Διευκρινίσεις ΥΠΕΣ για την τοποθέτηση ασανσέρ σε προσφυγικούς οικισμούς

Ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα εγκατάστασης ανελκυστήρων σε πολυκατοικίες Κυβερνητικών Οικισμών, εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών

D6D2D922 B412 471C B716 90AA7DC302BB

Ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα εγκατάστασης ανελκυστήρων σε πολυκατοικίες Κυβερνητικών Οικισμών, εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, δίνοντας διευκρινίσεις.

Όπως σημειώνει το Υπουργείο, κατά τις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, ακούστηκαν τοποθετήσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Επειδή, κατά τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν στην εγκατάσταση ανελκυστήρων σε πολυκατοικίες κυβερνητικών οικισμών, ακούστηκαν σε συνεδρίες της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων τοποθετήσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, το Υπουργείο  Εσωτερικών επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα:

Το Πρόγραμμα Εγκατάστασης Ανελκυστήρων σε Πολυκατοικίες Κυβερνητικών Οικισμών αφορά στην εγκατάσταση ανελκυστήρων σε 368 υφιστάμενες πολυκατοικίες παγκύπρια. Μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ανελκυστήρων σε 115 πολυκατοικίες με κόστος €12 εκ., ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η εγκατάσταση ανελκυστήρων σε άλλες 17 πολυκατοικίες, σε κυβερνητικούς οικισμούς στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας με συνολικό κόστος €3,5 εκ., παράλληλα με εργασίες συντήρησης των πολυκατοικιών.

Για άλλες 13 πολυκατοικίες, σε κυβερνητικούς οικισμούς στις Επαρχίες Λεμεσού και Λάρνακας, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία ετοιμασίας εγγράφων διαγωνισμού και προκήρυξης προσφορών, με προοπτική την έναρξη κατασκευαστικών εργασιών εντός του 2023, με συνολικό εκτιμώμενο κόστος περί τα €3,0 εκ.

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει ολοκληρώσει σχετικές μελέτες για την εγκατάσταση ανελκυστήρων και στις υπόλοιπες πολυκατοικίες, με βάση τις οποίες έχει διαπιστωθεί ότι σε 99 πολυκατοικίες είναι τεχνικά δυνατή η προώθηση των έργων και ως εκ τούτου βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εξασφάλισης της συγκατάθεσης του συνόλου των συνιδιοκτητών κάθε μίας από τις εν λόγω πολυκατοικίες ώστε να προωθηθεί η υλοποίηση των έργων. Στο παρόν στάδιο βρίσκεται σε εξέλιξη η ετοιμασία σχεδίων και εγγράφων για την προκήρυξη προσφορών για την εγκατάσταση ανελκυστήρων σε 30 από αυτές τις πολυκατοικίες, με συνολικό εκτιμώμενο κόστος περί τα €6,0 εκ., νοουμένου ότι θα εξασφαλισθεί η συγκατάθεση του συνόλου των συνιδιοκτητών των διαμερισμάτων.

Για αριθμό πολυκατοικιών, η τοποθέτηση ανελκυστήρα προϋποθέτει την κατεδάφιση παράνομων προσθηκών οι οποίες έχουν εκτελεστεί από συγκεκριμένους συνιδιοκτήτες.

Να σημειωθεί ότι, στα υπό εκτέλεση, αλλά και στα προγραμματιζόμενα έργα τα οποία αφορούν στο Πρόγραμμα Αναδόμησης Κτηρίων στους Κυβερνητικούς Οικισμούς,   εγκαθίστανται ανελκυστήρες σε όλες τις νέες πολυκατοικίες που ανεγείρονται.