Δημιουργία «Συμμαχίας ασθενών – ιατρών» από την ΟΣΑΚ

Στην δημιουργία της «Συμμαχίας ασθενών – ιατρών για το ΓεΣΥ», προχώρησαν η ΟΣΑΚ και ομάδα ιατρών

206a34e4b25a496271bb7d1faec8e5d2 1

Στην δημιουργία της «Συμμαχίας ασθενών – ιατρών για το ΓεΣΥ», προχώρησαν η ΟΣΑΚ και ομάδα ιατρών-συνεργατών της, με στόχο την ανάδειξη της συνεργασίας ασθενών και ιατρών, ώστε μέσα από τις δράσεις και παρεμβάσεις της, να στηρίξει το ΓεΣΥ και να συμβάλει στην διόρθωση στρεβλώσεων, στην κάλυψη κενών και στην ενίσχυση του Συστήματος Υγείας, κατά τρόπο που να διευκολύνει τους ιατρούς και να προσφέρει ταυτόχρονα πλήρεις και ποιοτικές υπηρεσίες στους ασθενείς.

Ανακοίνωση της ΟΣΑΚ αναφέρει ότι βασικές αρχές της Συμμαχίας είναι η τήρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, η αποφυγή τροποποιήσεων της νομοθεσίας που θα αλλοιώνουν τον μονοασφαλιστικό χαρακτήρα ή την αρχιτεκτονική ή τη δομή του ΓεΣΥ και η εξασφάλιση βέλτιστης στήριξης τόσο των παρόχων όσο και των δικαιούχων.

Σκοπός, σημειώνεται, να γίνονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις βάσει στοιχείων και ενδείξεων, ώστε τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του ΓεΣΥ να επιλύονται ταχέως, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο ο χαρακτήρας, η αρχιτεκτονική, η δομή και η φιλοσοφία του Συστήματος.

Η ομάδα πρωτοβουλίας για τη δημιουργία της «Συμμαχίας», η οποία έχει ήδη συσταθεί, αναλαμβάνει την προώθηση των στόχων της «Συμμαχίας» και την εγγραφή μελών τόσο από το χώρο των οργανωμένων ασθενών όσο και από το χώρο των ιατρών του ΓεΣΥ.

Επισημαίνεται ότι η «Συμμαχία» δεν αποτελεί συνδικαλιστικό όργανο, δεν αναμειγνύεται σε ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις ιατρών – ΟΑΥ και σε καμία περίπτωση δεν έχει στόχο να αντικαταστήσει επίσημους θεσμούς.

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο της «Συμμαχίας» και υπό την ΟΣΑΚ, οι γιατροί που συμμετέχουν και είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΑΥ, θα μπορούν να εκπροσωπούν ή/και να συμμετέχουν με την ΟΣΑΚ εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο, σε επίσημες συνεδριάσεις ή συσκέψεις αρμοδίων φορέων στις οποίες το οργανωμένο κίνημα των ασθενών συμμετέχει στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου ρόλου του ως ο εκπρόσωπος των ασθενών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ