Φρένο στο «Εστία» από το Κτηματολόγιο πριν ακόμα εκκινήσει

Στο Κτηματολόγιο, ενδεχομένως να καθυστερήσουν οι διαδικασίες για ένταξη δανειοληπτών στο σχέδιο Εστία. Και αυτό λόγω των εγγράφων που απαιτούνται να προσκομίσουν οι αιτητές από το Κτηματολόγιο, το οποίο, ωστόσο, είναι επιφορτισμένο με μεγάλο όγκο άλλης εργασίας και αντιμετωπίζει προβλήματα υποστελέχωσης.

Μεταξύ των παραστατικών που πρέπει να υποβάλουν οι δανειολήπτες είναι και το πιστοποιητικό παγκύπριας έρευνας ακίνητης ιδιοκτησίας για τον αιτητή και για όλα τα μέλη της οικογένειάς του από το Κτηματολόγιο, που να περιλαμβάνει στοιχεία για τα εμπράγματα βάρη, συμπεριλαμβανομένων και των πωλητήριων εγγράφων.

Παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλίσουν και έγγραφα σχετικά με την αποξένωση περιουσίας από το 2016 και μετά. Αξίζει να σημειωθεί πως το πιστοποιητικό παγκύπριας έρευνας ακίνητης ιδιοκτησίας, θα πρέπει να αναγράφει τις αξίες των ακινήτων σε τιμές του 2018.

Για να παραχωρήσει το Κτηματολόγιο όλα τα συγκεκριμένη έγγραφα, θα πρέπει να προχωρήσει και στους απαιτούμενους ελέγχους, οι οποίοι είναι χρονοβόροι καθώς δεν είναι καταχωρημένα όλα τα δεδομένα ηλεκτρονικά. Επίσης για κάποιες «προβληματικές» περιπτώσεις ακινήτων, οι λειτουργοί του Κτηματολογίου, για να εξακριβώσουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να εκδώσουν τα σχετικά πιστοποιητικά, θα πρέπει να ανατρέξουν στα βιβλία του κτηματολογίου και να ανοίξουν πολλούς φακέλους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση δανειολήπτη ο οποίος, αφού ετοίμασε την αίτησή του για να ενταχθεί στο σχέδιο Εστία, όταν απευθύνθηκε στο Κτηματολόγιο για να εξασφαλίσει το σχετικό πιστοποιητικό, τον ενημέρωσαν πως η έρευνα δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν τα τέλη Οκτωβρίου. Κι αυτό χωρίς να προκύψει κάποιο απρόοπτο εμπόδιο. Δηλαδή, μόλις δεκαπέντε ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων.

Σε κάποιες δε περιπτώσεις που οι δανειολήπτες εξασφάλισαν ενωρίτερα τα σχετικά πιστοποιητικά από το Κτηματολόγιο, αυτά θα πρέπει να αντικατασταθούν καθώς από τον περασμένο Ιούλιο, επικαιροποίηθηκαν οι νέες αξίες των ακινήτων με τιμές του 2018. Τα πιστοποιητικά που κατέχουν σήμερα πολλοί δανειολήπτες είναι με αξίες του 2013 γι αυτό θα πρέπει να αντικατασταθούν για να μπορούν να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις από τις τράπεζες.
Για την έκδοση πιστοποιητικών με τα οποία παρέχονται πληροφορίες για την ακίνητη περιουσία, ο αιτητής καταβάλλει συγκεκριμένα τέλη, τα οποία αυξάνονται ανάλογα με το είδος των ερευνών που πρέπει να διενεργήσει το Κτηματολόγιο.

Για παράδειγμα για την παροχή πληροφοριών για ακίνητο σε δήμο, το τέλος είναι €10 και για ακίνητα παγκύπρια τα τέλη αυξάνονται στα €20. Στην περίπτωση των πιστοποιητικών για το σχέδιο Εστία, τα ποσά ενδεχομένως να φτάσουν στα €50 για κάθε αίτηση, καθώς θα εξεταστεί εάν το ακίνητο φέρει εμπράγματο βάρος και εάν αποξενώθηκε άλλο ακίνητο του αιτητή. Τα ίδια τέλη καταβάλλονται και για κάθε μέλος της οικογένειας του αιτητή.

Ο Αντρέας Σωκράτους, διευθυντής του Κτηματολογίου, ανέφερε στον «Φ» πως το Τμήμα θα καταβάλει όλες τις προσπάθειες στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, για να παραχωρεί έγκαιρα τα σχετικά πιστοποιητικά στους δανειολήπτες. Ανέφερε επίσης πως οι πολίτες μπορούν να εξασφαλίσουν κάποια πιστοποιητικά και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος. «Εάν οι πολίτες αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχει η ιστοσελίδα του Κτηματολογίου, τότε θα απελευθερωθεί το ανάλογο προσωπικό», πρόσθεσε. Κάλεσε δε τους ενδιαφερόμενους για το σχέδιο Εστία, να μην μείνουν την τελευταία στιγμή να απευθυνθούν στο Κτηματολόγιο για τα έγγραφα που χρειάζονται.