Γυναίκες το 56% του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου

Στην Κύπρο σήμερα οι γυναίκες Δικαστές αποτελούν το 56% των Δικαστών του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου

ANOTATO DIKASTIRIO ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, Γυναίκες, δημοκρατια

Στην Κύπρο σήμερα οι γυναίκες Δικαστές αποτελούν το 56% των Δικαστών του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, το 50% των Επαρχιακών Δικαστών, το 36% των Εφετών και το 43% των Δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου, ανέφερε η Κατερίνα Σταματίου, Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Στην εναρκτήρια ομιλία της στο 2ο ετήσιο συνέδριο «Women in Law», που διοργάνωσε στη Λάρνακα, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, η κα. Σταματίου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η Δημοκρατία σήμερα, ως πολίτευμα, σημαίνει κυρίως την πολιτειακή εκείνη οργάνωση, που επιβάλλει στο κράτος να εγγυάται τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου. Όλα τα δικαιώματα του ανθρώπου πολιτικά ατομικά και κοινωνικά χωρίς βέβαια έμφυλες ή άλλες διακρίσεις».

Πρόσθεσε ότι «η νομική αυτή ισότητα των δύο φύλων όπως σήμερα καλά τη γνωρίζουμε και είναι ανέσπερα εδραιωμένη στο διεθνές, ευρωπαϊκό και ημεδαπό Δίκαιο, απουσιάζει παντελώς από την έννομη τάξη του άλλοτε πολιτισμένου κόσμου. Με προφανή στόχο την πρόληψη κάθε δυσμενούς διάκρισης μεταξύ των φύλων υιοθετήθηκαν ειδικοί εθνικοί μηχανισμοί στην Κυπριακή Δημοκρατία».

Σημείωσε ακόμα ότι «με τη θέσπιση του περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Αλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμου, ο Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει αρμοδιότητα να παρεμβαίνει σε σχέση με διακρίσεις, και οι οποίες παρατηρούνται στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, στους τομείς της απασχόλησης, της εργασίας, της επαγγελματικής κατάρτισης, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής προστασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης και της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες».

Ταυτόχρονα, συνέχισε η κα. Σταματίου, «ο Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, η θεσμοθέτηση του οποίου αναμένεται να υλοποιηθεί σύντομα, έχει ευρείες αρμοδιότητες και καθήκοντα, με σκοπό την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την εξάλειψη κάθε είδους διάκρισης σε βάρος των γυναικών. Μέσω της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων των δρομολογηθέντων Εθνικών Σχεδίων Δράσης, προωθείται η εμπέδωση έμφυλης κουλτούρας, αφενός στην κρατική μηχανή και αφετέρου στο κοινωνικό σύνολο».

Ανέφερε ακόμα ότι «ο Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Αντεγκληματικής Σωφρονιστικής Πολιτικής και Καταπολέμησης της Εμφυλης Βίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ενισχύει το όλο πλαίσιο προαγωγής και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εφαρμογής της αντεγκληματικής και σωφρονιστικής πολιτικής και καταπολέμησης της έμφυλης βίας».

Σήμερα, είπε η Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου «στη δικαστική εξουσία της Κύπρου οι γυναίκες Δικαστές αποτελούν το 50% των Επαρχιακών Δικαστών, το 36% των Εφετών, το 43% των Δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου και το 56% των Δικαστών του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου».

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος Αντωνία Θεοδοσίου παρουσίασε το θέμα «Προς αναζήτηση περιβαλλοντικής δικαιοσύνης: Τρίτος πυλώνας της Σύμβασης του Άαρχους (Aarhus)», στην ενότητα του Συνεδρίου με τίτλο «Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση & Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG & SDGs)».

Στην εισήγησή της η κα. Θεοδοσίου αναφέρθηκε, γενικά «στη Σύμβαση του Άαρχους, της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE), η οποία αποτελεί την κορυφαία συμφωνία για θέματα περιβαλλοντικής δημοκρατίας. Μετά την επικύρωσή της από 47 χώρες μέχρι το 2023 δόθηκε το δικαίωμα στην Κοινωνία των Πολιτών για πρόσβαση σε πληροφόρηση, για αποτελεσματική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, καθώς και για πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα».

Πρόσθεσε ότι «η Κύπρος έχει υπογράψει τη Σύμβαση το 1998 και την έχει επικυρώσει το 2003. Είκοσι ένα χρόνια μετά, η Σύμβαση είχε θετική επίδραση όσον αφορά την περιβαλλοντική διακυβέρνηση και τη θεσμική τήρηση των δύο πρώτων πυλώνων της Σύμβασης – της πρόσβασης στην πληροφόρηση και της συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων».

Κατά την παρουσίαση της η κα. Θεοδοσίου, ασχολήθηκε ειδικότερα με τον τρίτο πυλώνα, «αυτόν της πρόσβασης της κοινωνίας των πολιτών στη δικαιοσύνη για παραβιάσεις, που αφορούν το περιβάλλον και κατά συνέπεια της ποιότητας ζωής».

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε «στα ισχύοντα σε σχέση με το νομικό καθεστώς στη Δημοκρατία, κατά πόσον έχει προσαρμοστεί το Δίκαιο βάσει των όσων απορρέουν από τη Σύμβαση, στις διεθνείς και τις ενωσιακές υποχρεώσεις της χώρας μας και εάν οι πολίτες έχουν πράγματι πρόσβαση στη δικαιοσύνη στα κυπριακά ένδικα μέσα».

Στον δικό του χαιρετισμό, ο Πρόεδρος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου Μιχάλης Βορκάς ανέφερε ότι «το συνέδριο έχει καταστεί ένας θεσμός, που μέσα από την ανάδειξη σημαντικών θεμάτων προσφέρει επιμόρφωση και εξειδικευμένη γνώση και συνάμα προβληματίζει μέσα από την παρουσίαση δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για σύγχρονες προκλήσεις. Ο ΠΔΣ διοργανώνει το συγκεκριμένο συνέδριο κατά τα πρότυπα αντίστοιχων διοργανώσεων της Βιέννης, του Διεθνούς Δικηγορικού Συλλόγου και του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE) με εστίαση στην προώθηση της ενδυνάμωσης, της σύνδεσης, της ενημέρωσης και της ανάπτυξης των γυναικών».

Πρόσθεσε ότι «απώτερος σκοπός του συνεδρίου είναι η προσπάθεια εδραίωσης στην Κύπρο ενός εξειδικευμένου επιστημονικού βήματος, όπως ήδη υπάρχει και σε άλλες χώρες, που να προωθεί ζητήματα τα οποία άπτονται όλων των θεμάτων, που σχετίζονται με τον δικό μας τομέα ή συνδέονται με αυτό. Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο μέσα στο οποίο οι δικηγόροι καλούμαστε να προσαρμοστούμε, μία δυσκολία για όλους μας, είναι να παραμένουμε ενημερωμένοι και να εξελισσόμαστε παράλληλα σε όλους τους τομείς.

Οι δικηγόροι, συνέχισε, «θα πρέπει να βρίσκονται σε ισόρροπη διαλεκτική σχέση, αφού είναι αυτοί που βλέπουν καθημερινά την εξέλιξη του δικαίου με όλες της αλλαγές που ανακύπτουν συνολικά και ευρύτερα. Η ενδυνάμωση των γυναικών είναι στόχος που μας αφορά όλους», είπε και σημείωσε πως «χρειάζονται συνεχείς δράσεις και παρεμβάσεις, η αποτελεσματικότητα των οποίων θα πρέπει να υπόκειται σε αξιολόγηση, ενώ αναγκαία αναδεικνύεται η προβολή των καλών πρακτικών και των θετικών παραδειγμάτων».

Στον χαιρετισμό του ο κ. Βορκάς αναφέρθηκε και στα θέματα ισότητας και είπε πως «το νυν Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου, με την ανάληψη των καθηκόντων του έχει προβεί στη σύσταση της Επιτροπή Ισότητας με σκοπό την επικέντρωση στα συναφή θέματα».

Μετά τους χαιρετισμούς διακεκριμένοι ομιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό ανέπτυξαν σύγχρονες θεματικές αναφορικά με την ενδυνάμωση των γυναικών, την αναβάθμιση δεξιοτήτων, την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε θέσεις ευθύνης και φορείς λήψης αποφάσεων, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στη σύγχρονη αγορά εργασίας, ιδιαιτέρως στο χώρο της δικηγορίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ