Επικίνδυνες χημικές ουσίες σε αποκριάτικα προϊόντα (ΦΩΤΟΣ)

Επικίνδυνες χημικές ουσίες σε αποκριάτικα προϊόντα

8F9EEADD 7D9B 45D3 A0D7 CDDC27E06572

Με την ευκαιρία των επερχόμενων εκδηλώσεων για την Αποκριά, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιθυμεί να ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τις αγορές του.

Αρκετά προϊόντα όπως μάσκες αμφίεσης και αποκριάτικες στολές και άλλα αντικείμενα/παιχνίδια περικλείουν κινδύνους διότι πιθανόν να περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες όπως φθαλικούς εστέρες ή/και αζωχρωστικές ουσίες. Οι φθαλικοί εστέρες χαρακτηρίζονται ως ουσίες τοξικές για την αναπαραγωγή ενώ οι αζωχρωστικές ενώσεις χαρακτηρίζονται  ως καρκινογόνες ουσίες. Τα προϊόντα που περιέχουν τις πιο πάνω χημικές ουσίες σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από το μέγιστο επιτρεπόμενο από την νομοθεσία όριο δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά.

Επιπρόσθετα, το Τμήμα πληροφορεί τόσο τους προμηθευτές όσο και το κοινό ότι ορισμένα είδη εύφλεκτων αερολυμάτων (sprays) που κυκλοφορούν στην αγορά και χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγικούς και διακοσμητικούς σκοπούς (π.χ. αφροί, σερπαντίνες, λαμπυρίζουσα σκόνη (glitter) κ.λπ.) δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά για πώληση στους καταναλωτές και ιδιαίτερα στα παιδιά γι’ αυτό και φέρουν στην ετικέτα τους τη φράση «Μόνο για επαγγελματική χρήση». Επιπρόσθετα τέτοια προϊόντα είναι πιθανόν να περιέχουν και άλλες πολύ επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία χημικές ουσίες.Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι τέτοιου τύπου προϊόντα πωλούνται σε σημεία πώλησης (περίπτερα, υπεραγορές και υπαίθριους πάγκους), με αποτέλεσμα αυτά να αγοράζονται από καταναλωτές ή ακόμα και από παιδιά, δηλαδή άτομα που δεν είναι σωστά ενημερωμένα για την επικινδυνότητα των προϊόντων αυτών.

4FF6CF9C 0FF8 44FF A8D9 061E28FFF5DD

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό στις αγορές του, ιδιαίτερα όταν τα προϊόντα που αγοράζει μπορεί να χρησιμοποιηθούν από παιδιά. To κοινό καλείται επίσης να μελετά με προσοχή τις επιμέρους πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα των προϊόντων και σε περίπτωση που έχει οποιεσδήποτε αμφιβολίες για την ασφάλειά τους, να ενημερώνει σχετικά τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405637, 22405611 και 22405609.

Περισσότερες πληροφορίες για μη συμμορφούμενα προϊόντα που εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή αγορά είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του Συστήματος RAPEX.