Αναλυτικά οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου

Η σχετική ανακοίνωση

b annita Υπουργικό

Το Υπουργικό Συμβούλιο συνήλθε το πρωί υπό την προεδρία της προεδρεύουσας της Δημοκρατίας, Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κας. Αννίτας Δημητρίου. Λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις:

Το Υπουργικό Συμβoύλιo θεσμοθέτησε τη διαδικασία που ισχύει και σήμερα άτυπα σε σχέση με την επιλογή του προσώπου που το Υπουργικό Συμβούλιο εισηγείται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη θέση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Κοινωνίας των Πολιτών. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την υιοθέτηση Εθνικής Στρατηγικής για την προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και της Χρηματοοικονομικής Παιδείας στην Κύπρο. Θα συσταθεί επιτροπή η οποία θα αναλάβει την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής.

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τον διορισμό του κ. Ευγένιου Ευγενίου ως Προέδρου του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA) για το υπόλοιπο της τετραετούς θητείας εις αντικατάσταση του κ. Γιάννη Μάτση, ο οποίος παραιτήθηκε πρόσφατα.

To Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας να απαλλάσσει τους εκπαιδευτικούς/αθλητές της Κυπριακής Εθνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής από τα διδακτικά τους καθήκοντα προκειμένου να τους αξιοποιεί σε δραστηριότητες ενημέρωσης των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών για θέματα αναπηρίας και για τον παραολυμπιακό αθλητισμό.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο στήριξης των αθλητών της Κυπριακής Εθνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Κ.Ε.Π.Ε) και της προώθησης του πνεύματος των παραολυμπιακών αγώνων στους μαθητές των δημόσιων σχολείων.