκόλλου». «Υπήρξε επίσης», όπως ανέφερε, «η άποψη από πλευράς υπηρεσιακών παραγόντων ότι μπορεί τα δύο να συμβαδίζουν, έτσι ώστε ουσιαστικά οι πρόνοιες του περί της Προστασίας της Παραλίας Νόμου να ταυτίζονται με τις αυστηρές εκείνες πρόνοιες του Πρωτοκόλλου». «Πλην όμως είναι η δική μας άποψη, την οποία έχουμε εκφράσει ξανά και έντονα προς το αρμόδιο Υπουργείο, ότι εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πρόκειται εδώ ουσιαστικά για πρόνοιες ευρωπαϊκού δικαίου που πρέπει να εφαρμοστούν και να έχουν ως είθισται αυξημένη ισχύ πάνω στην εθνική νομοθεσία, ούτως ώστε μόνο κατ’ εξαίρεση και υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις που τίθενται στο Πρωτόκολλο, να μπορεί να παρακάμψει κάποιος την αυστηρότητα της προστασίας που δίδεται για την ανάπτυξη των παραλιών».

Τονίζεται ότι το Πρωτόκολλο καθορίζει ως παράκτια ζώνη προστασίας όπου δεν επιτρέπεται η δόμηση, τα 100 μέτρα τουλάχιστον, ενώ ο περί Προστασίας της Παραλίας Νόμος επιτρέπει τον καθορισμό της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας και συνεπώς τη δόμηση σε μικρότερη απόσταση μέχρι 100 υάρδες (91,44 μέτρα), όπως δύναται να καθορίσει ο εκάστοτε υπουργός Εσωτερικών.

Σύμφωνα με απάντηση ημερομηνίας 12/1/2010 του πρώην υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μιχάλη Πολυνείκη, στην ερώτηση ημερομηνίας 16/9/2009, του βουλευτή Γιώργου Περδίκη, «κατά το Συνέδριο των Εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων που πραγματοποιήθηκε στις 20-21/1/2008 στη Μαδρίτη της Ισπανίας, το Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών δεν υπογράφτηκε από την Κύπρο. Η απόφαση της Κυβέρνησης για μη υπογραφή του Πρωτοκόλλου βασίστηκε στο γεγονός ότι το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου που αφορά τη ζώνη προστασίας της παραλίας σε απόσταση 100 μέτρων, προσκρούει σε υφιστάμενες νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Αναγνώριση της δεύσμευσης για κύρωση

Σύμφωνα με απάντηση ημερομηνίας 8/11/2016 του τέως υπουργού Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη, στην ερώτηση ημερομηνίας 3/8/2016, του βουλευτή Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, «το Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών της Σύμβασης της Βαρκελώνης είναι δεσμευτικό για την Κύπρο, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει και κυρώσει το εν λόγω Πρωτόκολλο. Η αρμόδια αρχή για την προώθηση της κύρωσης του Πρωτοκόλλου και εν συνεχεία για την εφαρμογή του είναι ο υπουργός ΓΑΑΠ».

Μελετούν τις επιπτώσεις από την αύξηση της απόστασης

Το Υπουργείο ΓΑΑΠ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για κύρωση του Πρωτοκόλλου

Παρά το γεγονός ότι ο Γενικός Εισαγγελέας γνωμάτευσε σχετικά με το θέμα τρεις φορές στο παρελθόν, το Υπουργείο Εσωτερικών ανέμενε εκ νέου γνωμάτευση όπως διαπιστώνεται μέσα από απάντηση του νυν υπουργού ΓΑΑΠ Κώστα Καδή. Σύμφωνα την απάντηση ημερομηνίας 6/5/2019, στην ερώτηση ημερομηνίας 25/10/2018, του βουλευτή Χαράλαμπου Θεοπέμπτου. «Η υπογραφή και κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ευρωπαϊκό δίκαιο και δεσμεύει τα Κράτη Μέλη της και τα ινστιτούτα της. Συνεπώς, στις Γνωματεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα το 2008, 2011 και 2013 αναφέρεται ρητά η υποχρέωση της Κύπρου να κυρώσει το Πρωτόκολλο ή να εφαρμόσει τις διατάξεις του, προτού το κυρώσει, αφού είναι δεσμευτικό ως πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται ότι, το Πρωτόκολλο που αποτελεί το Έβδομο Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βαρκελώνης είναι το μόνο που η Κύπρος δεν έχει κυρώσει. Το Τμήμα Περιβάλλοντος μετά την ισχύ του Πρωτοκόλλου από τις 24/3/2011 εφαρμόζει τις πρόνοιές του όπως η σύσταση Ομάδας Εργασίας για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών και η εκπόνηση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών για την περίοδο 2018-2028», αναφέρεται στην απάντηση.

Όσον αφορά στο πότε αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η Σύμβαση και το Πρωτόκολλο με βάση τον προγραμματισμό, ο υπουργός ΓΑΑΠ αναφέρει ότι «η Σύμβαση για την ετοιμασία της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών για την περίοδο 2018-2028 ολοκληρώθηκε και αξιολογείται από το Υπουργείο ΓΑΑΠ, με σκοπό να υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και υλοποίηση από τα αρμόδια Τμήματα. Η Κύπρος δεν έχει προχωρήσει στην κύρωση του Πρωτοκόλλου, βασικά λόγω της ανησυχίας που έχει εκφράσει το Υπουργείο Εσωτερικών σε σχέση με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου, το οποίο προβλέπει ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η δόμηση σε απόσταση 100 μέτρων από την υψηλότερη χειμερινή ίσαλη γραμμή εκτός υπό κάποιες προϋποθέσεις.

Το Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολές του το 2014, 2015 και 2016 ζήτησε Γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα για την πρόταση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για τροποποίηση του άρθρου 5Α(1) του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ. 59) ώστε να συνάδει με το άρθρο 8(2)(β) του Πρωτοκόλλου, χωρίς καμία απάντηση μέχρι σήμερα. Κατά τη συνάντηση που έγινε για το θέμα στο Υπουργείο Εσωτερικών, στις 16/1/2019, αποφασίστηκε όπως εν αναμονή της Γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα, οριστεί τεχνική ομάδα από τα Τμήματα Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Οικήσεως και Κτηματολογίου και Χωρομετρίας τα οποία θα καθορίσουν τις τεχνικές πτυχές για τις επιπτώσεις από την αύξηση της απόστασης της ζώνης προστασίας της παραλίας από 100 υάρδες στα 100 μέτρα, όπως ορίζει το Πρωτόκολλο, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εσωτερικών. Λόγω της έλλειψης νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση παράκτιων περιοχών, όπως καταγράφεται στη Στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών και στη Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, το Υπουργείο ΓΑΑΠ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για κύρωση του Πρωτοκόλλου».

Πηγή: Philenews