Οι 214 που χρυσοπλήρωσε το κράτος το 2018

Τον κατάλογο για τις πληρωμές πέραν του €1 εκ. που διενεργήθηκαν κατά το έτος 2018 από Υπουργεία / Τμήματα / Υπηρεσίες και Ειδικά Ταμεία της Κυβέρνησης σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα περισσότερα χρήματα και συγκεκριμένα €187,8 εκατ. καταβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως πληρωμές ίδιων πόρων, €59,1 εκατ. στην ΑΗΚ για την κατανάλωση ηλεκτρισμού, €42,9 εκατ. ως κρατική χορηγία στον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, €41,2 εκατ. ως κρατική χορηγία στον ΚΟΤ και €38,6 εκατ. στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως κρατική χορηγία επίσης.

Στην πρώτη δεκάδα όπου πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες πληρωμές, συναντάμε τον Δήμο Λευκωσίας με €34,9 εκατ. (κρατική χορηγία), τον ΚΟΑ με €33,1 εκατ. (κρατική χορηγία), τον ΚΟΑΠ με €27 εκατ. κρατική χορηγία, το ΡΙΚ με €21,7 εκατ. και την CARAMONDANI DESALINATION PLANTS LTD με €18,3 εκατ. για αγορά ύδατος.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν τις πληρωμές που έγιναν μέσω του λογιστικού συστήματος FIMAS, το οποίο χρησιμοποιείται από όλα τα Υπουργεία / Τμήματα / Υπηρεσίες και Ειδικά Ταμεία.

Οι πληρωμές αφορούν αγορές, χορηγίες και άλλους σκοπούς.

Τα ποσά που παρουσιάζονται αφορούν συνολικές πληρωμές (πριν από την αφαίρεση τυχόν συμψηφισμών έναντι οφειλών προς το Κράτος).

Τι εξαιρείται:
  • Πληρωμές για δαπάνες άμυνας.
  • Πληρωμές για αποπληρωμή χρεών και για εξυπηρέτηση Δημοσίου Χρέους.
  • Πληρωμές για τις οποίες το Κράτος ενεργεί ως ενδιάμεσος φορέας.

Πηγή: inbusinessnews.reporter/Σωκράτης Ιωακείμ