Αποσύρονται προϊόντα από την Κυπριακή αγορά – Δείτε φωτογραφίες

Στα πιο κάτω αναφερόμενα τρόφιμα με την εμπορική επωνυμία Rabenhorst, διαπιστώθηκε να περιέχεται η μη επιτρεπόμενη ουσία οξείδιο του αιθυλενίου

646971AF BF1C 42DE 93F9 D5F30C72AE60 ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, Οξείδιο του αιθυλενίου, Υπουργείο Υγείας

Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου έχουν λάβει σχετική ενημέρωση μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), σύμφωνα με την οποία στα πιο κάτω αναφερόμενα τρόφιμα με την εμπορική επωνυμία Rabenhorst, διαπιστώθηκε να περιέχεται η μη επιτρεπόμενη ουσία οξείδιο του αιθυλενίου, κατά παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας:

3C69D633 012C 44A1 A5ED 7B19E2759391 ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, Οξείδιο του αιθυλενίου, Υπουργείο Υγείας 9336B8B8 5F3A 42C6 961D F1644BFDECAE ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, Οξείδιο του αιθυλενίου, Υπουργείο Υγείας

Oι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά την επιχείρηση τροφίμων που διακινεί τα εν λόγω προϊόντα στην κυπριακή αγορά, με οδηγίες για άμεση ανάκληση /απόσυρση όλων των ποσοτήτων των συγκεκριμένων παρτίδων.

Επειδή, όμως, ενδέχεται κάποια ποσότητα των εν λόγω παρτίδων να βρίσκεται ήδη στην κατοχή καταναλωτών, αυτοί προτρέπονται όπως αποφύγουν την κατανάλωση τους και εάν επιθυμούν να τα επιστρέψουν στους χώρους από όπου τα έχουν αγοράσει.