Κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ η διαδικτυακή συνδεσιμότητα της Κύπρου

Σε ποιο ποσοστό βρισκόταν το 2021 η συνδεσιμότητα με γρήγορο διαδίκτυο στην Κύπρο

bffa9aa1732e40600a7c8f54707cf800

Στο 41% βρισκόταν το 2021 η συνδεσιμότητα με γρήγορο διαδίκτυο στην Κύπρο, σε σύγκριση με 70% κατά μέσο όρο στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η Κύπρος ήταν η χώρα με τη δεύτερη χαμηλότερη κάλυψη σε σταθερές συνδέσεις πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN) στην ΕΕ, μετά την Ελλάδα και πριν την Ιταλία.

Ως συνδέσεις πολύ υψηλής χωρητικότητας ορίζονται από τη Eurostat οι συνδέσεις οπτικών ινών ή άλλα δίκτυα που προσφέρουν παρόμοιες ευρυζωνικές υπηρεσίες.

Η κάλυψη και στην ΕΕ και στην Κύπρο βελτιώθηκε σε σύγκριση με το 2013, όταν βρισκόταν στο 16% στην ΕΕ και στο 0% στην Κύπρο. Στην Κύπρο η κάλυψη με γρήγορο διαδίκτυο ξεκίνησε σύμφωνα με τα στοιχεία να αναπτύσσεται το 2018 (0,5%), το 2019 (10%) και το 2020 (26%).

Η Eurostat καταγράφει βελτίωση πανευρωπαϊκά και σε σχέση με τη συνδεσιμότητα στις αραιότερα κατοικημένες περιοχές (που ορίζονται ως οι περιοχές με λιγότερους από 100 κάτοικους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο). Μεταξύ του 2013 και του 2021, το ποσοστό νοικοκυριών σε αραιοκατοικημένες περιοχές με συνδέσεις VHCN αυξήθηκε από 4% σε 37%.

Στην Κύπρο, το ποσοστό συνδεσιμότητας στις αραιοκατοικημένες περιοχές το 2021 βρισκόταν στο 22,4%, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με την πρώτη χρονιά στην οποία καταγράφεται κάλυψη, το 2019 (16,6%), και σε σχέση με το 2020 (19,5%)

Μεταξύ των κρατών μελών, η Μάλτα είναι η μόνη που κατέγραψε 100% γενικής κάλυψης με συνδέσεις VHCN, ενώ ακολουθούσε το Λουξεμβούργο (96%), η Δανία (95%) και η Ισπανία (94%).

Το χαμηλότερο ποσοστό συνδέσεων καταγράφηκε στην Ελλάδα (20%), την Κύπρο (41%) και την Ιταλία (44%).

Όσον αφορά την κάλυψη των αραιοκατοικημένων περιοχών, η Μάλτα κατέγραψε και πάλι κάλυψη 100%, ενώ ακολουθούσε το Λουξεμβούργο, η Δανία και οι Κάτω Χώρες (79% και για τις τρεις).

Η χαμηλότερη κάλυψη στις αραιοκατοικημένες περιοχές καταγράφηκε στην Ελλάδα (0%), τη Τσεχία (7%) και τη Φινλανδία (12%).

Τα στοιχεία που δημοσιεύει η Eurostat αφορούν τον βαθμό στον οποίο έχει προχωρήσει ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυξημένη διαδικτυακή συνδεσιμότητα σε όλα τα νοικοκυριά της ΕΕ και για κάλυψη με δίκτυα 5G για όλες τις κατοικημένες περιοχές μέχρι το 2030.

Σύμφωνα με την Eurostat, έχει ήδη γίνει σημαντική πρόοδος όσον αφορά την ανάπτυξη σταθερών συνδέσεων πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN) σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ