Έκτακτη σύσκεψη της ΡΑΕΚ για τα μέτρα – Πιθανές διακοπές ρεύματος

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί έκτακτη σύσκεψη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου

AFE4F72E 16FF 4E17 9BC9 4C0A19CAFC4D

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί έκτακτη σύσκεψη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για να εξετάσει την κατάσταση που αναμένεται να δημιουργηθεί μετά την απόφαση των συντεχνιών της Αρχής Ηλεκτρισμού να μην θέσουν σε λειτουργία την ερχόμενη Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου, τις έξι ατμοηλεκτρικές μονάδες του Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού της Δεκέλειας με κίνδυνο να υπάρξουν διακοπές ρεύματος σε περίπτωση που αυξηθεί η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Αναμενέται ότι μετά την σύσκεψη η ΡΑΕΚ θα εκδώσει ανακοίνωση για τις αποφάσεις που έλαβε.

Σε επιστολή τους προς τον Γενικό Διευθυντή της ΑΗΚ οι συντεχνίες  ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΑΗΚ, ΣΕΠΑΗΚ και ΣΥΒΑΗΚ αναφέρουν πως οι έξι ατμοηλεκτρικές μονάδες του Η/Σ Δεκέλειας έκνομα λειτουργούν και συμβάλλουν στην αύξηση κόστους και στη δημιουργία φαινομένων αισχροκέρδειας και ως εκ τούτου το προσωπικό δεν θα συμμετέχει σε οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα.

Αναφέρουν επίσης ότι το προσωπικό για τις εργασίες κατασκευών, λειτουργίας και συντήρησης θα εργάζεται με σωστά δομημένα και συμπληρωμένα συνεργεία, υπό την αναγκαία επίβλεψη και επιστασία και κανένα μέλος του προσωπικού δεν θα εκτελεί καθήκοντα, που δεν προβλέπονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που κατέχει.

Πηγή: ΚΥΠΕ