Η Επιτροπή Θεσμών συνέχισε τη συζήτηση πρότασης νόμου για Πόθεν ‘Εσχες

Στο κείμενο της πρότασης νόμου περιλήφθηκαν πρόνοιες των εν λόγω προτάσεων που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή υπό την παρούσα σύνθεσή της

7327FEFA 53D2 4E91 8EC8 EAB481FA34E7

Η Επιτροπή Θεσμών συνέχισε την Τετάρτη τη συζήτηση πρότασης νόμου που τροποποιεί τον περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμο και συνιστά ενοποίηση αριθμού προτάσεων νόμου, οι οποίες είχαν κατατεθεί και συζητηθεί κατά την απελθούσα Βουλευτική Περίοδο.

Ειδικότερα, στο κείμενο της πρότασης νόμου περιλήφθηκαν πρόνοιες των εν λόγω προτάσεων που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή υπό την παρούσα σύνθεσή της.

Δελτίο Τύπου από την Βουλή αναφέρει ότι η πρόταση νόμου αποσκοπεί στον εξορθολογισμό του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για το πόθεν έσχες και στην πλήρωση κενών και άλλων δυσλειτουργιών, που παρατηρήθηκαν κατά την πρακτική εφαρμογή του.

Κατά τη συνεδρία ο Πρόεδρος της επιτροπής προέβη σε ανακεφαλαίωση των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τις συζητήσεις που έγιναν για το θέμα σε πέντε συνεδρίες της επιτροπής, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι χρήζει αναθεώρησης το κείμενο της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, ώστε να ενσωματωθεί πρόνοια που αφορά στην υποβολή της προβλεπόμενης για τα υπόχρεα πρόσωπα δήλωσης ηλεκτρονικά και στη διασφάλιση ομοιομορφίας των υποβαλλόμενων στοιχείων της.

Συζητήθηκαν επίσης επιμέρους θέματα, με απώτερο στόχο τη βελτίωση του όλου συστήματος ελέγχου της ορθότητας του περιεχόμενου της δήλωσης και έγινε συζήτηση επί θεσμικών συνταγματικών ζητημάτων που άπτονται της ανάγκης διασφάλισης της διάκρισης των εξουσιών στο πλαίσιο της επιχειρούμενης τροποποίησης του νόμου.

Η Επιτροπή επιφυλάχτηκε να επανέλθει μετά την αναθεώρηση του σχεδίου νόμου και την υποβολή νέου κειμένου σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Σε ό,τι αφορά τον  περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία τροποποιητικό νόμο, εξετάστηκε πρόταση νόμου, η οποία περιλαμβάνει πρόνοια ώστε να καταστεί υποχρεωτική η διεξαγωγή γραπτής εξέτασης τόσο για τις θέσεις εισδοχής των οποίων η αρχική μισθοδοτική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α9 του κυβερνητικού μισθολογίου όσο και για τις θέσεις εισδοχής των οποίων η αρχική μισθοδοτική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α11 του κυβερνητικού μισθολογίου.

Η Επιτροπή θα επανέλθει σε προσεχή συνεδρία της, ώστε να εξετάσει τυχόν προτεινόμενες τροπολογίες από μέλη του σώματος, προτού προωθήσει την εν λόγω πρόταση νόμου προς ψήφιση στην Ολομέλεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ