ΓεΣΥ: Έτοιμο το μητρώο νευρολογικών ασθενών που χρήζουν φυσιοθεραπείας

Η δημιουργία του μητρώου αυτού έχει ως στόχο την εξατομικευμένη απόδοση φυσιοθεραπειών, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ασθενή

A0BD4E50 B4F9 43D1 988B 273A6EBFBC5C

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων του ΓεΣΥ, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας επιθυμεί όπως ενημερώσει το κοινό αναφορικά με την ολοκλήρωση της δημιουργίας του μητρώου νευρολογικών ασθενών που χρήζουν φυσιοθεραπείας.

Η δημιουργία του μητρώου αυτού έχει ως στόχο την εξατομικευμένη απόδοση φυσιοθεραπειών, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ασθενή.

Στο μητρώο έχουν συμπεριληφθεί όλοι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα ασθενείς, ενήλικες και παιδιά, με νευρολογικές παθήσεις, οι οποίοι χρήζουν φυσιοθεραπείας και για τους οποίους ο θεράπων ιατρός τους έχει υποβάλει τις απαραίτητες πληροφορίες στον Οργανισμό. Νέοι ασθενείς έχουν την δυνατότητα να εντάσσονται στο μητρώο, ανά πάσα στιγμή, μέσω της ίδιας διαδικασίας.

Με την ολοκλήρωση του μητρώου, ο Οργανισμός έχει προβεί στις παρακάτω ενέργειες προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων:

Ενημέρωση Θεράποντων Ιατρών: οι θεράποντες ιατροί έλαβαν ενημέρωση για όλους τους ασθενείς των οποίων τα στοιχεία απέστειλαν στον Οργανισμό προς ένταξή τους στο μητρώο. Η ενημέρωση περιελάβανε τον αριθμό των φυσιοθεραπειών που μπορεί να λάβει ο κάθε ασθενής σύμφωνα με το μητρώο.

Ενημέρωση Φυσιοθεραπευτών: οι φυσιοθεραπευτές έλαβαν ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας τους με τον Οργανισμό για τους ασθενείς που διαχειρίζονται και οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στο μητρώο.

Ενημέρωση Δικαιούχων: οι ασθενείς οι οποίοι καταχώρησαν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στο ΓεΣΥ, έχουν ήδη ενημερωθεί σχετικά με τον αριθμό των φυσιοθεραπειών που μπορούν να λάβουν με βάση το μητρώο για το τρέχον έτος, καθώς και για τον αριθμό των φυσιοθεραπειών που είχαν λάβει μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, οι ασθενείς, ιατροί και φυσιοθεραπευτές μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με το μητρώο νευρολογικών ασθενών μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ, με δωρεάν κλήση στο 17000. Η πληροφόρηση μέσω του Κέντρου θα δίδεται αποκλειστικά στους ασθενείς που έχουν ενταχθεί στο μητρώο, αλλά και στους θεράποντες ιατρούς και φυσιοθεραπευτές που τους παρέχουν σχετικές υπηρεσίες μέσω του ΓεΣΥ, κατόπιν της απαραίτητης ταυτοποίησης που θα γίνεται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης.

Τέλος, ο Οργανισμός ενημερώνει τους ασθενείς ότι έχει ξεκινήσει εκ νέου η αξιολόγηση νέων αιτημάτων για επιπρόσθετες φυσιοθεραπείες, η οποία είχε ανασταλεί μέχρι την ολοκλήρωση του μητρώου. Παράλληλα, ο Οργανισμός, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα ενημερώσει τους ιατρούς και φυσιοθεραπευτές για την έκβαση των σχετικών αιτημάτων τους.