Πότε πληρώνονται 12ο και 13ο μισθό οι δημόσιοι υπάλληλοι

Πότε θα λάβουν τον 13ο οι πέραν των 55.000 δημοσίων υπαλλήλων και ποιοι δικαιούνται 13ο στον ιδιωτικό τομέα.

78B89DDF 1EEA 48B9 BD82 9CB7AE83239C

Σύμφωνα με τη συνήθης πρακτική οι μισθοί και οι συντάξεις θα εμβασθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων κατά τη διάρκεια του 24ώρου των πιο πάνω ημερομηνιών σύμφωνα με τα τραπεζικά πρωτόκολλα.

Ποιοι δικαιούνται 13ο μισθό

Πέραν του δημοσίου δεν υπάρχει οποιοσδήποτε νόμος που να υποχρεώνει τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα να καταβάλλουν 13ο. Εντούτοις ο 13ος  καταβάλλεται στις περιπτώσεις όπου:

1. περιλαμβάνεται στη συλλογική σύμβαση

2. περιλαμβάνεται σε ατομικό συμβόλαιο ή συμφωνία εργοδότησης ή άλλης μορφής συμφωνία

3. περιλαμβάνεται στην πρακτική που ακολουθείται από την εταιρεία.

Πρακτική δημιουργείται όταν ενώ δεν υπάρχει ή υπήρχε σχετική γραπτή συμφωνία δόθηκε 13ος σε εργαζομένους τα προηγούμενα χρόνια.

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις η καταβολή του 13ου μισθού είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον περί Προστασίας των Μισθών Νόμο.

Τονίζεται ότι με βάση τον περί Ενημέρωσης του Εργοδοτούμενου από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας Νόμο, κάθε εργοδότης είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει γραπτώς τον εργοδοτούμενο για τους όρους εργοδότησης του, περιλαμβανομένου και του 13ου και όπου δίδεται.

Πηγή: economytoday