Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για όλα τα ειδικά σχέδια

Την έκθεση και την υπογραφή του εγκεκριμένου λογιστή θα πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις για την εφαρμογή των ειδικών σχεδίων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ιού COVID 19, για την περίοδο από 13 Ιουνίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020.

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας έχουν αναρτηθεί τα υποδείγματα της έκθεσης από εγκεκριμένο λογιστή και άρχισε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για όλα τα ειδικά σχέδια. Για το σχέδιο ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων θα υπάρχει έκθεση εγκεκριμένου λογιστή που θα αναφέρει «Με βάση τα λογιστικά και άλλα στοιχεία και αρχεία που τηρούνται από την επιχείρηση ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης αναμένεται να μειωθεί/έχει μειωθεί σε ποσοστό πέραν του 55% για την περίοδο από ………… μέχρι ………….σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρηση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19».

Στην περίπτωση που η επιχείρηση λειτουργεί για πρώτη φορά κατά την πιο πάνω περίοδο η οποιαδήποτε εκτίμηση της μείωσης του κύκλου εργασιών θα πρέπει να γίνει με βάση τη μελέτη βιωσιμότητας για τον προσδοκώμενο κύκλο εργασιών και την οποιαδήποτε μείωσή του λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19.

Πηγή: Philenews