Νοικοκύρεμα στη διαδικασία απόκτησης άδειας οδήγησης από τον Γιάννη Καρούσο

Ο Υπουργός Μεταφορών εφαρμόζει εναλλαγή προσωπικού ώστε αφενός να μην σχηματίζεται η εντύπωση δημιουργίας κατεστημένων και αφετέρου να αισθάνονται όλοι ότι υπάρχει διαρκής έλεγχος του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα

01coverGKarousos 1 Γιάννης Καρούσος, Υπουργείο Μεταφορών

Ο υπουργός Μεταφορών, Γιάννης Καρούσος ανακατεύει την τράπουλα ύστερα από επισκέψεις στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, εφαρμόζοντας την εναλλαγή προσωπικού (ακόμη και από πόλη σε πόλη) ώστε αφενός να μην σχηματίζεται η εντύπωση δημιουργίας κατεστημένων και αφετέρου να αισθάνονται όλοι ότι υπάρχει διαρκής έλεγχος του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα. Αξίζει να σημειωθεί πως στ’ αυτιά του κ. Καρούσου έφτασαν πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας και δράσης μελών του προσωπικού οι οποίες και παρακολουθούνται.

Παράλληλα, διαφοροποιείται ο τρόπος εξέτασης υποψηφίων για απόκτηση άδειας οδήγησης, ενώ θα παρακολουθείται και η διαδρομή εξέτασης για να διαπιστώνεται αν όντως η πρακτική εξέταση είναι αυτή που πρέπει να γίνεται στην πράξη. Μέτρα θα ληφθούν όχι μόνο για την εξέταση των Κυπρίων οδηγών αλλά και των αλλοδαπών. Ο υπουργός Μεταφορών επιφυλάσσει στον εαυτό του το δικαίωμα αιφνιδιαστικών ελέγχων.

Μιλώντας στην εφημερίδα “Φιλελεύθερος”, ο υπουργός Μεταφορών ανέφερε πως ύστερα από επιτόπιες επισκέψεις του αποφάσισε τη λήψη των ακόλουθων μέτρων για σκοπούς βελτίωσης και αναβάθμισης της διαδικασίας για απόκτηση άδειας οδήγησης:
Αντιμετώπιση ωρών αναμονής:

  • Διαφοροποίηση του διαδικτυακού συστήματος κράτησης του ΤΟΜ ώστε να διευκολύνεται η επανακράτηση θέσεων που ακυρώνονται,
  • Επίσπευση της διαδικασίας πλήρωσης των κενών θέσεων εξεταστών και έναρξη διαδικασίας για πλήρωση των θέσεων σε έκτακτη βάση μέχρι τη μόνιμη πλήρωση τους,
  • Αύξηση διαθέσιμων περιόδων για εξέταση από υφιστάμενο προσωπικό μέσω υπερωριών ή/και τοποθέτησης περισσότερων λειτουργών στα Γραφεία Εξεταστών Οδηγών.

Για σκοπούς ορθότερου ελέγχου και στο πλαίσιο της προσπάθειας για ορθολογική διαχείριση και εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος λήφθηκαν τα ακόλουθα μέτρα:

  • Εναλλαγή (“Rotation”) των Υπεύθυνων/ Συντονιστών των Επαρχιακών Γραφείων και άλλων που προΐστανται τομέων των Επαρχιακών (όπως τα Κέντρα Ελέγχου Μηχανοκίνητων Οχημάτων και τα Γραφεία Εξέτασης Οδηγών)
  • Κατά καιρούς εναλλαγή εξεταστών από πόλη σε πόλη (π.χ. για 2 εβδομάδες οι εξεταστές Λάρνακας θα εξετάζουν στη Λευκωσία και αντίστροφα),
  • Διαφοροποίηση του μητρώου προσέλευσης υποψήφιων οδηγών (για μαθητική και κανονική άδεια) ώστε να υπογράφουν κατά την προσέλευση ο υποψήφιος, ο εξεταστής, καθώς και ο υπεύθυνος του Γραφείου Εξεταστών Οδηγών
  • Ετοιμασία Εφαρμογής (“Application”) και ηλεκτρονικής πλατφόρμας ώστε να καταγράφεται και ελέγχεται (μέσω GPS) η διαδρομή της εξέτασης (πρακτικής δοκιμασίας), μέσω συσκευών που θα έχουν μαζί τους οι εξεταστές,
  • Αρχειοθέτηση όλων των εγγράφων που παρουσιάζονται από πολίτες τρίτων χωρών για σκοπούς απόδειξης μόνιμης και νόμιμης παραμονής στη Δημοκρατία, ώστε να δικαιούνται να παρακαθίσουν σε εξέταση για απόκτηση άδειας οδήγησης (και μαθητικής).

Για σκοπούς αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης και της εξέτασης των υποψήφιων οδηγών, λήφθηκαν τα ακόλουθα μέτρα:

  • Αποφασίστηκε η ετοιμασία νέου νόμου για την αναβάθμιση των σχολών και εκπαιδευτών οδηγών και της εκπαίδευσης οδηγών. Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί με τους συνδέσμους των σχολών οδηγών και στη συνέχεια θα προωθηθεί στη Βουλή,
  • Αποφασίστηκε η διενέργεια της θεωρητικής εξέτασης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, ως το πρώτο στάδιο για την απόκτηση άδειας οδηγού και ως προϋπόθεση για να υποβληθεί κάποιος σε πρακτική δοκιμασία (εξέταση στον δρόμο).

Πηγή: Φιλελεύθερος