Οι ποινές που προβλέπονται για μορφές ρατσισμού και ξενοφοβίας – Θέμα παραβίασης προσωπικών δεδομένων

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ, ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ

Συνεχίζεται ο ντόρος και οι σφοδρές αντιδράσεις γύρω από τον βίντεο στο οποίο απεικονίζονται Κύπριες να επιτίθενται φραστικά με απίστευτη ρατσιστικότητα, σε βάρος γυναίκας από τη Ρωσία.

Η Αστυνομία άρχισε αμέσως έρευνα και όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν ταυτοποιηθεί και κληθεί για κατάθεση.

Υπενθυμίζεται πως, με βάση το βίντεο οι κύπριες νεαρές, φαίνεται να συγκρούστηκαν με όχημα σε χώρο στάθμευσης στη Λάρνακα και στη συνέχεια αποπειράθηκαν να τραπούν σε φυγή, ωστόσο η γυναίκα από τη Ρωσία, κατάφερε να τις σταματήσει.

Τι προνοεί η νομοθεσία

Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, «πρόσωπο το οποίο εκ προθέσεως είτε δημόσια είτε με δημόσια διάδοση, υποκινεί βία ή μίσος που στρέφεται κατά ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας προσώπων που προσδιορίζεται βάσει της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών ή της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, κατά τρόπο που διαταράσσει τη δημόσια τάξη ή που έχει απειλητικό, υβριστικό ή προσβλητικό χαρακτήρα, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), πρόσωπο το οποίο εκ προθέσεως και κατά τρόπο που διαταράσσει τη δημόσια τάξη ή που έχει απειλητικό, υβριστικό ή προσβλητικό χαρακτήρα με οποιοδήποτε τρόπο

(α) δημόσια επιδοκιμάζει ή αρνείται ή κατάφωρα υποβαθμίζει τα εγκλήματα γενοκτονίας, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 6, 7 και 8 του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, και στρέφεται κατά ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας προσώπων που προσδιορίζεται βάσει της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών ή της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής και η συμπεριφορά του αυτή εκδηλώνεται κατά τρόπο που είναι πιθανόν να υποκινήσει βία ή μίσος κατά μιας τέτοιας ομάδας ή μέλους της ή

(β) δημόσια επιδοκιμάζει ή αρνείται ή κατάφωρα υποβαθμίζει τα εγκλήματα τα οποία ορίζονται στο άρθρο 6 του Καταστατικού του Διεθνούς Στρατοδικείου, του οποίου άρθρου το κείμενο στο αγγλικό πρωτότυπο εκτίθεται στο Μέρος Ι του Πίνακα και η ελληνική μετάφραση στο Μέρος ΙΙ του Πίνακα, και στρέφεται κατά ομάδας προσώπων ή μέλους τέτοιας ομάδας που προσδιορίζεται βάσει της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών ή της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής και η συμπεριφορά του αυτή εκδηλώνεται κατά τρόπο που είναι πιθανόν να υποκινήσει βία ή μίσος κατά μιας τέτοιας ομάδας ή μέλους της, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια (5) ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες Ευρώ (€10 000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Η άρνηση ή κατάφωρη υποβάθμιση των εγκλημάτων που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (2) συνιστά ποινικό αδίκημα δυνάμει του εδαφίου (2) μόνο αν τα εγκλήματα στα οποία αναφέρεται έχουν αναγνωριστεί με αμετάκλητη απόφαση διεθνούς δικαστηρίου ή με ομόφωνη απόφαση ή με ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων.

(4) Άνευ επηρεασμού των εδαφίων (1) και (2), αναφορά στη θρησκεία καλύπτει και συμπεριφορά η οποία συνιστά πρόσχημα για να κατευθύνονται οι πράξεις κατά ομάδας προσώπων ή μέλους τέτοιας ομάδας που προσδιορίζεται βάσει φυλής, χρώματος, γενεαλογικών καταβολών, ή εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής.

Σε ό,τι αφορά τις Κύπριες εμπλεκόμενες αναμένεται από την πλευρά τους να προβούν σε καταγγελία, για παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων.

Πηγή: Reporter