Λογαριασμός ΑΗΚ: Τι κάνεις αν πιστεύεις ότι είναι λάθος η χρέωση

Τι να κάνεις αν πιστεύεις ότι είναι λάθος η χρέωση στο λογαριασμό της ΑΗΚ

169034DE BDC3 4336 8049 FE71A7148E5E

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου πληροφορεί το κοινό ότι εάν έχει προσέξει μεγάλη απόκλιση μεταξύ της ένδειξης του μετρητή και του λογαριασμού του και πιστεύει ότι ενδεχομένως να είναι λανθασμένη, παρακαλείται όπως στείλει την ένδειξη του μετρητή του στην ΑΗΚ με ένα από τους ακόλουθους τρόπους για διερεύνηση:

Αποστολή ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ μέσω E-MAIL συμπεριλαμβάνοντας:

1. Ονοματεπώνυμο πελάτη και τηλέφωνο επικοινωνίας πελάτη
2. Την ένδειξη του μετρητή αγνοώντας το/τα δεκαδικό/ά ψηφία στο τέλος και αριθμό μετρητή π.χ. Η ένδειξη είναι: 071062

Αποστολή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ μέσω VIBER συμπεριλαμβάνοντας:

1. Φωτογραφία του μετρητή όπου να φαίνεται η ένδειξη κατανάλωσης και ο αριθμός του μετρητή
2. Ονοματεπώνυμο πελάτη και αριθμός κινητού τηλεφώνου στο πεδίο “Προσθήκη Περιγραφής” (Add Description)

Αποστολή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ μέσω WHATSAPP συμπεριλαμβάνοντας:

1. Φωτογραφία του μετρητή όπου να φαίνεται η ένδειξη κατανάλωσης και ο αριθμός του μετρητή
2. Ονοματεπώνυμο πελάτη και αριθμός κινητού τηλεφώνου στο πεδίο “Προσθήκη Επικεφαλίδας” (Add a Caption)

Τα στοιχεία επικοινωνίας με την ΑΗΚ διαφέρουν ανάλογα με την Επαρχία που βρίσκεται το εν λόγω υποστατικό και αναρτώνται πιο κάτω:

ΕΠΑΡΧΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΕ VIBER Η WHATSAPP

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΕ EMAIL

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 99608754 meterreading-nicosia@eac.com.cy
ΛΕΜΕΣΟΣ 99668321 meterreading-lemesos@eac.com.cy
ΛΑΡΝΑΚΑ 99681190 meterreading-larnaca@eac.com.cy
ΠΑΦΟΣ 99205394 meterreading-paphos@eac.com.cy
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 99681190 meterreading-larnaca@eac.com.cy

Τονίζεται ότι πιο πάνω αριθμοί δεν δέχονται εισερχόμενες κλήσεις. Χρησιμοποιούνται μόνο για λήψη μηνυμάτων.