Καρούσος: “Ετήσιες έρευνες ικανοποίησης πελατών σε όλα τα τμήματα εξυπηρέτησης του Υπουργείου Μεταφορών”

Η εξυπηρέτηση του πολίτη αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών των τμημάτων του Υπουργείου, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος ανακοίνωσε τη διεξαγωγή ετήσιων ερευνών ικανοποίησης πελατών ώστε να εντοπίζονται τα προβλήματα, να αξιολογούνται και να δίδονται λύσεις.

Ο Υπουργός βρέθηκε την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων μίας τέτοιας έρευνας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου που αφορούσε στην ικανοποίηση πελατών των Κυπριακών Ταχυδρομείων.

Με αφορμή την παρουσία του και τις δηλώσεις του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για την συγκεκριμένη παρουσίαση της έρευνας ικανοποίησης πελατών από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία ο κ. Καρούσος τόνισε ότι παρόμοιες έρευνες ικανοποίησης πελατών θα λαμβάνουν χώρα σε όλα τα τμήματα του Υπουργείου.

“Στόχος μας είναι μέσα από κάθε έρευνα να παρθούν ιδανικά και άμεσα μέτρα τα οποία με την επόμενη αξιολόγηση να είμαστε σίγουροι πως είχαν το αποτέλεσμα που επιθυμούμε και έδωσαν τις ορθές λύσεις στα προβλήματα που αναδείχθηκαν”, δηλώνει ο κ. Καρούσος.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα εντοπίζονται τα προβλήματα, θα παρατηρούνται με επιστημονικό και καταρτισμένο τρόπο τα υπάρχοντα ζητήματα και έτσι θα εντοπίζονται στη βάση τους οι αδυναμίες ώστε να γίνεται δυνατή η εξεύρεση λύσεων προς όφελος των πολιτών και της σωστής λειτουργίας των τμημάτων του Υπουργείου.