Πότε θα πληρωθείτε τις άδειες σας – Απάντηση Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Πού οφείλεται η καθυστέρηση

dmfs m8a3 summer holiday money saving tips 1

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορούν το κοινό ότι οι πληρωμές των απολαβών αδείας για το έτος 2020 στους δικαιούχους του Κεντρικού Ταμείου Αδειών, θα καταβληθούν εντός του Ιουνίου 2021, με σχετική ανακοίνωση.

Η μικρή καθυστέρηση που έχει παρατηρηθεί, σημειώνεται, οφείλεται στις απαιτούμενες τροποποιήσεις στο μηχανογραφημένο σύστημα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λόγω των Ειδικών Επιδομάτων Covid-19 που έχουν καταβληθεί.

Brief.com.cy